פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
חוקים ותקנות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
חוקים ותקנות
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992 תקנות למניעת רעש מרכבים, מכונות, בנייה, תיקונים, שיפוצים, פריקה וטעינה, מערכות אזעקה, אקוסטיקה, רעש ממזגנים ומדחסים.
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992
תקנות למניעת רעש מרכבים, מכונות, בנייה, תיקונים, שיפוצים, פריקה וטעינה, מערכות אזעקה, אקוסטיקה, רעש ממזגנים ומדחסים.
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 הרחבת תקנות הרעש תוך התיחסות לשעות היממה, תדירות הרעש, תרומת רעש רקע (אקוסטיקה) ותקנים.
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990
הרחבת תקנות הרעש תוך התיחסות לשעות היממה, תדירות הרעש, תרומת רעש רקע (אקוסטיקה) ותקנים.
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979 הגדרות המתיחסות למפלס הרעש (אקוסטיקה), אמצעים אקוסטיים להפחתת רעש ו"מפלס שווה, ערך", בדיקות, מדידות ודיווח.
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979
הגדרות המתיחסות למפלס הרעש (אקוסטיקה), אמצעים אקוסטיים להפחתת רעש ו"מפלס שווה, ערך", בדיקות, מדידות ודיווח.
תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס"א-2001 תקנות הפיקדון על מיכלי משקה- הגדרה, חובת הסימון, חובת המיחזור, דיווח לגורמים השונים, יעדי איסוף
תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס"א-2001
תקנות הפיקדון על מיכלי משקה- הגדרה, חובת הסימון, חובת המיחזור, דיווח לגורמים השונים, יעדי איסוף
חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007 חוק להסדרת סילוק ומיחזור צמיגים באופן שיבטיח הגנה על הסביבה ומניעת מפגעים.
חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007
חוק להסדרת סילוק ומיחזור צמיגים באופן שיבטיח הגנה על הסביבה ומניעת מפגעים.
תקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001 תקנות להובלת חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק, רשיון הובלה, היתרים, תנאים, סימון נדרש, פיזור
תקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001
תקנות להובלת חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק, רשיון הובלה, היתרים, תנאים, סימון נדרש, פיזור
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה-2005 תקנות בטיחות בעבודה לעוסקים בקרינת לייזר. הגדרת אזור וסביבת הקרינה, בדיקות, חובות המעביד מוהעובד, אישור ממונה בטיחות ותפקידיו ואישורים נוספים.
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה-2005
תקנות בטיחות בעבודה לעוסקים בקרינת לייזר. הגדרת אזור וסביבת הקרינה, בדיקות, חובות המעביד מוהעובד, אישור ממונה בטיחות ותפקידיו ואישורים נוספים.
תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-2009 תקנות להיתר הקמה והפעלת סוג מסויים של מקורות קרינה כמפורט בתקנה
תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-2009
תקנות להיתר הקמה והפעלת סוג מסויים של מקורות קרינה כמפורט בתקנה
חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 9), התשס"ז-2007. היטל הטמנה על פסולת מוצקה היטל על הטמנת פסולת - הגדרת אתר לסילוק פסולת, תשלום המפעיל, ייעוד כספי ההיטל, רישום ודיווח.
חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 9), התשס"ז-2007. היטל הטמנה על פסולת מוצקה
היטל על הטמנת פסולת - הגדרת אתר לסילוק פסולת, תשלום המפעיל, ייעוד כספי ההיטל, רישום ודיווח.
חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4), התש"ע- 2010 תיקון מס' 4 לחוק מיחזור מכלי משקה - הטלת פקדון, חובת הסימון החלה על היצרן והיבואן, תשלום פקדון, החזר פקדון לצרכן ןלבית העסק, יעדי איסוף ותשלום על אי עמידה ביעדים.
חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4), התש"ע- 2010
תיקון מס' 4 לחוק מיחזור מכלי משקה - הטלת פקדון, חובת הסימון החלה על היצרן והיבואן, תשלום פקדון, החזר פקדון לצרכן ןלבית העסק, יעדי איסוף ותשלום על אי עמידה ביעדים.
חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999 חוק מיחזור מכלי משקה - הטלת פקדון, חובת הסימון החלה על היצרן והיבואן, תשלום פקדון, החזר פקדון לצרכן ןלבית העסק, יעדי איסוף ותשלום על אי עמידה ביעדים.
חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999
חוק מיחזור מכלי משקה - הטלת פקדון, חובת הסימון החלה על היצרן והיבואן, תשלום פקדון, החזר פקדון לצרכן ןלבית העסק, יעדי איסוף ותשלום על אי עמידה ביעדים.
חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 חוק שמטרתו הגנה על הציבור מפני השפעות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת, הסדרת העיסוק במקורות הקרינה וקביעת איסורים וחובות.
חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006
חוק שמטרתו הגנה על הציבור מפני השפעות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת, הסדרת העיסוק במקורות הקרינה וקביעת איסורים וחובות.
תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997 הנחיות לטיפול בפסולת זיהומית במוסדות רפואיים והגדרת מרכז לסילוק פסולת.
תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997
הנחיות לטיפול בפסולת זיהומית במוסדות רפואיים והגדרת מרכז לסילוק פסולת.
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001 קביעת עבירות קנס לזיהום אוויר מכלי רכב עם מנוע דיזל ומרכב להסעת נוסעים.(מדד זיהום אוויר)
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001
קביעת עבירות קנס לזיהום אוויר מכלי רכב עם מנוע דיזל ומרכב להסעת נוסעים.(מדד זיהום אוויר)
תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 תקנות לשימוש בצופר, היבלת חומר נשפך וחומר מסוכן, רעש, בדיקת פליטת עשן מרכב, ציון דרגת הזיהום ומערכת הפליטה (מדד זיהום אוויר).
תקנות התעבורה, התשכ"א-1961
תקנות לשימוש בצופר, היבלת חומר נשפך וחומר מסוכן, רעש, בדיקת פליטת עשן מרכב, ציון דרגת הזיהום ומערכת הפליטה (מדד זיהום אוויר).
חוק למניעת שריפות בשדות, התש"י-1949 חוק האוסר על שריפת שדות וצמחים שלא ברשיון. הנחיות לניקוי דרכים והתקנת קווי בידוד למניעת השריפות, חובת ההודעה על השריפה והעונשין.
חוק למניעת שריפות בשדות, התש"י-1949
חוק האוסר על שריפת שדות וצמחים שלא ברשיון. הנחיות לניקוי דרכים והתקנת קווי בידוד למניעת השריפות, חובת ההודעה על השריפה והעונשין.
תקנות אוויר נקי (איכות אוויר), התשנ"ב-1992 תקנה המגדירה זיהום אוויר בלתי סביר על פי הימצאות חומרים המפורטים בתקנות.
תקנות אוויר נקי (איכות אוויר), התשנ"ב-1992
תקנה המגדירה זיהום אוויר בלתי סביר על פי הימצאות חומרים המפורטים בתקנות.
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה), התשנ"ח-1998 הגדרת החומרים לסוגיהם הגורמים לזיהום אוויר .(מדד זיהום אוויר) והגדרת מפגעי רעש ממחצבה, ואופן הטיפול במניעת מפגעים אלו.
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה), התשנ"ח-1998
הגדרת החומרים לסוגיהם הגורמים לזיהום אוויר .(מדד זיהום אוויר) והגדרת מפגעי רעש ממחצבה, ואופן הטיפול במניעת מפגעים אלו.
חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג-1983 החוק היסודי להגבלת העישון במקומות ציבוריים משנת 1983עליו באו תוספות עם השנים.(מדד זיהום אוויר)
חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג-1983
החוק היסודי להגבלת העישון במקומות ציבוריים משנת 1983עליו באו תוספות עם השנים.(מדד זיהום אוויר)
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר ממבערי מזוט להסקה ביתית), התשל"ג-1972 תקנות למניעת זיהום אוויר הנגרם ממזוט - הגדרה וטיפול.
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר ממבערי מזוט להסקה ביתית), התשל"ג-1972
תקנות למניעת זיהום אוויר הנגרם ממזוט - הגדרה וטיפול.
חיפוש בחוקים ותקנותמי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2023