פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
מכרזים והזדמנויות עסקיות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
מכרזים והזדמנויות עסקיות
גוף מפרסם ענף כותרת מועד הגשה
רשות המים השירות ההידרולוגי/ גב' רעיה בליי, לפיתוח שיטה לקביעת תכונות הידראוליות של האקוויפר על בסיס ניתוח משולב של מערכות נמ"ר-קרא"מ 14.11.17
01.10.17
לפיתוח שיטה לקביעת תכונות הידראוליות של האקוויפר על בסיס ניתוח משולב של מערכות נמ"ר-קרא"מ
מספר מכרז: 100039173
תאריך פרסום: 28 ספטמבר 2017
מועד הגשה:
14 נובמבר 2017 12:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  22 אוקטובר 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  רשות המים
ענף:  השירות ההידרולוגי/ גב' רעיה בליי,
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל Michrazim@water.gov.il
אתר אינטרנט http://www.water.gov.il/
מספר מכרז: 100039173
לפיתוח שיטה לקביעת תכונות הידראוליות של האקוויפר על בסיס ניתוח משולב של מערכות נמ"ר-קרא"מ
הגורם הנוגע: רשות המים, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
רשות שדות התעופה גב' לייני שפיגל מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי מתכנן סביבתי ביחידה לאיכות הסביבה של 14.11.17
01.10.17
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי מתכנן סביבתי ביחידה לאיכות הסביבה של
מספר מכרז: 2017/070/0384/00
תאריך פרסום: 28 ספטמבר 2017
מועד הגשה:
14 נובמבר 2017 10:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  רשות שדות התעופה
ענף:  גב' לייני שפיגל
מדינה:  ישראל
עיר:  נתב"ג
טלפון 03-9750586
פקס 03-9711296
דוא''ל elaines@iaa.gov.il
אתר אינטרנט www.iaa.gov.il
מספר מכרז: 2017/070/0384/00
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי מתכנן סביבתי ביחידה לאיכות הסביבה של
הגורם הנוגע: רשות שדות התעופה, 03-9750586
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית חולון מגי סגל אספקה, החלפה והתקנת אשפתונים ברחבי העיר 13.11.17
23.10.17
אספקה, החלפה והתקנת אשפתונים ברחבי העיר
מספר מכרז: 36/2017
תאריך פרסום: 23 אוקטובר 2017
מועד הגשה:
13 נובמבר 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית חולון
ענף:  מגי סגל
מדינה:  ישראל
עיר:  חולון
טלפון 03-5027038
דוא''ל avim@holon.muni.il
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 36/2017
אספקה, החלפה והתקנת אשפתונים ברחבי העיר
הגורם הנוגע: עיריית חולון, 03-5027038
שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ל-5/11/17 בשעה 10:00 למייל: avim@holon.muni.il נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
מתאם פעולות הממשלה בשטחים - מינהל אזרחי איו"ש גב' מיכל עידו אספקה התקנה ואחזקת ציוד ומערכות כיבוי אש למנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון 13.11.17
17.10.17
אספקה התקנה ואחזקת ציוד ומערכות כיבוי אש למנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון
מספר מכרז: 40/17
תאריך פרסום: 16 אוקטובר 2017
מועד הגשה:
13 נובמבר 2017 12:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  30 אוקטובר 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מתאם פעולות הממשלה בשטחים - מינהל אזרחי איו"ש
ענף:  גב' מיכל עידו
מדינה:  ישראל
עיר:  בית אל
טלפון לא פורסם
דוא''ל 9977019@gmail.com
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 40/17
אספקה התקנה ואחזקת ציוד ומערכות כיבוי אש למנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון
הגורם הנוגע: מתאם פעולות הממשלה בשטחים - מינהל אזרחי איו"ש, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית חולןן מגי סגל איסוף ופינוי תכולת כלי אצירה ייעודיים למיחזור מוכר בישראל ולתחזוקת כלי אצירה 13.11.17
16.10.17
איסוף ופינוי תכולת כלי אצירה ייעודיים למיחזור מוכר בישראל ולתחזוקת כלי אצירה
מספר מכרז: 26/2017
תאריך פרסום: 16 אוקטובר 2017
מועד הגשה:
13 נובמבר 2017 12:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  31 אוקטובר 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית חולןן
ענף:  מגי סגל
מדינה:  ישראל
עיר:  חולון
טלפון 03-5027038
דוא''ל avim@holon.muni.il
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 26/2017
איסוף ופינוי תכולת כלי אצירה ייעודיים למיחזור מוכר בישראל ולתחזוקת כלי אצירה
הגורם הנוגע: עיריית חולןן, 03-5027038
נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
חברת החשמל נאור חזן התקשרות למתן שירותי פינוי בוצה סידנית מאתר אלון תבור מתקן דברת לאתר פסולת יבשה עם אפשרות לפינוי בוצה לאתר פסולת רטובה. 12.11.17
30.10.17
התקשרות למתן שירותי פינוי בוצה סידנית מאתר אלון תבור מתקן דברת לאתר פסולת יבשה עם אפשרות לפינוי בוצה לאתר פסולת רטובה.
