פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
מכרזים והזדמנויות עסקיות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
מכרזים והזדמנויות עסקיות
גוף מפרסם ענף כותרת מועד הגשה
משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב מכרזים רכישת 5 מנדפים לחדרים נקיים 20.05.19
07.05.19
רכישת 5 מנדפים לחדרים נקיים
מספר מכרז: 192557
תאריך פרסום: 06 מאי 2019
מועד הגשה:
20 מאי 2019 00:00
קישור למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 052-6434619
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 192557
רכישת 5 מנדפים לחדרים נקיים
הגורם הנוגע: משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב, 052-6434619
למודעת פרסום המכרז הקש על הקישור למעלה
משרד הבטחון רכש שסתום אל חזור אביזר צנרת 19.05.19
06.05.19
שסתום אל חזור אביזר צנרת
מספר מכרז: 1000592520
תאריך פרסום: 05 מאי 2019
מועד הגשה:
19 מאי 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הבטחון
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6975357
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000592520
שסתום אל חזור אביזר צנרת
הגורם הנוגע: משרד הבטחון, 03-6975357
מספר מכרז: 1000592520 מכרז לרכש שסתום "אל חזור" אביזר צנרת הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 146, טלפון: 03-6975357 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
חברת החשמל רכש התקשרות לקבלת שירותי ניהול פסולת 19.05.19
01.05.19
התקשרות לקבלת שירותי ניהול פסולת
מספר מכרז: 102757750
תאריך פרסום: 17 אפריל 2019
מועד הגשה:
19 מאי 2019 00:00
קישור למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 0768634604
דוא''ל liraz.tangi@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102757750
התקשרות לקבלת שירותי ניהול פסולת
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0768634604
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור למעלה
חברת החשמל רכש שרותי מעבדה לדיגום אסבסט פריך - תחה"כ חיפה ב' ו- ג' 15.05.19
05.05.19
שרותי מעבדה לדיגום אסבסט פריך - תחה"כ חיפה ב' ו- ג'
מספר מכרז: 042050250A
תאריך פרסום: 02 מאי 2019
מועד הגשה:
15 מאי 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 0768645692
דוא''ל doris.bari@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 042050250A
שרותי מעבדה לדיגום אסבסט פריך - תחה"כ חיפה ב' ו- ג'
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0768645692
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור למעלה
משרד האוצר - החשב הכללי מכרזים מכרז למתן שירותי ייעוץ למתקן טיפול בפסולת במעלה אדומים 15.05.19
10.04.19
מכרז למתן שירותי ייעוץ למתקן טיפול בפסולת במעלה אדומים
מספר מכרז: 04/19
תאריך פרסום: 04 אפריל 2019
מועד הגשה:
15 מאי 2019 00:00
לקישור מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד האוצר - החשב הכללי
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  מעלה אדומים
טלפון לא פורסם
דוא''ל PPP-Waste.Tender@inbal.co.il
אתר אינטרנט mof.gov.il
מספר מכרז: 04/19
מכרז למתן שירותי ייעוץ למתקן טיפול בפסולת במעלה אדומים
הגורם הנוגע: משרד האוצר - החשב הכללי, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ למעלה על הקישור
עיריית ירושלים מכרזים פינוי פסולת רעילה והחלפת מיכלים 14.05.19
10.04.19
פינוי פסולת רעילה והחלפת מיכלים
מספר מכרז: מפ/65.2019
תאריך פרסום: 03 אפריל 2019
מועד הגשה:
14 מאי 2019 00:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  16 אפריל 2019
קישור למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית ירושלים
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
דוא''ל MICHRAZIM@JERUSALEM.MUNI.IL
אתר אינטרנט www.jerusalem.muni.il
מספר מכרז: מפ/65.2019
פינוי פסולת רעילה והחלפת מיכלים
