פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
מכרזים והזדמנויות עסקיות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
מכרזים והזדמנויות עסקיות
גוף מפרסם ענף כותרת מועד הגשה
מ.מ. גבעת זאב אספקה והתקנת מנוף ומכלוליו, לאיסוף גזם ופסולת וטיפול בתאורה 19.03.17
05.03.17
אספקה והתקנת מנוף ומכלוליו, לאיסוף גזם ופסולת וטיפול בתאורה
מספר מכרז: 1/2017
תאריך פרסום: 02 מרץ 2017
מועד הגשה:
19 מרץ 2017 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.מ. גבעת זאב
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  גבעת זאב
טלפון 02-5360100
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 1/2017
אספקה והתקנת מנוף ומכלוליו, לאיסוף גזם ופסולת וטיפול בתאורה
הגורם הנוגע: מ.מ. גבעת זאב, 02-5360100
נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
חב' נמל חיפה למתן שירותי פינוי אשפה ופסולת חומ"ס משטחי הנמל וכן איסוף אשפה מכלי שיט בנמל חיפה 19.03.17
02.03.17
למתן שירותי פינוי אשפה ופסולת חומ"ס משטחי הנמל וכן איסוף אשפה מכלי שיט בנמל חיפה
מספר מכרז: נכ/12/2017
תאריך פרסום: 26 פברואר 2017
מועד הגשה:
19 מרץ 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חב' נמל חיפה
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 04-8518283/391
אתר אינטרנט www.haifaport.co.il
מספר מכרז: נכ/12/2017
למתן שירותי פינוי אשפה ופסולת חומ"ס משטחי הנמל וכן איסוף אשפה מכלי שיט בנמל חיפה
הגורם הנוגע: חב' נמל חיפה, 04-8518283/391
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש / מיכאל אטס התקשרות לרכישת 2 משאיות 4*8 עם מנוף 19.03.17
19.02.17
התקשרות לרכישת 2 משאיות 4*8 עם מנוף
מספר מכרז: 102123520
תאריך פרסום: 19 פברואר 2017
מועד הגשה:
19 מרץ 2017 11:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש / מיכאל אטס
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 048182221
דוא''ל michael.attas@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102123520
התקשרות לרכישת 2 משאיות 4*8 עם מנוף
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 048182221
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית נס ציונה מתן שירותי ממונה על הבטיחות כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954 ותקנותיו לעיריית נס ציונה. 15.03.17
19.02.17
מתן שירותי ממונה על הבטיחות כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954 ותקנותיו לעיריית נס ציונה.
מספר מכרז: 5/2017
תאריך פרסום: 16 פברואר 2017
מועד הגשה:
15 מרץ 2017 11:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית נס ציונה
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  נס ציונה
טלפון 08-9383825
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 5/2017
מתן שירותי ממונה על הבטיחות כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954 ותקנותיו לעיריית נס ציונה.