מספר מכרז: 102378030
תאריך פרסום: 29 אוקטובר 2017
מועד הגשה:
12 נובמבר 2017 11:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  נאור חזן
מדינה:  ישראל
עיר:  אלון תבור
טלפון 0723432417
דוא''ל naor.hazan@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102378030
התקשרות למתן שירותי פינוי בוצה סידנית מאתר אלון תבור מתקן דברת לאתר פסולת יבשה עם אפשרות לפינוי בוצה לאתר פסולת רטובה.
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0723432417
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים מכרזים' גב' רעיה בליי לבחינת עלות תועלת להחדרת מי מערכת לטיוב אוגר בחלק הצפוני של אקוויפר החוף 09.11.17
01.10.17
לבחינת עלות תועלת להחדרת מי מערכת לטיוב אוגר בחלק הצפוני של אקוויפר החוף
מספר מכרז: 100039624
תאריך פרסום: 28 ספטמבר 2017
מועד הגשה:
09 נובמבר 2017 12:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  22 אוקטובר 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים
ענף:  מכרזים' גב' רעיה בליי
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל Michrazim@water.gov.il
אתר אינטרנט http://www.water.gov.il/
מספר מכרז: 100039624
לבחינת עלות תועלת להחדרת מי מערכת לטיוב אוגר בחלק הצפוני של אקוויפר החוף
הגורם הנוגע: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לקבלת שירותי יעוץ בנושא אחסון טווח ארוך של דלקים 06.11.17
11.09.17
לקבלת שירותי יעוץ בנושא אחסון טווח ארוך של דלקים
מספר מכרז: 92/2017
תאריך פרסום: 11 ספטמבר 2017
מועד הגשה:
06 נובמבר 2017 14:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  25 אוקטובר 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
דוא''ל itamsut@energy.gov.il
אתר אינטרנט www.energy.gov.il
מספר מכרז: 92/2017
לקבלת שירותי יעוץ בנושא אחסון טווח ארוך של דלקים
הגורם הנוגע: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משהב"ט יחידת המכירות רכישה פינוי וגריטה של חלקי מטוסים/מסוקים/מנועים וחלקי מערומים שונים מבסיס ח"א חצרחם 06.11.17
22.10.17
רכישה פינוי וגריטה של חלקי מטוסים/מסוקים/מנועים וחלקי מערומים שונים מבסיס ח"א חצרחם
מספר מכרז: 40004684
תאריך פרסום: 19 אוקטובר 2017
מועד הגשה:
06 נובמבר 2017 10:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משהב"ט
ענף:  יחידת המכירות
מדינה:  ישראל
עיר:  צריפין
טלפון לא פורסם
דוא''ל sibat_sales@mod.gov.il
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 40004684
רכישה פינוי וגריטה של חלקי מטוסים/מסוקים/מנועים וחלקי מערומים שונים מבסיס ח"א חצרחם
הגורם הנוגע: משהב"ט, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
מ.מ. שגב שלום עבודות הנגשה אקוסטית מוס''ח שגב שלום 05.11.17
03.10.17
עבודות הנגשה אקוסטית מוס''ח שגב שלום
מספר מכרז: 8/2017
תאריך פרסום: 02 אוקטובר 2017
מועד הגשה:
05 נובמבר 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.מ. שגב שלום
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  שגב שלום
טלפון 08-6287733
דוא''ל segev-shalom@.muni.il
אתר אינטרנט www.segev-shalom.muni.il
מספר מכרז: 8/2017
עבודות הנגשה אקוסטית מוס''ח שגב שלום
הגורם הנוגע: מ.מ. שגב שלום, 08-6287733
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית גבעת שמואל שירותי פינוי אשפה, גזם וגרוטאות טיאוט וניקיון רחובות 31.10.17
22.10.17
שירותי פינוי אשפה, גזם וגרוטאות טיאוט וניקיון רחובות
מספר מכרז: 48/2017
תאריך פרסום: 19 אוקטובר 2017
מועד הגשה:
31 אוקטובר 2017 15:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית גבעת שמואל
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  גבעת שמואל
טלפון 03-5319282
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 48/2017
שירותי פינוי אשפה, גזם וגרוטאות טיאוט וניקיון רחובות
