פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב

מתקני טיהור שפכים

תשתיות זורמות של שפכים המגיעים ממפעלי תעשייה שונים עלולים לגרום להרס סביבתי לאור החומרים הרבים והמסוכנים שהם מכילים ולכן הם הרבה יותר מדאיגים מהשפכים העירוניים. 
החומרים המזהמים הקיימים בשפכים המגיעים מאזורי התעשייה הם בקשת רחבה מאד של השפעות כמו פגיעה בזיהום קרקעות, זיהום מי תהום, פגיעה באיכות הקולחין העירוניים ובמערכות ההולכה. 
 
האכיפה שתוגברה בשנים האחרונות מובילה להטלת קנסות על מפעלים אשר חורגים מהנורמה המותרת בתחום הגנת הסביבה. 
ניהול, תפעול ותחזוקה 
כדי לעמוד בתקנות המשרד להגנת הסביבה מתבצעים סקרי שפכים אשר מזהים את המזהמים ומוודאים שאין חריגות מהתקנים.
במקרה של תוצאות חריגות מאתרים את מקור הזיהום הספציפי בהתאם להליכי הייצור המשפיעים על השפכים. במקרה של סטיות מהנורמה, מבצעים טיפולים שונים בהתאם לדרישות החוק ותאגידי המים.
מפעלי טיהור שפכים 
באחריותן של הרשויות המקומיות ותאגידי הביוב, להקים ולהפעיל מתקני טיהור שפכים (מט"שים) את הבקרה והאכיפה מבצע המשרד להגנת הסביבה. במכוני הטיהור משלבים כמה שיטות של טיהור כדי להעלות את איכותם של המים. הטכנולוגיה הישראלית יצרה שיטות חדשות ומתוחכמות המתבצעות בהצלחה ולכן הוקמו בשנים האחרונות מתקני טיהור שפכים, מאגרים ובארות בנקודות רבות ברחבי הארץ. תהליך ההקמה התפעול והתחזוקה מתבצע בתכנון מדוקדק ועל פי התקנים. 
שפכים     
השפכים המורכבים זורמים ממפעלי התעשייה ישירות למערכת הביוב העירונית. המפעלים אמורים לדווח על כמות השפכים וערכיהם, הן אם מדובר בהזרמה ישירה והן אם מדובר בהזרמה עקיפה.
כל מפעל מחויב לבצע טיפול מקדים של שפכי התעשייה כך שערכיהם יהיו חופפים לתקנים טרם ביצוע ההזרמה.
פיקוח על השפכים התעשייתיים
לאור הנזק החמור שהשפכים התעשייתיים עלולים לגרום לסביבה, מתבצעים הליכי ניהול, פיקוח ואכיפה על כך כדי שלא יוצרו מצבים שיוצרים נזק למי התהום לחי ולצומח. המפקחים בוחנים את התהליכים הגורמים לזיהום הקרקעות מחומרים שונים כמו דלק. 
ביצוע טיהור של שפכי תעשייה 
המטרה היא להפחית מהעומס של המזהמים, להקטין את הריכוז שלהם כך שהיקפם יהיה תואם לקנות בתחום זה שמחייבים תאגידי המים, המשרד להגנת הסביבה ורשות המים. התהליך מתבצע באזור הסמוך למפעל וכולל כמה שלבי עבודה.
Bookmark and Share
חיפוש


חיפוש לפי א-במי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2024