הגורם הנוגע: עיריית ירושלים, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור למעלה
עיריית ירושלים מכרזים פינוי פסולת רעילה והחלפת מיכלים 14.05.19
04.04.19
פינוי פסולת רעילה והחלפת מיכלים
מספר מכרז: 65.2019
תאריך פרסום: 03 אפריל 2019
מועד הגשה:
14 מאי 2019 00:00
קישור למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית ירושלים
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
דוא''ל MICHRAZIM@JERUSALEM.MUNI.IL
אתר אינטרנט www.jerusalem.muni.il/
מספר מכרז: 65.2019
פינוי פסולת רעילה והחלפת מיכלים
הגורם הנוגע: עיריית ירושלים, לא פורסם
לחץ למעלה על הקישור למודעת פרסום המכרז
משרד החינוך - המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער רכש ולוגיסטיקה מאגר ספקים וקבלנים 10.05.19
29.04.19
מאגר ספקים וקבלנים
מספר מכרז: 23/2019
תאריך פרסום: 28 אפריל 2019
מועד הגשה:
10 מאי 2019 00:00
קישור למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד החינוך - המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער
ענף:  רכש ולוגיסטיקה
מדינה:  ישראל
עיר:  זמר
טלפון לא פורסם
דוא''ל anszi@mchp.gov.il
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 23/2019
מאגר ספקים וקבלנים
הגורם הנוגע: משרד החינוך - המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור למעלה
משרד הבטחון רכש מד קרינה בלתי מייננת 02.05.19
14.04.19
מד קרינה בלתי מייננת
מספר מכרז: 1000589526
תאריך פרסום: 11 אפריל 2019
מועד הגשה:
02 מאי 2019 00:00
קישור למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הבטחון
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6975765
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000589526
מד קרינה בלתי מייננת
הגורם הנוגע: משרד הבטחון, 03-6975765
מספר מכרז: 1000589526 מד קרינה בלתי מייננת הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 325, טלפון: 03-6975765 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
המשרד להגנת הסביבה מכרזים שירותים בתחום הפחתת פליטות מזהמי אוויר 18.04.19
17.03.19
שירותים בתחום הפחתת פליטות מזהמי אוויר
מספר מכרז: 03-19
תאריך פרסום: 14 מרץ 2019
מועד הגשה:
18 אפריל 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד להגנת הסביבה
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט https://jobiz.gov.il
מספר מכרז: 03-19
שירותים בתחום הפחתת פליטות מזהמי אוויר
הגורם הנוגע: המשרד להגנת הסביבה, לא פורסם
מכרז פומבי מספר 03/19 לקבלת שירותים בתחום הפחתת פליטות מזהמי אוויר מסקטור האנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה מזמין בזאת הצעות לקבלת שירותים שונים בתחום הפחתת פליטות מזהמי אוויר מסקטור האנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה והכול כמפורט במסמכי מכרז זה. שירותי הייעוץ והסיוע יסופקו על ידי גוף ייעוץ שלו התחייבות להתקשרות בחוזה עם גוף בינ"ל מוכר בתחום/מומחים בעלי ניסיון בינלאומי בנושאים המפורטים במכרז זה, כמפורט להלן. במסגרת המכרז יידרש הזוכה לספק למשרד שירותים מקצועיים שונים להפחתת זיהום אוויר מייצור אנרגיה ולהפחתת פליטות גזי חממה והגשת דו"חות שונים ובין היתר: (א) סיוע בבחינה ופיתוח כלי מדיניות להפחתת זיהום אוויר מסקטור האנרגיה, לדוגמה: תכנון ובהפעלת משק החשמל בארץ בראי סביבתי. (ב) סיוע, ליווי ויעוץ ביישום התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה. (ג) הכנת מסמכים ודו"חות שונים שיוגשו בשוטף הן למזכירות אמנת האקלים. (ד) סיוע וליווי תכנית ליישום תיקון קיגאלי לפרוטוקול מונטריאול להפחתת השימוש בגזי קירור מסוג ה- HFCs. (ה) סיוע בהכנת חומרים מקצועיים לצורך הנגשת מידע ובניית יכולות מקצועיות בתחום גזי חממה וההתייעלות האנרגטית (Capacity Building). (ו) שירותים מקצועיים משלימים. (ז) ביצוע משימות נוספות כמפורט במכרז. תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה. למשרד נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את תקופת ההתקשרות ל – 3 תקופות נוספות בנות שנה כ"א, אם ישתכנע כי קיים צורך בכך. יובהר, כי סך תקופות ההתקשרות לא יעלה במצטבר על חמש (5) שנים. יצוין כי, תקופת ההתקשרות נקבעה לפי אורך המשימות הנדרשות לביצוע מכרז זה. גיבוש חזון לשנת 2050 וכתיבת דו"ח דו שנתי וארבע שנתי לאו"ם מתמשכות על פני מספר שנים. כמו כן נדרשת המשכיות על ידי אותו גוף מייעץ באיסוף הנתונים, ניתוחם, פיתוח המתודולוגיות וכתיבת הדו"חות. את ההצעה המפורטת בהתאם לנדרש לעיל והמסמכים הנלווים כמבוקש בגוף המכרז (המפורסם באתר הרכש הממשלתי ובאתר המשרד) יש להגיש במקור + שני עותקים, במעטפה סגורה ללא סימן מזהה - על המעטפה יש לציין מכרז פומבי מספר 03/19 לקבלת שירותים בתחום הפחתת פליטות מזהמי אוויר מסקטור האנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה, לתוך תיבת המכרזים של המשרד, במשרד הראשי ברחוב כנפי נשרים 5 ירושלים, קומת כניסה עד לתאריך יום חמישי י"ג ניסן תשע"ט 18.04.2019 בשעה 13:00. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון ותיפסל על הסף. תנאי סף: 1. הצגת תעודות אישורים רישיונות והיתרים על פי דין; 2. תנאי סף מנהליים ומקצועיים כמפורט במסמכי המכרז; 3. הצגת ערבות מציע בסך 75,000 ₪ כולל מע"מ שתהיה בתוקף עד 30.11.2019.
עיריית אשקלון מכרזים לאחזקה איסוף ופינוי פסולת ממכולות ודחסנים בשיטת רם-סע 17.04.19
28.03.19
לאחזקה איסוף ופינוי פסולת ממכולות ודחסנים בשיטת רם-סע
מספר מכרז: 01/2019
תאריך פרסום: 25 מרץ 2019
מועד הגשה:
17 אפריל 2019 00:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  07 אפריל 2019
קישור למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית אשקלון
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  אשקלון
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט www.ashkelon.muni.il
מספר מכרז: 01/2019
לאחזקה איסוף ופינוי פסולת ממכולות ודחסנים בשיטת רם-סע
הגורם הנוגע: עיריית אשקלון, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור למעלה
מועצה אזורית שדות נגב מכרזים החלפת גגות אסבסט בקיבוץ סעד 15.04.19
28.03.19
החלפת גגות אסבסט בקיבוץ סעד
מספר מכרז: 27/2019
תאריך פרסום: 25 מרץ 2019
מועד הגשה:
15 אפריל 2019 00:00
לקישור מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מועצה אזורית שדות נגב
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  קיבוץ סעד
טלפון 08-9938959
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 27/2019
החלפת גגות אסבסט בקיבוץ סעד
הגורם הנוגע: מועצה אזורית שדות נגב, 08-9938959
נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור למעלה.
משרד האנרגיה מינהל הדלק והגז דלקים ותוספי דלק,שמנים, חומרי סיכה וחומרים נגד חלודה (קורוזיה); שירותי יעוץ לניהול 10.04.19
21.02.19
דלקים ותוספי דלק,שמנים, חומרי סיכה וחומרים נגד חלודה (קורוזיה); שירותי יעוץ לניהול
מספר מכרז: 17/2019
תאריך פרסום: 21 פברואר 2019
מועד הגשה:
10 אפריל 2019 00:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  10 מרץ 2019
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד האנרגיה
ענף:  מינהל הדלק והגז
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון 02-5006074-7681764
דוא''ל ilanb@energy.gov.il
אתר אינטרנט www.energy.gov.il
מספר מכרז: 17/2019
דלקים ותוספי דלק,שמנים, חומרי סיכה וחומרים נגד חלודה (קורוזיה); שירותי יעוץ לניהול
הגורם הנוגע: משרד האנרגיה, 02-5006074-7681764
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד הבריאות - ביה"ח לגליל המערבי, נהריה רכש קבלת שירותי ליווי בהליך הסמכה והתעדה לתקן ISO-9001 למעבדות 07.04.19
13.03.19
קבלת שירותי ליווי בהליך הסמכה והתעדה לתקן ISO-9001 למעבדות
מספר מכרז: 8/2019
תאריך פרסום: 12 מרץ 2019
מועד הגשה:
07 אפריל 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הבריאות - ביה"ח לגליל המערבי, נהריה