הגורם הנוגע: עיריית גבעת שמואל, 03-5319282
נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים מכרזים / רעיה בליי שירותי בדיקות מים בנהר הירדן 31.10.17
03.09.17
שירותי בדיקות מים בנהר הירדן
מספר מכרז: 100039322
תאריך פרסום: 31 אוגוסט 2017
מועד הגשה:
31 אוקטובר 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים
ענף:  מכרזים / רעיה בליי
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל Michrazim@water.gov.il
אתר אינטרנט www.water.gov.il
מספר מכרז: 100039322
שירותי בדיקות מים בנהר הירדן
הגורם הנוגע: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים מכרזים והתקשרויות( שירותי בדיקות מים בנהר הירדן 31.10.17
31.08.17
שירותי בדיקות מים בנהר הירדן
מספר מכרז: 100039322
תאריך פרסום: 31 אוגוסט 2017
מועד הגשה:
31 אוקטובר 2017 12:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  17 ספטמבר 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים
ענף:  מכרזים והתקשרויות(
מדינה:  ישראל
עיר:  תל-אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל Michrazim@water.gov.il
אתר אינטרנט www.water.gov.il
מספר מכרז: 100039322
שירותי בדיקות מים בנהר הירדן
הגורם הנוגע: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
אוניברסיטת אריאל רכש להקמת מכון טיהור שפכים 29.10.17
09.10.17
להקמת מכון טיהור שפכים
מספר מכרז: 21/17
תאריך פרסום: 12 ספטמבר 2017
מועד הגשה:
29 אוקטובר 2017 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  אוניברסיטת אריאל
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  אריאל
טלפון 054-3394838
דוא''ל MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
אתר אינטרנט http://www.ariel.ac.il
מספר מכרז: 21/17
להקמת מכון טיהור שפכים
הגורם הנוגע: אוניברסיטת אריאל, 054-3394838
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המשרד להגנת הסביבה מכרזים להפעלת אתרים מורשים 24.10.17
29.08.17
להפעלת אתרים מורשים
מספר מכרז: 17/19
תאריך פרסום: 28 אוגוסט 2017
מועד הגשה:
24 אוקטובר 2017 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד להגנת הסביבה
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 17/19
להפעלת אתרים מורשים
הגורם הנוגע: המשרד להגנת הסביבה, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים מכרזים / גב' רעיה בליי לבחינת היקף הזיהום באקוויפר חבורת יהודה בדרום מזרח הנגב כתוצאה מהפעילות התעשייתית במישור רותם 24.10.17
03.09.17
לבחינת היקף הזיהום באקוויפר חבורת יהודה בדרום מזרח הנגב כתוצאה מהפעילות התעשייתית במישור רותם
מספר מכרז: 100039179
תאריך פרסום: 31 אוגוסט 2017
מועד הגשה:
24 אוקטובר 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים
ענף:  מכרזים / גב' רעיה בליי
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6369644
דוא''ל Michrazim@water.gov.il
אתר אינטרנט www.water.gov.il
מספר מכרז: 100039179
לבחינת היקף הזיהום באקוויפר חבורת יהודה בדרום מזרח הנגב כתוצאה מהפעילות התעשייתית במישור רותם
הגורם הנוגע: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים, 03-6369644
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית גבעת שמואל מכרזים שירותי טיפול בפסולת נייר, פסולת אריזות קרטון ופסולת אריזות פלסטיק 23.10.17
03.10.17
שירותי טיפול בפסולת נייר, פסולת אריזות קרטון ופסולת אריזות פלסטיק
מספר מכרז: 36/2017
תאריך פרסום: 02 אוקטובר 2017
מועד הגשה:
23 אוקטובר 2017 15:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית גבעת שמואל
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  גבעת שמואל
טלפון 5319282-03
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 36/2017
שירותי טיפול בפסולת נייר, פסולת אריזות קרטון ופסולת אריזות פלסטיק
הגורם הנוגע: עיריית גבעת שמואל, 5319282-03
נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
עיריית רחובות קובי יהושע טיפול בפסולת קרטון למיחזור, בשטח השיפוט של עיריית רחובות 18.10.17
29.08.17
טיפול בפסולת קרטון למיחזור, בשטח השיפוט של עיריית רחובות
מספר מכרז: 40/2017
תאריך פרסום: 28 אוגוסט 2017
מועד הגשה:
18 אוקטובר 2017 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית רחובות
ענף:  קובי יהושע
מדינה:  ישראל
עיר:  רחובות
טלפון 08-9392387
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 40/2017
טיפול בפסולת קרטון למיחזור, בשטח השיפוט של עיריית רחובות
הגורם הנוגע: עיריית רחובות, 08-9392387
טפסים ניתן לרכוש באגף שפ"ע. הגשה במשרדי העיריה, לשכה משפטית, רח' ביל"ו 2 ,בניין העיריה קומה 6 נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
עיריית רמת גן רכש והתקשרויות קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות 02.10.17
06.09.17
קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות
מספר מכרז: 48/2017
תאריך פרסום: 04 ספטמבר 2017
מועד הגשה:
02 אוקטובר 2017 10:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית רמת גן
ענף:  רכש והתקשרויות
מדינה:  ישראל
עיר:  רמת גן
טלפון 03-7408850/8836
דוא''ל mali-a@ramat-gan.muni.il
אתר אינטרנט www.ramat-gan.muni.il
מספר מכרז: 48/2017
קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות
הגורם הנוגע: עיריית רמת גן, 03-7408850/8836
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
עיריית בית שמש רחל הפעלת מרכז בקרה ושליטה מרחוק למערכות השקיה ושירות שנתי בבית שמש 26.09.17
05.09.17
הפעלת מרכז בקרה ושליטה מרחוק למערכות השקיה ושירות שנתי בבית שמש
מספר מכרז: 40/2017
תאריך פרסום: 30 אוגוסט 2017
מועד הגשה:
26 ספטמבר 2017 12:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  19 ספטמבר 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית בית שמש
ענף:  רחל
מדינה:  ישראל
עיר:  בית שמש
טלפון 02-9909807-8
פקס 02-9909958
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 40/2017
הפעלת מרכז בקרה ושליטה מרחוק למערכות השקיה ושירות שנתי בבית שמש
הגורם הנוגע: עיריית בית שמש, 02-9909807-8
מפגש תדרוך חובה 12/9/2017 שעה 10:00 ,באגף שפ"ע, בבנין נעימי. שאלות הבהרה עד יום 17/9/19 שעה 12 .השאלות לפקס: 9909958-02 ולאשר בטלפון: 9909850-02 נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
מ.מ. כפר כמא אספקת מכונת טיאוטא ייעודית 19.09.17
05.09.17
אספקת מכונת טיאוטא ייעודית
מספר מכרז: 8/2017
תאריך פרסום: 30 אוגוסט 2017
מועד הגשה:
19 ספטמבר 2017 14:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.מ. כפר כמא
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  כפר כמא
טלפון שלוחה 2 04-6760772/
דוא''ל halil.natho@gmail.com
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 8/2017
אספקת מכונת טיאוטא ייעודית
הגורם הנוגע: מ.מ. כפר כמא, שלוחה 2 04-6760772/
נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
המרכז הרפואי הלל יפה מר' שאדי בדר אספקה ותחזוקת מערכות טיפול במים בשיטת אולטרה פילטר ואוסמוזה הפוכה UFRO 30.08.17
01.08.17
אספקה ותחזוקת מערכות טיפול במים בשיטת אולטרה פילטר ואוסמוזה הפוכה UFRO
מספר מכרז: 11/2017
תאריך פרסום: 30 יולי 2017
מועד הגשה:
30 אוגוסט 2017 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המרכז הרפואי הלל יפה
ענף:  מר' שאדי בדר
מדינה:  ישראל
עיר:  חדרה
טלפון 04-6188307
פקס 04-6344752
דוא''ל shadib@hy.health.gov.il
אתר אינטרנט www.hy.health.gov.il
מספר מכרז: 11/2017
אספקה ותחזוקת מערכות טיפול במים בשיטת אולטרה פילטר ואוסמוזה הפוכה UFRO
הגורם הנוגע: המרכז הרפואי הלל יפה, 04-6188307
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מר מיכאל שטיינלוף לביצוע עבודות איסוף וסילוק שפכים בגן לאומי תל לכיש 21.08.17
