פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
מכרזים והזדמנויות עסקיות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
מכרזים והזדמנויות עסקיות
גוף מפרסם ענף כותרת מועד הגשה
חברת החשמל רכש/ אביהו הראל פירוק ופינוי אסבסט פריך אתר תחנת הכח רדינג ב' 05.10.16
22.09.16
פירוק ופינוי אסבסט פריך אתר תחנת הכח רדינג ב'
מספר מכרז: 042045050A מכתב שינ
תאריך פרסום: 11 ספטמבר 2016
מועד הגשה:
05 אוקטובר 2016 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ אביהו הראל
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 036373599
דוא''ל avihuh@iec.co.il
אתר אינטרנט WWW.IEC.CO.IL
מספר מכרז: 042045050A מכתב שינ
פירוק ופינוי אסבסט פריך אתר תחנת הכח רדינג ב'
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 036373599
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר מכרזים רכישת שרותי יעוץ ואחזקת מערכת ניהול לתקני איכות, סביבה ובטיחות 26.09.16
14.09.16
רכישת שרותי יעוץ ואחזקת מערכת ניהול לתקני איכות, סביבה ובטיחות
מספר מכרז: 34/2016
תאריך פרסום: 25 אוגוסט 2016
מועד הגשה:
26 ספטמבר 2016 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  רמלה
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 34/2016
רכישת שרותי יעוץ ואחזקת מערכת ניהול לתקני איכות, סביבה ובטיחות
הגורם הנוגע: המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר, לא פורסם
10. תנאי סף למכרז 34/2016 10.1 המציע מעסיק באופן קבוע וברציפות, בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, לפחות 2 יועצים באמצעותם הנו מתכוון לספק את השירותים נשוא המכרז שייקראו להלן נותני השירות. 10.2 נותני השירות ( שני היועצים) מטעם המציע למתן שירותים נשוא המכרז הינם: א.בעלי הסמכה כעורך מבדקים בכיר (Lead Auditor) לפחות לתקנים להלן : 9001 ISO , ISO 14001 ,OHSAS 18001ביחד ולפחות אחד מצוות היועצים יהיה מוסמך לתקנים העדכניים במועד הגשת ההצעות (שינוי גרסה 2015). ב. בעלי הכשירויות הבאות בתחום הבטיחות: 1.ממונה בטיחות עם אישור כשירות תקף כחוק. 2.מכין תכנית לניהול הבטיחות מוסמך תקף כחוק. 3.מדריך מוסמך לביצוע הדרכות בתחום הבטיחות (לא נדרש עבודה בגובה). 10.3 המציע סיפק בעצמו, ולא באמצעות קבלני משנה, בשלוש השנים (2016,2015,2014), שירותים של יעוץ ואחזקה לתקן ISO 9001 ,ISO14001 OHSAS 18001 , בנושאים המפורטים להלן: עריכת מבדקים, הכנת נהלים והוראות עבודה וביצוע הדרכה בנושאי איכות - לפחות לשלושה גופים / מוסדות, כאשר כל גוף/מוסד מעסיק לפחות 20 עובדים. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
רשות שדות התעופה בישראל לוגיסטיקה/ מר זיו קופר מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לאספקה, התקנה והפעלה של 2 צ'ילרים (8 ו-9), מגדלי קירור וכל מערכות העזר להגדלת הספק הקירור במרכז האנרגיה של טרמינל 3 בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה 19.09.16
14.08.16
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לאספקה, התקנה והפעלה של 2 צ'ילרים (8 ו-9), מגדלי קירור וכל מערכות העזר להגדלת הספק הקירור במרכז האנרגיה של טרמינל 3 בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2016/070/0350/00
תאריך פרסום: 11 אוגוסט 2016
מועד הגשה:
19 ספטמבר 2016 10:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  רשות שדות התעופה בישראל
ענף:  לוגיסטיקה/ מר זיו קופר
מדינה:  ישראל
עיר:  נתב"ג
טלפון 03-9750581
פקס 03-9711296
אתר אינטרנט www.iaa.gov.il
מספר מכרז: 2016/070/0350/00
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לאספקה, התקנה והפעלה של 2 צ'ילרים (8 ו-9), מגדלי קירור וכל מערכות העזר להגדלת הספק הקירור במרכז האנרגיה של טרמינל 3 בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
הגורם הנוגע: רשות שדות התעופה בישראל, 03-9750581
למודעת פרסום המכרז באתר החברה נא ללחוץ על הקישור.