הגורם הנוגע: עיריית נס ציונה, 08-9383825
באתר: il.org.nzc.www כפתור מכרזים -"קישורים שימושיים" נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
חברת החשמל רכש / ניצן קריאל תחנות משנה במרחב דרום – מערכות גילוי וכבוי אש 14.03.17
01.03.17
תחנות משנה במרחב דרום – מערכות גילוי וכבוי אש
מספר מכרז: 042045550A
תאריך פרסום: 27 פברואר 2017
מועד הגשה:
14 מרץ 2017 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש / ניצן קריאל
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 036373677
דוא''ל nizank@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 042045550A
תחנות משנה במרחב דרום – מערכות גילוי וכבוי אש
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 036373677
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש / בוריס אוסביאט התקשרות למתן שירותי פינוי פסולת מבניין המה"ר ומאתרי חח"י במרחב חיפה 12.03.17
12.02.17
התקשרות למתן שירותי פינוי פסולת מבניין המה"ר ומאתרי חח"י במרחב חיפה
מספר מכרז: 102170620
תאריך פרסום: 09 פברואר 2017
מועד הגשה:
12 מרץ 2017 11:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש / בוריס אוסביאט
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 048182415
פקס 048182469
דוא''ל boris.usbiat@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102170620
התקשרות למתן שירותי פינוי פסולת מבניין המה"ר ומאתרי חח"י במרחב חיפה
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 048182415
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש/ יגאל דר תחנות-הכח אורות רבין "בחדרה" – מערכת הוצאת עשן במחסנים 07.03.17
14.02.17
תחנות-הכח אורות רבין "בחדרה" – מערכת הוצאת עשן במחסנים
מספר מכרז: A 042045800
תאריך פרסום: 13 פברואר 2017
מועד הגשה:
07 מרץ 2017 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ יגאל דר
מדינה:  ישראל
עיר:  חדרה
טלפון 036373639
דוא''ל igald@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: A 042045800
תחנות-הכח אורות רבין "בחדרה" – מערכת הוצאת עשן במחסנים
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 036373639
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
מ.א. נחל שורק שמוליק מנדל הקמה ותחזוקת מערכת קריאה וניהול מרחק, של מדי מים ממוחשבים 06.03.17
15.02.17
הקמה ותחזוקת מערכת קריאה וניהול מרחק, של מדי מים ממוחשבים
מספר מכרז: 8/2017
תאריך פרסום: 13 פברואר 2017
מועד הגשה:
06 מרץ 2017 10:30
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.א. נחל שורק
ענף:  שמוליק מנדל
מדינה:  ישראל
עיר:  יד בנימין
טלפון 050-7772992
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 8/2017
הקמה ותחזוקת מערכת קריאה וניהול מרחק, של מדי מים ממוחשבים
הגורם הנוגע: מ.א. נחל שורק, 050-7772992
מפגש מציעים 20/2/2017 ב-10:30בחדר ישיבות, בבנין המועצה, מושב יד בנימין נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
משרד הבטחון קבוצת רכש מספר D25 מטאטא כביש 06.03.17
12.02.17
מטאטא כביש
מספר מכרז: 1000475912
תאריך פרסום: 09 פברואר 2017
מועד הגשה:
06 מרץ 2017 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הבטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר D25
מדינה:  ישראל
עיר:  תל-אביב
טלפון 03-6977166
אתר אינטרנט www.jobiz.gov.il
מספר מכרז: 1000475912
מטאטא כביש
הגורם הנוגע: משרד הבטחון, 03-6977166
מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
המשרד להגנת הסביבה מכרזים מכרז פומבי לבחירת משרד עורכי דין חיצוני לייצוג בתיקי תביעה בעבירות מסוג "ברירות משפט" 02.03.17
22.01.17
מכרז פומבי לבחירת משרד עורכי דין חיצוני לייצוג בתיקי תביעה בעבירות מסוג "ברירות משפט"
מספר מכרז: 1/17