24.07.17
לביצוע עבודות איסוף וסילוק שפכים בגן לאומי תל לכיש
מספר מכרז: 20170239
תאריך פרסום: 24 יולי 2017
מועד הגשה:
21 אוגוסט 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
ענף:  מר מיכאל שטיינלוף
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון .02-5006207
דוא''ל Michaels@npa.org.il
אתר אינטרנט www.bids.parks.org.il
מספר מכרז: 20170239
לביצוע עבודות איסוף וסילוק שפכים בגן לאומי תל לכיש
הגורם הנוגע: הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, .02-5006207
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עמותת הידידים של המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי בינוי והנדסה / גלינה פרידמן רכישת, אספקת והתקנת מנדפים 20.08.17
30.07.17
רכישת, אספקת והתקנת מנדפים
מספר מכרז: 151-2017
תאריך פרסום: 28 יולי 2017
מועד הגשה:
20 אוגוסט 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עמותת הידידים של המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
ענף:  בינוי והנדסה / גלינה פרידמן
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 0524266113
אתר אינטרנט www.jobiz.gov.il
מספר מכרז: 151-2017
רכישת, אספקת והתקנת מנדפים
הגורם הנוגע: עמותת הידידים של המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, 0524266113
עמותת הידידים של המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי בקשה להציע הצעות מס' 151/2017 לרכישת, אספקת, התקנת מנדפים 1. עמותת הידידים של המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי (להלן: המזמינה) מבקשת הצעות לרכישת, אספקת, התקנת ותחזוקת מנדפים עבור מרכז הרפואי תל אביב (להלן: הציוד), הכל כמפורט במסמכי הבקשה להציע הצעות. 2. את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי המזמינה, רחוב ויצמן 6, תל אביב , בניין חניון דרומי , אגף בינוי והנדסה , וזאת החל מיום ה-31/07/2017 . עד ה-10/08/2017 אצל גברת גלינה פרידמן בקומת קרקע חדר 103 טלפון 0524266113 . מה- 10/08/2017 אצל אריה פישמן בקומה 1 חדר 204 טלפון 0527360113. יש לתאם הגעה מראש . 3. בבקשה להציע הצעות יבחר זוכה אחד ,לפי אמות המידה כמפורט בבקשה להציע הצעות. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. המזמינה רשאית לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף הבקשה להציע הצעות , בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות ו/או אחרות, לפי שיקול דעתה. 4. מתוך המציעים יבחר/ו אך ורק מציע/ים העומד/ים בדרישות הבאות: (1) הוא בעל ניסיון של 3 שנים לפחות באספקת, התקנת ותחזוקת הציוד המוצע על ידו (2) לציוד המוצע על ידו אישור אמ"ר ואישור CE ו/או FDA ו/או אשור תקן בטיחות אחר המתאים למכשור והמקובל על המזמינה לפי שיקול דעתה המוחלט. 3) למציע אישור רשויות מע"מ בדבר היות המציע עוסק מורשה. 4) כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. 5. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ו/או ערבות של חברת ביטוח הפועלת כדין בישראל, על סך של 5% מהצעת המציע כולל מע"מ בנוסח כמפורט במסמכי הבקשה להציע הצעות . הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותהיה בתוקף 120 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לפי דרישת המזמינה יוארך תוקף הערבות הבנקאית לתקופה נוספת כפי הנדרש על ידי המזמינה. 6. ההוראות והתנאים הכלולים בחוברת הבקשה להציע הצעות , הם חלק בלתי נפרד מתנאי הבקשה להציע הצעות . 7. בכפוף לתנאי הבקשה להציע הצעות , הבקשה להציע הצעות יתנהל בשלבים, כאשר במסגרת השלב התחרותי המזמינה תנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם, בטרם קביעת הצעה זוכה. 8. המועד האחרון למסירת החומר נקבע ל- 20/08/17 בשעה 12:00. (לגלינה פרידמן או אריה פישמן) . רחוב ויצמן 6, תל אביב , בניין חניון דרומי , אגף בינוי והנדסה.