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  נהריה
טלפון 9107448- 04
דוא''ל DrorP@gmc.gov.il
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 8/2019
קבלת שירותי ליווי בהליך הסמכה והתעדה לתקן ISO-9001 למעבדות
הגורם הנוגע: משרד הבריאות - ביה"ח לגליל המערבי, נהריה, 9107448- 04
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית רחובות שפ"ע לאיסוף וטיפול בפסולת אלקטרונית 02.04.19
17.03.19
לאיסוף וטיפול בפסולת אלקטרונית
מספר מכרז: 8/2019
תאריך פרסום: 14 מרץ 2019
מועד הגשה:
02 אפריל 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית רחובות
ענף:  שפ"ע
מדינה:  ישראל
עיר:  רחובות
טלפון 9392387 -08
אתר אינטרנט www.rehovot.muni.il
מספר מכרז: 8/2019
לאיסוף וטיפול בפסולת אלקטרונית
הגורם הנוגע: עיריית רחובות, 9392387 -08
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש שירות מעבדות לאסבסט פריך אתר תחנת-הכח אשכול ורדינג א' 31.03.19
05.03.19
שירות מעבדות לאסבסט פריך אתר תחנת-הכח אשכול ורדינג א'
מספר מכרז: 042049970A
תאריך פרסום: 04 מרץ 2019
מועד הגשה:
31 מרץ 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 0768645692
דוא''ל doris.bari@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 042049970A
שירות מעבדות לאסבסט פריך אתר תחנת-הכח אשכול ורדינג א'
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0768645692
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
חברת נמלי ישראל פיתוח, בינוי ותשתיות לבצוע עבודות פינוי קרקע מזוהמת באתר חוות מיכלים בעורף נמל 28.03.19
20.02.19
לבצוע עבודות פינוי קרקע מזוהמת באתר חוות מיכלים בעורף נמל
מספר מכרז: 13/5095/02/19
תאריך פרסום: 18 פברואר 2019
מועד הגשה:
28 מרץ 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת נמלי ישראל
ענף:  פיתוח, בינוי ותשתיות
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 7667777- 03
דוא''ל UNEX@israports.co.il
אתר אינטרנט http://www.israports.co.il
מספר מכרז: 13/5095/02/19
לבצוע עבודות פינוי קרקע מזוהמת באתר חוות מיכלים בעורף נמל
הגורם הנוגע: חברת נמלי ישראל, 7667777- 03
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש התקשרות לשירותי פינוי פסולת מסוכנת מאתרי חח"י 27.03.19
10.03.19
התקשרות לשירותי פינוי פסולת מסוכנת מאתרי חח"י
מספר מכרז: 102716010
תאריך פרסום: 07 מרץ 2019
מועד הגשה:
27 מרץ 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 0768634604
דוא''ל liraz.tangi@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102716010
התקשרות לשירותי פינוי פסולת מסוכנת מאתרי חח"י
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0768634604
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
עיריית ירושלים מכרזים איסוף אשפה וניקיון שכונות העוטף כולל מ.פ שועפט 26.03.19
19.02.19
איסוף אשפה וניקיון שכונות העוטף כולל מ.פ שועפט
מספר מכרז: 17.2019
תאריך פרסום: 14 פברואר 2019
מועד הגשה:
26 מרץ 2019 11:30
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  18 מרץ 2019
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  עיריית ירושלים
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
דוא''ל MICHRAZIM@JERUSALEM.MUNI.IL
אתר אינטרנט www.jerusalem.muni.il
מספר מכרז: 17.2019
איסוף אשפה וניקיון שכונות העוטף כולל מ.פ שועפט
הגורם הנוגע: עיריית ירושלים, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
עיריית הרצליה מכרזים לביצוע סקרי בטיחות קרינה אלקטרומגנטית 25.03.19
06.03.19
לביצוע סקרי בטיחות קרינה אלקטרומגנטית
מספר מכרז: 18-2019-19
תאריך פרסום: 04 מרץ 2019
מועד הגשה:
25 מרץ 2019 00:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  14 מרץ 2019
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית הרצליה
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  הרצליה