תאריך פרסום: 19 ינואר 2017
מועד הגשה:
02 מרץ 2017 13:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  02 פברואר 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד להגנת הסביבה
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
דוא''ל michrazim-keren@sviva.gov.il
אתר אינטרנט www.sviva.gov.il
מספר מכרז: 1/17
מכרז פומבי לבחירת משרד עורכי דין חיצוני לייצוג בתיקי תביעה בעבירות מסוג "ברירות משפט"
הגורם הנוגע: המשרד להגנת הסביבה, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית גבעתיים חיים רוזנבאום איסוף ופינוי אשפה ביתית 02.03.17
15.02.17
איסוף ופינוי אשפה ביתית
מספר מכרז: 3/2017
תאריך פרסום: 13 פברואר 2017
מועד הגשה:
02 מרץ 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית גבעתיים
ענף:  חיים רוזנבאום
מדינה:  ישראל
עיר:  גבעתיים
טלפון 03-7317535
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 3/2017
איסוף ופינוי אשפה ביתית
הגורם הנוגע: עיריית גבעתיים, 03-7317535
מפגש .סיור קבלנים חובה21/2/2017 שעה 13:00, במשרדי אגף שפ"ע, ברח' המעלות 17 (שינקין 94) גבעתיים. נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
עיריית ראשון לציון ריקי פזמוני ביצוע עבודות אספקה והתקנה ומתן שירותי אחזקה למערכות גילוי אש, כיבוי אש בגז ולחלונות ולשחרור עשן, במבנים ובמתקנים בעיר 27.02.17
15.02.17
ביצוע עבודות אספקה והתקנה ומתן שירותי אחזקה למערכות גילוי אש, כיבוי אש בגז ולחלונות ולשחרור עשן, במבנים ובמתקנים בעיר
מספר מכרז: 9/2017
תאריך פרסום: 13 פברואר 2017
מועד הגשה:
27 פברואר 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית ראשון לציון
ענף:  ריקי פזמוני
מדינה:  ישראל
עיר:  ראשון לציון
טלפון 03-9547241
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 9/2017
ביצוע עבודות אספקה והתקנה ומתן שירותי אחזקה למערכות גילוי אש, כיבוי אש בגז ולחלונות ולשחרור עשן, במבנים ובמתקנים בעיר
הגורם הנוגע: עיריית ראשון לציון, 03-9547241
נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
משרד הבטחון קבוצת רכש מספר 411 קצף כיבוי ואביזרי כיבוי 27.02.17
12.02.17
קצף כיבוי ואביזרי כיבוי
מספר מכרז: 1000477612
תאריך פרסום: 09 פברואר 2017
מועד הגשה:
27 פברואר 2017 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הבטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר 411
מדינה:  ישראל
עיר:  תל-אביב
טלפון 03-6975527
אתר אינטרנט www.jobiz.gov.il
מספר מכרז: 1000477612
קצף כיבוי ואביזרי כיבוי
הגורם הנוגע: משרד הבטחון, 03-6975527
מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
עיריית הרצליה מכרזים איסוף וקליטת פסולת בקבוקיםPET למיחזור ותחזוקת מיכלי איסוף 06.02.17
18.01.17
איסוף וקליטת פסולת בקבוקיםPET למיחזור ותחזוקת מיכלי איסוף
מספר מכרז: 5/2017/18
תאריך פרסום: 16 ינואר 2017
מועד הגשה:
06 פברואר 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית הרצליה
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  הרצליה
טלפון לא פורסם
דוא''ל v.michrazim@herzliya.muni.il
אתר אינטרנט www.herzliya.muni.il
מספר מכרז: 5/2017/18
איסוף וקליטת פסולת בקבוקיםPET למיחזור ותחזוקת מיכלי איסוף
הגורם הנוגע: עיריית הרצליה, לא פורסם
שאלות הבהרה באמצעות דוא"ל v.michrazim@herzliya.muni.il לא יאוחר מיום 23.01.2017(כולל) נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
מקורות חברת המים הלאומית רכש ולוגיסטיקה/ אבי קזיס לאספקת מגופי שערים לאתר אשכול 05.02.17
02.01.17
לאספקת מגופי שערים לאתר אשכול
מספר מכרז: 23/2015
תאריך פרסום: 01 ינואר 2017
מועד הגשה:
05 פברואר 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מקורות חברת המים הלאומית
ענף:  רכש ולוגיסטיקה/ אבי קזיס