המשרד להגנת הסביבה לרכישת שירותי ייעוץ מקצועי להיערכות ליישום אמנת מינמטה להפחתת שחרור ופליטות כספית ותרכובותיה בישראל 17.08.17
04.07.17
לרכישת שירותי ייעוץ מקצועי להיערכות ליישום אמנת מינמטה להפחתת שחרור ופליטות כספית ותרכובותיה בישראל
מספר מכרז: 14/17
תאריך פרסום: 03 יולי 2017
מועד הגשה:
17 אוגוסט 2017 13:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  17 יולי 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד להגנת הסביבה
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
דוא''ל michrazim@sviva.gov.il
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 14/17
לרכישת שירותי ייעוץ מקצועי להיערכות ליישום אמנת מינמטה להפחתת שחרור ופליטות כספית ותרכובותיה בישראל
הגורם הנוגע: המשרד להגנת הסביבה, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים עמית בלוגובסקי הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ קרקע, ביסוס וגיאולוגיה לפרוייקטים תחבורתיים 17.08.17
09.08.17
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ קרקע, ביסוס וגיאולוגיה לפרוייקטים תחבורתיים
מספר מכרז: 11-2017
תאריך פרסום: 06 אוגוסט 2017
מועד הגשה:
17 אוגוסט 2017 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים
ענף:  עמית בלוגובסקי
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון 02-6299888
אתר אינטרנט www.jet.gov.il
מספר מכרז: 11-2017
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ קרקע, ביסוס וגיאולוגיה לפרוייקטים תחבורתיים
הגורם הנוגע: צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים, 02-6299888
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מר מיכאל שטיינלוף לביצוע עבודות סילוק שפכים בגן לאומי אפק מקורות הירקון 16.08.17
24.07.17
לביצוע עבודות סילוק שפכים בגן לאומי אפק מקורות הירקון
מספר מכרז: 20170240
תאריך פרסום: 24 יולי 2017
מועד הגשה:
16 אוגוסט 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
ענף:  מר מיכאל שטיינלוף
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון 02-5006207
דוא''ל Michaels@npa.org.il
אתר אינטרנט http://bids.parks.org.il/
מספר מכרז: 20170240
לביצוע עבודות סילוק שפכים בגן לאומי אפק מקורות הירקון
הגורם הנוגע: הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, 02-5006207
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים גב' רעיה בליי, ייעוץ ובקרה בנושא שפכי תעשייה 15.08.17
23.07.17
ייעוץ ובקרה בנושא שפכי תעשייה
מספר מכרז: 100038842
תאריך פרסום: 13 יולי 2017
מועד הגשה:
15 אוגוסט 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים
ענף:  גב' רעיה בליי,
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל Michrazim @water.gov.il
אתר אינטרנט www.water.gov.il
מספר מכרז: 100038842
ייעוץ ובקרה בנושא שפכי תעשייה
הגורם הנוגע: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
עיריית חריש מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות מזרמים יעודיים (קרטון, נייר ובקבוקי פלסטיק) 14.08.17
01.08.17
מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות מזרמים יעודיים (קרטון, נייר ובקבוקי פלסטיק)
מספר מכרז: 20/2017
תאריך פרסום: 25 יולי 2017
מועד הגשה:
14 אוגוסט 2017 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית חריש
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  חריש
טלפון 04-6186022
פקס 04-6186024
אתר אינטרנט www.harish.muni.il
מספר מכרז: 20/2017
מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות מזרמים יעודיים (קרטון, נייר ובקבוקי פלסטיק)
הגורם הנוגע: עיריית חריש, 04-6186022
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד הבריאות ביצוע בדיקות במוצרי מזון 13.08.17
12.07.17
ביצוע בדיקות במוצרי מזון
מספר מכרז: 67-2017
