פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
חוקים ותקנות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
חוקים ותקנות
תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאוויר), התשל"א-1972 תקנות למזהמי אוויר,מדד זיהום אוויר, תוך הגדרת מזהמי אוויר מפליטת חומר וחלקיקים לאוויר.
תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאוויר), התשל"א-1972
תקנות למזהמי אוויר,מדד זיהום אוויר, תוך הגדרת מזהמי אוויר מפליטת חומר וחלקיקים לאוויר.
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים), התשכ"ב-1962 הגדרת מזהמי אוויר (מדד זיהום אוויר) כגון:עשן ועשן שחור.
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים), התשכ"ב-1962
הגדרת מזהמי אוויר (מדד זיהום אוויר) כגון:עשן ועשן שחור.
חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011 חוק למנוע ולצמצם מפגעים סביבתיים ובריאותיים הנגרמים ע"י אסבסט ואבק מזיק ולטפל במפגעים. בנוסף הוראות בדבר איסור שימוש חדש באסבסט והוראות לפירוק אסבסט.
חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011
חוק למנוע ולצמצם מפגעים סביבתיים ובריאותיים הנגרמים ע"י אסבסט ואבק מזיק ולטפל במפגעים. בנוסף הוראות בדבר איסור שימוש חדש באסבסט והוראות לפירוק אסבסט.
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד-1984 חוק שמטרתו הינה טיפול, מניעה וצימצום מפגעים סביבתיים ובריאותיים הנגרמים על ידי אסבסט ואבק מזיק.
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד-1984
חוק שמטרתו הינה טיפול, מניעה וצימצום מפגעים סביבתיים ובריאותיים הנגרמים על ידי אסבסט ואבק מזיק.
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 תכנון ובנייה - הגדרות העוסקים באדריכלות תכנון והנדסת בניין, הגדרות סוג המבנה, רשויות, מתקני תשתית ותקשורת, תסקירי השפעת הסביבה
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965
תכנון ובנייה - הגדרות העוסקים באדריכלות תכנון והנדסת בניין, הגדרות סוג המבנה, רשויות, מתקני תשתית ותקשורת, תסקירי השפעת הסביבה
תקנות המים (איסור דטרגנטים קשים), התשל"ד-1974 טיפול במים- איסור דטרגנטים קשים, היתרים וסייגים
תקנות המים (איסור דטרגנטים קשים), התשל"ד-1974
טיפול במים- איסור דטרגנטים קשים, היתרים וסייגים
תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג-1993 שמן משומש - הגדרות, מתקני איסוף, סילוק שמן משומש, מסמכים
תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג-1993
שמן משומש - הגדרות, מתקני איסוף, סילוק שמן משומש, מסמכים
חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג-1993 תקנות איסוף וםינוי פסולת למיחזור
חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג-1993
תקנות איסוף וםינוי פסולת למיחזור
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 חומרים מסוכנים - הגדרות, היתר רעלים, אחסנת רעלים וחומרים מסוכנים
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993
חומרים מסוכנים - הגדרות, היתר רעלים, אחסנת רעלים וחומרים מסוכנים
חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 תקנות וחוקי עזר - למניעת רעש, אקוסטיקה,מניעת ריח, מניעת זיהום אוויר וכללי ביצוע.
חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961
תקנות וחוקי עזר - למניעת רעש, אקוסטיקה,מניעת ריח, מניעת זיהום אוויר וכללי ביצוע.
חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 תקנות וחוקי עזר - למניעת רעש, מניעת ריח, מניעת זיהום אוויר וכללי ביצוע.
חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961
תקנות וחוקי עזר - למניעת רעש, מניעת ריח, מניעת זיהום אוויר וכללי ביצוע.
חיפוש בחוקים ותקנותמי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2023