מדינה:  ישראל
עיר:  תל-אביב
טלפון 03-6279215
דוא''ל akazes@mekorot.co.il
אתר אינטרנט www.mekorot.co.il
מספר מכרז: 23/2015
לאספקת מגופי שערים לאתר אשכול
הגורם הנוגע: מקורות חברת המים הלאומית, 03-6279215
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד החקלאות ופיתוח הכפר נכסים בינוי ומשק קבלת שירות לבדיקות מעבדה לדוגמאות קרקע מים וחומר צמחי עבור האגף לשימור הקרקע והניקוז 29.01.17
15.01.17
קבלת שירות לבדיקות מעבדה לדוגמאות קרקע מים וחומר צמחי עבור האגף לשימור הקרקע והניקוז
מספר מכרז: 44/2016
תאריך פרסום: 19 דצמבר 2016
מועד הגשה:
29 ינואר 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ענף:  נכסים בינוי ומשק
מדינה:  ישראל
עיר:  דרך המכבים ראשל"צ
טלפון 8/ 03-9485405
אתר אינטרנט www.moag.gov.il
מספר מכרז: 44/2016
קבלת שירות לבדיקות מעבדה לדוגמאות קרקע מים וחומר צמחי עבור האגף לשימור הקרקע והניקוז
הגורם הנוגע: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 8/ 03-9485405
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
מי שבע תאגיד מים וביוב רכש- דפנה עטיה תפעול ותחזוקה של מתקני שאיבה למים וביוב 26.01.17
25.12.16
תפעול ותחזוקה של מתקני שאיבה למים וביוב
מספר מכרז: 2017/6
תאריך פרסום: 22 דצמבר 2016
מועד הגשה:
26 ינואר 2017 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מי שבע תאגיד מים וביוב
ענף:  רכש- דפנה עטיה
מדינה:  ישראל
עיר:  באר שבע
טלפון 08-9524424
אתר אינטרנט www.mey7.co.il
מספר מכרז: 2017/6
תפעול ותחזוקה של מתקני שאיבה למים וביוב
הגורם הנוגע: מי שבע תאגיד מים וביוב, 08-9524424
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
חברת החשמל ביצוע פרויקטים/ אפי שיינמן תחנת מיתוג קישון – מאצרות לניקוז שמן שנאים 17.01.17
26.12.16
תחנת מיתוג קישון – מאצרות לניקוז שמן שנאים
מספר מכרז: A 041045660
תאריך פרסום: 25 דצמבר 2016
מועד הגשה:
17 ינואר 2017 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  ביצוע פרויקטים/ אפי שיינמן
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 036373631
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: A 041045660
תחנת מיתוג קישון – מאצרות לניקוז שמן שנאים
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 036373631
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
רשות שדות התעופה לקבלת שירותי דיגום ואנליזה של שפכים, קולחין, מים וקרקע בנתב"ג עבור רשות שדות התעופה 05.01.17
04.12.16
לקבלת שירותי דיגום ואנליזה של שפכים, קולחין, מים וקרקע בנתב"ג עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2015/070/0497/00
תאריך פרסום: 01 דצמבר 2016
מועד הגשה:
05 ינואר 2017 10:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  רשות שדות התעופה
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  נתב"ג
טלפון 03-9750578
פקס 03-9711296
דוא''ל dalits@iaa.gov.il
אתר אינטרנט www.iaa.gov.il
מספר מכרז: 2015/070/0497/00
לקבלת שירותי דיגום ואנליזה של שפכים, קולחין, מים וקרקע בנתב"ג עבור רשות שדות התעופה
הגורם הנוגע: רשות שדות התעופה, 03-9750578
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
מכון ויצמן למדע קושילביץ טל שושנה מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת 13.12.16
09.11.16
מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת
מספר מכרז: 49/2016
תאריך פרסום: 08 נובמבר 2016
מועד הגשה:
13 דצמבר 2016 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מכון ויצמן למדע
ענף:  קושילביץ טל שושנה
מדינה:  ישראל
עיר:  רחובות
טלפון 08-934-6771
דוא''ל michrazim@weizmann.ac.il
אתר אינטרנט http://www.weizmann.ac.il/michrazim/
מספר מכרז: 49/2016
מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת
הגורם הנוגע: מכון ויצמן למדע, 08-934-6771
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי מר טל ביבס מתן שרותי איסוף וגריסה של פסולת נייר, קרטונים ומדיה מגנטית 24.11.16
28.09.16
מתן שרותי איסוף וגריסה של פסולת נייר, קרטונים ומדיה מגנטית
מספר מכרז: 5-2016
תאריך פרסום: 26 ספטמבר 2016
מועד הגשה:
24 נובמבר 2016 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי
ענף:  מר טל ביבס
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים, נתנאל לורך 1
טלפון לא פורסם
דוא''ל talb@mof.gov.il
אתר אינטרנט WWW.MR.GOV.IL
מספר מכרז: 5-2016
מתן שרותי איסוף וגריסה של פסולת נייר, קרטונים ומדיה מגנטית
הגורם הנוגע: משרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית חיפה הצעות לביצוע תכנון מפורט וסקר להצבת עגלות למחזור אריזות ובנוסף הדרכות מדלת לדלת בבתי התושבים / מוסדות חינוך, להטמעת תהליכי מחזור אריזות בשטח שיפוט של ע. חיפה 21.11.16
25.09.16
הצעות לביצוע תכנון מפורט וסקר להצבת עגלות למחזור אריזות ובנוסף הדרכות מדלת לדלת בבתי התושבים / מוסדות חינוך, להטמעת תהליכי מחזור אריזות בשטח שיפוט של ע. חיפה
מספר מכרז: 47/2016
תאריך פרסום: 22 ספטמבר 2016
מועד הגשה:
21 נובמבר 2016 14:00
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית חיפה
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 04-8353150
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 47/2016
הצעות לביצוע תכנון מפורט וסקר להצבת עגלות למחזור אריזות ובנוסף הדרכות מדלת לדלת בבתי התושבים / מוסדות חינוך, להטמעת תהליכי מחזור אריזות בשטח שיפוט של ע. חיפה
הגורם הנוגע: עיריית חיפה, 04-8353150
על המציעים חלה החובה להתעדכן בפרסומים באתר האינטרנט נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים מכרזים והתקשרויות תכנון אבטיפוס של מתקן לאיסוף כבל עם סנסור מדידה והספקת 5 מתקנים 17.11.16
26.09.16
תכנון אבטיפוס של מתקן לאיסוף כבל עם סנסור מדידה והספקת 5 מתקנים
מספר מכרז: 100036193
תאריך פרסום: 26 ספטמבר 2016
מועד הגשה:
17 נובמבר 2016 12:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  26 אוקטובר 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים
ענף:  מכרזים והתקשרויות
מדינה:  ישראל
עיר:  תל-אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל Michrazim@water.gov.il
אתר אינטרנט www.water.gov.il
מספר מכרז: 100036193
תכנון אבטיפוס של מתקן לאיסוף כבל עם סנסור מדידה והספקת 5 מתקנים
הגורם הנוגע: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד החינוך - הטלוויזיה החינוכית הישראלית בת שבע אשכנזי שירותי ממונה בטיחות עבור החינוכית 14.11.16
27.10.16
שירותי ממונה בטיחות עבור החינוכית
מספר מכרז: 5622
תאריך פרסום: 27 אוקטובר 2016
מועד הגשה:
14 נובמבר 2016 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד החינוך - הטלוויזיה החינוכית הישראלית
ענף:  בת שבע אשכנזי
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6466266
דוא''ל bat-sheva22@ietv.gov.il
אתר אינטרנט www.23tv.co.il
מספר מכרז: 5622
שירותי ממונה בטיחות עבור החינוכית
הגורם הנוגע: משרד החינוך - הטלוויזיה החינוכית הישראלית, 03-6466266
בכל מקרה של סתירה כלשהי בין האמור בפרסום זה ובפרסום באתרי האינטרנט לבין האמור במסמכי המכרז – הנוסח הקובע הוא נוסח המכרז המופיע באתר האינטרנט של החינוכית . למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לגב' אילנה טמסוט לקבלת שירותי הובלה, גרירה ואחסנת ציוד גפ"מ 31.10.16
07.08.16
לקבלת שירותי הובלה, גרירה ואחסנת ציוד גפ"מ
מספר מכרז: 24/16
תאריך פרסום: 03 אוגוסט 2016
מועד הגשה:
31 אוקטובר 2016 14:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  18 אוגוסט 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
