פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
חוקים ותקנות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
חוקים ותקנות
תכנון סביבתי
חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש"ן-1990 חוק הבא לקבוע ,כהוראת השעה, הסדרים מיוחדים לאישור תכניות בנייה, לשם היערכות דחופה למתן פתרונות לצרכי הדיור והתעסוקה במדינה (כולל צורך בהכנת תסקיר השפעה על הסביבה)
חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש"ן-1990
חוק הבא לקבוע ,כהוראת השעה, הסדרים מיוחדים לאישור תכניות בנייה, לשם היערכות דחופה למתן פתרונות לצרכי הדיור והתעסוקה במדינה (כולל צורך בהכנת תסקיר השפעה על הסביבה)
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 חוק בסיסי המגדיר את המוסדות לתכנון ובנייה ותפקידם למתן אישורי תכנון מסוגים שונים.(תסקירי השפעה על הסביבה)
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965
חוק בסיסי המגדיר את המוסדות לתכנון ובנייה ותפקידם למתן אישורי תכנון מסוגים שונים.(תסקירי השפעה על הסביבה)
תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג-2003 תקנות לגבי תסקיר השפעה על הסביבה. חובת הגשת התסקיר והייעוץ , מועד ההגשה, הנחיות להכנת התסקיר
תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג-2003
תקנות לגבי תסקיר השפעה על הסביבה. חובת הגשת התסקיר והייעוץ , מועד ההגשה, הנחיות להכנת התסקיר
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 תכנון ובנייה - הגדרות העוסקים באדריכלות תכנון והנדסת בניין, הגדרות סוג המבנה, רשויות, מתקני תשתית ותקשורת, תסקירי השפעת הסביבה
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965
תכנון ובנייה - הגדרות העוסקים באדריכלות תכנון והנדסת בניין, הגדרות סוג המבנה, רשויות, מתקני תשתית ותקשורת, תסקירי השפעת הסביבה
חיפוש בחוקים ותקנותמי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2023