טלפון 9529822 - 09
דוא''ל v.michrazim@herzliya.muni.il
אתר אינטרנט http://www.herzliya.muni.il
מספר מכרז: 18-2019-19
לביצוע סקרי בטיחות קרינה אלקטרומגנטית
הגורם הנוגע: עיריית הרצליה, 9529822 - 09
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית שדרות שפ"ע איסוף ופינוי פסולת אשפה, גזם וגושית באופן חד פעמי - חוברת המכרז 24.03.19
07.03.19
איסוף ופינוי פסולת אשפה, גזם וגושית באופן חד פעמי - חוברת המכרז
מספר מכרז: 5/2019
תאריך פרסום: 07 מרץ 2019
מועד הגשה:
24 מרץ 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית שדרות
ענף:  שפ"ע
מדינה:  ישראל
עיר:  שדרות
טלפון 08-6620331
אתר אינטרנט www.e-sderot.org.il
מספר מכרז: 5/2019
איסוף ופינוי פסולת אשפה, גזם וגושית באופן חד פעמי - חוברת המכרז
הגורם הנוגע: עיריית שדרות, 08-6620331
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש התקשרות לאיסוף פינוי וטיפול בקרקע מזוהמת בדלק/שמן (זיהום כבד) מאתרי החברה בפריסה ארצית 17.03.19
19.02.19
התקשרות לאיסוף פינוי וטיפול בקרקע מזוהמת בדלק/שמן (זיהום כבד) מאתרי החברה בפריסה ארצית
מספר מכרז: 102709360
תאריך פרסום: 17 פברואר 2019
מועד הגשה:
17 מרץ 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 0768634619
דוא''ל boris.usbiat@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102709360
התקשרות לאיסוף פינוי וטיפול בקרקע מזוהמת בדלק/שמן (זיהום כבד) מאתרי החברה בפריסה ארצית
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0768634619
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש התקשרות לאספקת מטפים 17.03.19
17.02.19
התקשרות לאספקת מטפים
מספר מכרז: 102669900
תאריך פרסום: 14 פברואר 2019
מועד הגשה:
17 מרץ 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  כל הארץ
טלפון 0768634953
דוא''ל haled.asad@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102669900
התקשרות לאספקת מטפים
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0768634953
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
חברת החשמל אגף ביצוע פרוייקטים פירוק ופינוי אסבסט פריך מתחנת הכח רדינג א' 11.03.19
17.02.19
פירוק ופינוי אסבסט פריך מתחנת הכח רדינג א'
מספר מכרז: 042049850A
תאריך פרסום: 13 פברואר 2019
מועד הגשה:
11 מרץ 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  אגף ביצוע פרוייקטים
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 0768645692
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 042049850A
פירוק ופינוי אסבסט פריך מתחנת הכח רדינג א'
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0768645692
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
מקורות חברת מים בע"מ רכש ולוגיסטיקה לאספקת מגופי פרפר "80 16-PN 10.03.19
19.02.19
לאספקת מגופי פרפר "80 16-PN
מספר מכרז: 23/2018
תאריך פרסום: 17 פברואר 2019
מועד הגשה:
10 מרץ 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  מקורות חברת מים בע"מ
ענף:  רכש ולוגיסטיקה
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל dnakritz@mekorot.co.il
אתר אינטרנט http://www.mekorot.co.il
מספר מכרז: 23/2018
לאספקת מגופי פרפר "80 16-PN
הגורם הנוגע: מקורות חברת מים בע"מ, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
עיריית אלעד רכש למתן שירותי ייעוץ ותכנון (הסדרי תנועה, מעגלי תנועה, כבישים ושבילי אופניים) 07.03.19
25.02.19
למתן שירותי ייעוץ ותכנון (הסדרי תנועה, מעגלי תנועה, כבישים ושבילי אופניים)
מספר מכרז: 4.19
תאריך פרסום: 05 פברואר 2019
מועד הגשה:
07 מרץ 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית אלעד
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  אלעד
טלפון 03-9078707
אתר אינטרנט www.elad.muni.il
מספר מכרז: 4.19
למתן שירותי ייעוץ ותכנון (הסדרי תנועה, מעגלי תנועה, כבישים ושבילי אופניים)