ענף:  לגב' אילנה טמסוט
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון 02-5006764
דוא''ל itamsut@energy.gov.il
אתר אינטרנט www.energy.gov.il
מספר מכרז: 24/16
לקבלת שירותי הובלה, גרירה ואחסנת ציוד גפ"מ
הגורם הנוגע: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, 02-5006764
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מכרזים / לגב' אילנה טמסוט לקבלת שירותי יעוץ חוות דעת למינהל הדלק על בטיחות מתקני גפ"מ 31.10.16
09.08.16
לקבלת שירותי יעוץ חוות דעת למינהל הדלק על בטיחות מתקני גפ"מ
מספר מכרז: 30/16
תאריך פרסום: 08 אוגוסט 2016
מועד הגשה:
31 אוקטובר 2016 14:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  25 אוגוסט 2016
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
ענף:  מכרזים / לגב' אילנה טמסוט
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון 02-5006764
דוא''ל itamsut@energy.gov.il
אתר אינטרנט www.energy.gov.il
מספר מכרז: 30/16
לקבלת שירותי יעוץ חוות דעת למינהל הדלק על בטיחות מתקני גפ"מ
הגורם הנוגע: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, 02-5006764
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים באמצעות מנהל ענייני בטיחות הגז אחראי מתוקף חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 על רישוי פיקוח ואכיפה בתחום בטיחות הגפ"מ, מבקש לקבל חוות דעת מקצועיות לבחינת עמידת מתקני גז כמפורט בדרישות על פי חוק או תקן רלוונטי. המתקנים פרוסים ברחבי הארץ, ובמסגרת בדיקתם נדרש איש הצוות מטעם המציע להגיע למיתקן ולהגיש באמצעות מנהל הצוות מטעם המציע, חוות דעת מקצועית על המתקן. לעיתים יידרש איש הצוות להגיש חוות דעת מקצועית על עמידה בדרישות המקצועיות על סמך חומר כתוב המוגש למשרד מבלי להגיע למתקן עצמו והכל כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המשרד להגנת הסביבה מכרזים בחירת יועצים לאגף תכנון סביבתי ובניה ירוקה 13.10.16
14.09.16
בחירת יועצים לאגף תכנון סביבתי ובניה ירוקה
מספר מכרז: 21/16
תאריך פרסום: 22 אוגוסט 2016
מועד הגשה:
13 אוקטובר 2016 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד להגנת הסביבה
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט www.sviva.gov.i
מספר מכרז: 21/16
בחירת יועצים לאגף תכנון סביבתי ובניה ירוקה
הגורם הנוגע: המשרד להגנת הסביבה, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
חברת החשמל רכש/ אביהו הראל פירוק ופינוי אסבסט פריך אתר תחנת הכח רדינג ב' 05.10.16
22.09.16
פירוק ופינוי אסבסט פריך אתר תחנת הכח רדינג ב'
מספר מכרז: 042045050A מכתב שינ
תאריך פרסום: 11 ספטמבר 2016
מועד הגשה:
05 אוקטובר 2016 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ אביהו הראל
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 036373599
דוא''ל avihuh@iec.co.il
אתר אינטרנט WWW.IEC.CO.IL
מספר מכרז: 042045050A מכתב שינ
פירוק ופינוי אסבסט פריך אתר תחנת הכח רדינג ב'
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 036373599
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר מכרזים רכישת שרותי יעוץ ואחזקת מערכת ניהול לתקני איכות, סביבה ובטיחות 26.09.16
14.09.16
רכישת שרותי יעוץ ואחזקת מערכת ניהול לתקני איכות, סביבה ובטיחות
מספר מכרז: 34/2016
תאריך פרסום: 25 אוגוסט 2016
מועד הגשה:
26 ספטמבר 2016 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  רמלה
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 34/2016
רכישת שרותי יעוץ ואחזקת מערכת ניהול לתקני איכות, סביבה ובטיחות
הגורם הנוגע: המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר, לא פורסם