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים מכרזים והתקשרויות/ רעיה בליי שירותי מעקב ובקרה למניעת זיהום מקורות מים מדלקים 15.09.16
09.08.16
שירותי מעקב ובקרה למניעת זיהום מקורות מים מדלקים
מספר מכרז: 100035837
תאריך פרסום: 08 אוגוסט 2016
מועד הגשה:
15 ספטמבר 2016 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים
ענף:  מכרזים והתקשרויות/ רעיה בליי
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל Michrazim@water.gov.il
אתר אינטרנט www.water.gov.il
מספר מכרז: 100035837
שירותי מעקב ובקרה למניעת זיהום מקורות מים מדלקים
הגורם הנוגע: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש/ בוריס אוסביאט התקשרות לפינוי שאיבה, הובלה, פריקה וטיפול של שפכים תעשייתיים המכילים שמנים, דלקים וכימיקלים אחרים 11.09.16
09.08.16
התקשרות לפינוי שאיבה, הובלה, פריקה וטיפול של שפכים תעשייתיים המכילים שמנים, דלקים וכימיקלים אחרים
מספר מכרז: 102058570
תאריך פרסום: 08 אוגוסט 2016
מועד הגשה:
11 ספטמבר 2016 11:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ בוריס אוסביאט
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 048182415
דוא''ל boris.usbiat@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102058570
התקשרות לפינוי שאיבה, הובלה, פריקה וטיפול של שפכים תעשייתיים המכילים שמנים, דלקים וכימיקלים אחרים
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 048182415
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
מרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון מכרזים למערכת אספקת אוויר צח לפירי יט"אות במגדל האשפוז המרכזי 31.08.16
07.08.16
למערכת אספקת אוויר צח לפירי יט"אות במגדל האשפוז המרכזי
מספר מכרז: 6-16
תאריך פרסום: 04 אוגוסט 2016
מועד הגשה:
31 אוגוסט 2016 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  חולון
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט mr.gov.il
מספר מכרז: 6-16
למערכת אספקת אוויר צח לפירי יט"אות במגדל האשפוז המרכזי
הגורם הנוגע: מרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון, לא פורסם
את טפסי המכרז על כל צירופיו, ניתן לקבל החל מתאריך 4/8/2016 בימים א'- ה', בין השעות 08:00-14:00 במזכירות ועדת המכרזים (מול משרד הנהלת ביה"ח) תמורת סך של 300 ש"ח אותם יש לשלם באמצעות שובר בגזברות המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון. מועד סיור הקבלנים נקבע לתאריך 11/8/2016 בשעה 11:00. מקום המפגש : דלפק המודיעין בקומת הכניסה של מגדל האשפוז. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נקבע לתאריך 18/8/2016. תשובות המזמין להבהרות יינתנו עד ליום 25/8/2016 ויועברו לכלל המציעים. תשובות המזמין יחייבו את המציעים ועליהם לצרף להצעתם את מסמך התשובות כשהוא חתום ע"י ידי המציע. המועד האחרון להגשת ההצעות נקבע לתאריך 31/8/2016 בשעה 12:00. את ההצעות יש להכניס לתיבות המכרזים 1,2,3 אשר נמצאות בקומת המרתף ליד המחסן הטכני. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש/ אביהו הראל אספקת והתקנת משאבת כיבוי אש חשמלית באתר תחנות-הכוח "רוטנברג" (אשקלון) 24.08.16
09.08.16
אספקת והתקנת משאבת כיבוי אש חשמלית באתר תחנות-הכוח "רוטנברג" (אשקלון)
מספר מכרז: 042044870A
תאריך פרסום: 08 אוגוסט 2016
מועד הגשה:
24 אוגוסט 2016 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ אביהו הראל
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 036373599
דוא''ל avihuh@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 042044870A
אספקת והתקנת משאבת כיבוי אש חשמלית באתר תחנות-הכוח "רוטנברג" (אשקלון)
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 036373599
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש/ אסנת מנצל מעבדות שדה ובדיקות לפי קריאה - אזור נתניה (כולל) אילת 17.08.16
09.08.16
מעבדות שדה ובדיקות לפי קריאה - אזור נתניה (כולל) אילת
מספר מכרז: 041044110A
תאריך פרסום: 08 אוגוסט 2016
מועד הגשה:
17 אוגוסט 2016 13:00
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ אסנת מנצל
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 036373672
דוא''ל osnatm@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 041044110A
מעבדות שדה ובדיקות לפי קריאה - אזור נתניה (כולל) אילת
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 036373672
מודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
מ.מ. כפר תבור הפעלה. ואחזקה של מתקן טיהור שפכים 16.08.16
04.08.16
הפעלה. ואחזקה של מתקן טיהור שפכים
מספר מכרז: 17/2016
תאריך פרסום: 04 אוגוסט 2016
מועד הגשה:
16 אוגוסט 2016 12:00
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.מ. כפר תבור
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  כפר תבור
טלפון 04-6769991
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 17/2016
הפעלה. ואחזקה של מתקן טיהור שפכים
הגורם הנוגע: מ.מ. כפר תבור, 04-6769991
סיור קבלנים חובה 8/8/2016 שעה 11:00 נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.

שימושון
אתרים שימושיים עבורך
אגודה ישראלית להגנת הסביבה (ע.ר.) הכוללת מדענים, עורכי דין, מתכננים ומומחי סביבה הפועלים ‏למען קידום נושאי איכות הסביבה, בריאות הציבור וצדק סביבתי בסדר היום הציבורי.
המרכז לתערוכות ואירועים, המציב סטנדרטים חדשים של מקצועיות ואיכות לכל ענף התערוכות, האירועים והכנסים.
המוסד עוסק בקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקומות העבודה
המשרד להגנת הסביבה הינו משרד ממשלתי, בראשו עומד שר והוא אחראי על אכיפת נושאי איכות הסביבה במדינת ישראל
ייעוד השירות המטאורולוגי הוא אספקת מגוון שירותים מטאורולוגיים ושירותים נלווים ברמה הגבוהה ביותר, הנדרשים לשמירה על חיי אדם ורכושו, לתמיכה בכלכלת המדינה וקידומה החברתי, לפיתוח בר-קיימא ולשמירה על הסביבה לדור זה ולדורות הבאים. זאת, באמצעות ניטור, הכרה, הבנה, ניתוח, וחיזוי מזג האוויר והאקלים באזורנו, תוך קיום קשרי שיתוף פעולה לאומיים ובינלאומיים ועמידה בתקנים לאומיים ובינלאומיים
התאחדות התעשיינים היא הארגון היציג והבלעדי של כל מגזרי התעשייה בישראל.
מכון התקנים הישראלי הוא הגוף הרשמי של מדינת ישראל לפיתוח, הכנה והטמעה של תקנים חדשים וכן אבטחת האיכות של מוצרים ושירותים על ידי בדיקות מעבדה ואישורי תו תקן.
הפורטל מקשר למשרדי הממשלה ויתר רשויות המדינה, שימושון, טפסים ושרותים

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2019