פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב

דיגום ומדידת מזהמי אוויר

ייצור והתקנת תעלות אוורור וארובות מתבצע במפעלים בהתאם לתקני המשרד להגנת הסביבה. לצורך ייצור של ארובות ותעלות אוורור מתבצעת בדיקה מעמיקה של המקום, מהם הפערים הקיימים, ביצוע תכנון הנדסי ועוד.
רק לאחר השלמת כל הבדיקות הללו אפשר לבצע דיגום ומדידת מזהמי אוויר בתהליכי ייצור, עבור מתקנים תהליכיים ומתקני טיפול קצה. 
 
בניית תעלות אוורור וארובות 
הבניה כולל חומר נירוסטה מגולוון ספירקל, פח שחור צבוע.  בתעלות המבודדות משתמשים גם במשתיקי קול המותקנים ביציאה מהארובה, משטחי דיגום ומדדת מזהמי אוויר שהם תקניים לארובות, מגופים ידניים ופניאומטיים המטרה היא לנטר, לנתח ולדגם את מצב הפליטות בכל אחת מהארובות. 
מקור הפליטה 
כל מקור פליטה שהוא טעון היתר הוא מקור פליטה שיש בו מתקן בהיקף הספק מרבי שהוא מעבר לרף שנקבע לגבי המדד או כושר הייצור שלו כמפורט בתוספת השלישית בחוק אוויר נקי. 
היתרי פליטה ניתנים בהתאם להנחיות ולעלות האגרות שנקבעו ב-2014 לכלל המפעלים וליחידות הפליטה ליחידות גיבוי לייצור חשמל.
תנאי היתר פליטה
באמצעות יישום הטכניקות הזמינות המיטביות, יתוכננו התנאים הטובים ביותר למקור הפליטה וזאת בהתאם כדירקטיבת ה - IPPC (דירקטיבה 2008/1/EC) המבוססת על פי המתודולוגיה של מדינות אירופה.
האיחוד האירופאי הפיק את מסמכי ה - BREFs המפרטים מהן הטכניקות הזמינות והמיטביות הקיימות אשר ימנעו או יפחיתו את רמת הפליטות. לכן הם מתאימים את הטכניקות לתעשייה הספציפית לצורך בחירת B.A.T המתאים ביותר ואת המשרד לצורך קביעת דרישות רישוי. 
הליך קביעת ה - B.A.T מאפשר קבלת החלטות בעניין חלופות BAT בהתאם לשיקולים כלכליים, סביבתיים וטכנולוגיים. בהתאם להנחיות המשרד, יש לבחור ב - BAT שמביא להפחת המרבית בכמות הפליטות וזאת למעט מקרים שבהם קיימת עלות גבוהה במיוחד מול ההפחתה העתידית בכות הפליטות או שיש בעיה טכנולוגית לבצע את הנדרש.
טיפול בבקשה להיתר פליטה
הנחיות הממונה לטיפול בבקשה להיתר פליטה לפי סעיף 9(א) לתקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), התש"ע 2010 – מגדירות את האינפורמציה שיש להגיש בבקשת היתר הפליטה הכוללת דרישות לניטור, דרישות תפעוליות וערכי פליטה וזאת בהתאם למאפיינים של מקור הפליטה הספציפי.
Bookmark and Share
חיפוש


חיפוש לפי א-במי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2024