תאריך פרסום: 10 יולי 2017
מועד הגשה:
13 אוגוסט 2017 12:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  23 יולי 2017
אתר המכרז
שם חברה:  משרד הבריאות
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
דוא''ל nehasim@moh.health.gov.il
אתר אינטרנט www.health.gov.il
מספר מכרז: 67-2017
ביצוע בדיקות במוצרי מזון
הגורם הנוגע: משרד הבריאות, לא פורסם
משרד הבריאות אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה מכרז פומבי מס' 67/2017 לביצוע בדיקות לנוכחות מיקוטוקסינים במוצרי מזון עבור משרד הבריאות 1. משרד הבריאות (להלן: "המשרד") פונה בזאת לקבלת הצעות לביצוע בדיקות לנוכחות מיקוטוקסינים במוצרי מזון עבור משרד הבריאות. 2. הנכם מוזמנים להגיש הצעותיכם למכרז בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בהזמנה זו ובמסמכי המכרז. במידה וישנם הבדלים בין נוסח ההודעה לעיתונות ובין נוסח המכרז, נוסח המכרז הוא המחייב. 3. קבלת מסמכי מכרז 3.1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד באתר של משרד הבריאות: www.health.gov.il בעמוד "מכרזים" ובאתר מנהל הרכש הממשלתי: http://www.mr.gov.il/CentralTenders/Pages/SearchTenders.aspx 3.2. על המציעים להירשם לקבלת עדכונים באמצעות הרשמה מקוונת באתר משרד הבריאות. 3.3. מציע שלא ירשם באמצעות האתר כאמור, עלול שלא לקבל הודעות ועדכונים בדבר המכרז וכן עלול למצוא את עצמו פסול בשל אי עמידה בתנאים והבהרות נוספות שהמשרד יפרסם מעת לעת לאחר פרסום המכרז. 4. שאלות הבהרה המשרד יקבל שאלות פונים באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת nehasim@moh.health.gov.il עד לתאריך 23/7/2017 בשעה 15:00 באמצעות מסמך "אקסל", תוך ציון שם הפונה וסעיף רלוונטי לכל שאלה בכתב המכרז והמסמכים הנלווים. רק מסמך התשובות הרשמי של משרד הבריאות ובו התשובות לשאלות שהתקבלו עד למועד הנדרש והשינויים בתנאי המכרז (אם יהיו כאלה) יחייבו את משרד הבריאות. 5. הגשת הצעות 5.1. המועד האחרון למסירת ההצעות הוא 13/8/2017 בשעה 12:00. מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון. 6. המזמין רשאי בכל עת, עד למועד האחרון להגשת ההצעות, להקדים או לדחות את מועד האחרון להגשת ההצעות, זאת בהודעה או במכתב וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתו המוחלט. 7. במידה וישנם שינויים בין נוסח ההודעה לעיתונות ובין נוסח המכרז, נוסח המכרז הוא המחייב. 8. המזמין שומר לעצמו את הזכות לקיים מו"מ עם כל אחד מן המציעים, לרבות לגבי התעריף ולגבי יתר התנאים.

שימושון
אתרים שימושיים עבורך
אגודה ישראלית להגנת הסביבה (ע.ר.) הכוללת מדענים, עורכי דין, מתכננים ומומחי סביבה הפועלים ‏למען קידום נושאי איכות הסביבה, בריאות הציבור וצדק סביבתי בסדר היום הציבורי.
המרכז לתערוכות ואירועים, המציב סטנדרטים חדשים של מקצועיות ואיכות לכל ענף התערוכות, האירועים והכנסים.
המוסד עוסק בקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקומות העבודה
המשרד להגנת הסביבה הינו משרד ממשלתי, בראשו עומד שר והוא אחראי על אכיפת נושאי איכות הסביבה במדינת ישראל
ייעוד השירות המטאורולוגי הוא אספקת מגוון שירותים מטאורולוגיים ושירותים נלווים ברמה הגבוהה ביותר, הנדרשים לשמירה על חיי אדם ורכושו, לתמיכה בכלכלת המדינה וקידומה החברתי, לפיתוח בר-קיימא ולשמירה על הסביבה לדור זה ולדורות הבאים. זאת, באמצעות ניטור, הכרה, הבנה, ניתוח, וחיזוי מזג האוויר והאקלים באזורנו, תוך קיום קשרי שיתוף פעולה לאומיים ובינלאומיים ועמידה בתקנים לאומיים ובינלאומיים
התאחדות התעשיינים היא הארגון היציג והבלעדי של כל מגזרי התעשייה בישראל.
מכון התקנים הישראלי הוא הגוף הרשמי של מדינת ישראל לפיתוח, הכנה והטמעה של תקנים חדשים וכן אבטחת האיכות של מוצרים ושירותים על ידי בדיקות מעבדה ואישורי תו תקן.
הפורטל מקשר למשרדי הממשלה ויתר רשויות המדינה, שימושון, טפסים ושרותים

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2023