הגורם הנוגע: עיריית אלעד, 03-9078707
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ רכש מערך לטיפול בפליטות ריח בעת טעינת מזוט 04.03.19
24.02.19
מערך לטיפול בפליטות ריח בעת טעינת מזוט
מספר מכרז: 059-18
תאריך פרסום: 17 פברואר 2019
מועד הגשה:
04 מרץ 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  הרצליה
טלפון 09-9528614
דוא''ל talmor@pei.co.il
אתר אינטרנט http://www.pei.co.il
מספר מכרז: 059-18
מערך לטיפול בפליטות ריח בעת טעינת מזוט
הגורם הנוגע: תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ, 09-9528614
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש שירותי מומחים לליווי פרוייקט להקמת מתקן לאגירת אנרגיה 27.02.19
19.02.19
שירותי מומחים לליווי פרוייקט להקמת מתקן לאגירת אנרגיה
מספר מכרז: 102731310
תאריך פרסום: 13 פברואר 2019
מועד הגשה:
27 פברואר 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 0768634617
דוא''ל salman_o@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102731310
שירותי מומחים לליווי פרוייקט להקמת מתקן לאגירת אנרגיה
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0768634617
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר אספקה ותחזוקת דחסנים עבור שירות בתי הסוהר 11.02.19
17.12.18
אספקה ותחזוקת דחסנים עבור שירות בתי הסוהר
מספר מכרז: 48/2018
תאריך פרסום: 17 דצמבר 2018
מועד הגשה:
11 פברואר 2019 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  רמלה
טלפון לא פורסם
דוא''ל ips@mail.gov.il
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 48/2018
אספקה ותחזוקת דחסנים עבור שירות בתי הסוהר
הגורם הנוגע: המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון קמ"ט איכה"ס מתן שירותי יועץ בתחום ביוב מים וניקוז עבור המנהל האזרחי 21.01.19
12.12.18
מתן שירותי יועץ בתחום ביוב מים וניקוז עבור המנהל האזרחי
מספר מכרז: 39/18
תאריך פרסום: 10 דצמבר 2018
מועד הגשה:
21 ינואר 2019 00:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  24 דצמבר 2018
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון
ענף:  קמ"ט איכה"ס
מדינה:  ישראל
עיר:  בית אל
טלפון 050-6234079
דוא''ל davidz@sviva.gov.il
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 39/18
מתן שירותי יועץ בתחום ביוב מים וניקוז עבור המנהל האזרחי
הגורם הנוגע: המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון, 050-6234079
kמודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור

שימושון
אתרים שימושיים עבורך
אגודה ישראלית להגנת הסביבה (ע.ר.) הכוללת מדענים, עורכי דין, מתכננים ומומחי סביבה הפועלים ‏למען קידום נושאי איכות הסביבה, בריאות הציבור וצדק סביבתי בסדר היום הציבורי.
המרכז לתערוכות ואירועים, המציב סטנדרטים חדשים של מקצועיות ואיכות לכל ענף התערוכות, האירועים והכנסים.
המוסד עוסק בקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקומות העבודה
המשרד להגנת הסביבה הינו משרד ממשלתי, בראשו עומד שר והוא אחראי על אכיפת נושאי איכות הסביבה במדינת ישראל
ייעוד השירות המטאורולוגי הוא אספקת מגוון שירותים מטאורולוגיים ושירותים נלווים ברמה הגבוהה ביותר, הנדרשים לשמירה על חיי אדם ורכושו, לתמיכה בכלכלת המדינה וקידומה החברתי, לפיתוח בר-קיימא ולשמירה על הסביבה לדור זה ולדורות הבאים. זאת, באמצעות ניטור, הכרה, הבנה, ניתוח, וחיזוי מזג האוויר והאקלים באזורנו, תוך קיום קשרי שיתוף פעולה לאומיים ובינלאומיים ועמידה בתקנים לאומיים ובינלאומיים
התאחדות התעשיינים היא הארגון היציג והבלעדי של כל מגזרי התעשייה בישראל.
מכון התקנים הישראלי הוא הגוף הרשמי של מדינת ישראל לפיתוח, הכנה והטמעה של תקנים חדשים וכן אבטחת האיכות של מוצרים ושירותים על ידי בדיקות מעבדה ואישורי תו תקן.
הפורטל מקשר למשרדי הממשלה ויתר רשויות המדינה, שימושון, טפסים ושרותים

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2024