10. תנאי סף למכרז 34/2016 10.1 המציע מעסיק באופן קבוע וברציפות, בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, לפחות 2 יועצים באמצעותם הנו מתכוון לספק את השירותים נשוא המכרז שייקראו להלן נותני השירות. 10.2 נותני השירות ( שני היועצים) מטעם המציע למתן שירותים נשוא המכרז הינם: א.בעלי הסמכה כעורך מבדקים בכיר (Lead Auditor) לפחות לתקנים להלן : 9001 ISO , ISO 14001 ,OHSAS 18001ביחד ולפחות אחד מצוות היועצים יהיה מוסמך לתקנים העדכניים במועד הגשת ההצעות (שינוי גרסה 2015). ב. בעלי הכשירויות הבאות בתחום הבטיחות: 1.ממונה בטיחות עם אישור כשירות תקף כחוק. 2.מכין תכנית לניהול הבטיחות מוסמך תקף כחוק. 3.מדריך מוסמך לביצוע הדרכות בתחום הבטיחות (לא נדרש עבודה בגובה). 10.3 המציע סיפק בעצמו, ולא באמצעות קבלני משנה, בשלוש השנים (2016,2015,2014), שירותים של יעוץ ואחזקה לתקן ISO 9001 ,ISO14001 OHSAS 18001 , בנושאים המפורטים להלן: עריכת מבדקים, הכנת נהלים והוראות עבודה וביצוע הדרכה בנושאי איכות - לפחות לשלושה גופים / מוסדות, כאשר כל גוף/מוסד מעסיק לפחות 20 עובדים. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
רשות שדות התעופה בישראל לוגיסטיקה/ מר זיו קופר מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לאספקה, התקנה והפעלה של 2 צ'ילרים (8 ו-9), מגדלי קירור וכל מערכות העזר להגדלת הספק הקירור במרכז האנרגיה של טרמינל 3 בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה 19.09.16
14.08.16
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לאספקה, התקנה והפעלה של 2 צ'ילרים (8 ו-9), מגדלי קירור וכל מערכות העזר להגדלת הספק הקירור במרכז האנרגיה של טרמינל 3 בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2016/070/0350/00
תאריך פרסום: 11 אוגוסט 2016
מועד הגשה:
19 ספטמבר 2016 10:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  רשות שדות התעופה בישראל
ענף:  לוגיסטיקה/ מר זיו קופר
מדינה:  ישראל
עיר:  נתב"ג
טלפון 03-9750581
פקס 03-9711296
אתר אינטרנט www.iaa.gov.il
מספר מכרז: 2016/070/0350/00
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לאספקה, התקנה והפעלה של 2 צ'ילרים (8 ו-9), מגדלי קירור וכל מערכות העזר להגדלת הספק הקירור במרכז האנרגיה של טרמינל 3 בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
הגורם הנוגע: רשות שדות התעופה בישראל, 03-9750581
למודעת פרסום המכרז באתר החברה נא ללחוץ על הקישור.

שימושון
אתרים שימושיים עבורך
אגודה ישראלית להגנת הסביבה (ע.ר.) הכוללת מדענים, עורכי דין, מתכננים ומומחי סביבה הפועלים ‏למען קידום נושאי איכות הסביבה, בריאות הציבור וצדק סביבתי בסדר היום הציבורי.
המרכז לתערוכות ואירועים, המציב סטנדרטים חדשים של מקצועיות ואיכות לכל ענף התערוכות, האירועים והכנסים.
המוסד עוסק בקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקומות העבודה
המשרד להגנת הסביבה הינו משרד ממשלתי, בראשו עומד שר והוא אחראי על אכיפת נושאי איכות הסביבה במדינת ישראל
ייעוד השירות המטאורולוגי הוא אספקת מגוון שירותים מטאורולוגיים ושירותים נלווים ברמה הגבוהה ביותר, הנדרשים לשמירה על חיי אדם ורכושו, לתמיכה בכלכלת המדינה וקידומה החברתי, לפיתוח בר-קיימא ולשמירה על הסביבה לדור זה ולדורות הבאים. זאת, באמצעות ניטור, הכרה, הבנה, ניתוח, וחיזוי מזג האוויר והאקלים באזורנו, תוך קיום קשרי שיתוף פעולה לאומיים ובינלאומיים ועמידה בתקנים לאומיים ובינלאומיים
התאחדות התעשיינים היא הארגון היציג והבלעדי של כל מגזרי התעשייה בישראל.
מכון התקנים הישראלי הוא הגוף הרשמי של מדינת ישראל לפיתוח, הכנה והטמעה של תקנים חדשים וכן אבטחת האיכות של מוצרים ושירותים על ידי בדיקות מעבדה ואישורי תו תקן.
הפורטל מקשר למשרדי הממשלה ויתר רשויות המדינה, שימושון, טפסים ושרותים

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2023