פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
חוקים ותקנות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
חוקים ותקנות
מים ושפכי תעשייה
כללי תאגיד מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב התשע"ד - 2014) הסדרת הזרמת שפכי התעשייה, מניעת מטרדים ונזקים לציבור ולסביבה
כללי תאגיד מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב התשע"ד - 2014)
הסדרת הזרמת שפכי התעשייה, מניעת מטרדים ונזקים לציבור ולסביבה
תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע-2010 טיפול במים- מטרת התקנות להגן על בריאות הציבור למנוע זיהום מקורות מים משפכים ומי קולחין, לאפשר מחזור מי קולחין, הגנת הסביבה לרבות מערכות אקולוגיות וגידולים חקלאיים, באמצעות הטלת חיובים והוראות.
תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע-2010
טיפול במים- מטרת התקנות להגן על בריאות הציבור למנוע זיהום מקורות מים משפכים ומי קולחין, לאפשר מחזור מי קולחין, הגנת הסביבה לרבות מערכות אקולוגיות וגידולים חקלאיים, באמצעות הטלת חיובים והוראות.
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 בקשה להיתר תנאיו ואגרות למתקני תברואה, מתקני טיהור שפכים בבניין בהתאם לכלל המים.
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007
בקשה להיתר תנאיו ואגרות למתקני תברואה, מתקני טיהור שפכים בבניין בהתאם לכלל המים.
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ערכי הגבה של שפכי תעשיה), התשס"ד-2003 טיפול בשפכים-תקנות שמטרתן להבטיח איכות נאותה של הסביבה ומניעת זיהום מקורות מים כתוצאה מהשפעות מאכלות (קורוזוביות) של שפכי תעשייה וזאת ע"י קביעת ערכי הגבה שלהם.
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ערכי הגבה של שפכי תעשיה), התשס"ד-2003
טיפול בשפכים-תקנות שמטרתן להבטיח איכות נאותה של הסביבה ומניעת זיהום מקורות מים כתוצאה מהשפעות מאכלות (קורוזוביות) של שפכי תעשייה וזאת ע"י קביעת ערכי הגבה שלהם.
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה), התשס"ד-2004 טיפול בשפכים - תקנות שמטרתן למנוע זיהום מקורות מים וגרימת מפגעים סביבתיים עקב סילוק לא מבוקר של בוצה שמקורה בשפכים עירוניים. הנחיות לייצוב וסילוק בוצה, מסמכים נילווים ושימוש בבוצה
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה), התשס"ד-2004
טיפול בשפכים - תקנות שמטרתן למנוע זיהום מקורות מים וגרימת מפגעים סביבתיים עקב סילוק לא מבוקר של בוצה שמקורה בשפכים עירוניים. הנחיות לייצוב וסילוק בוצה, מסמכים נילווים ושימוש בבוצה
תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס"ג-2003 הנחיות ותקנות בקרת מים לריכוז מזהמים המוזרמים למיתקן טיהור. החמרה בערכים והקלה בערכים.
תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס"ג-2003
הנחיות ותקנות בקרת מים לריכוז מזהמים המוזרמים למיתקן טיהור. החמרה בערכים והקלה בערכים.
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים), התשס"א-2000 טיפול בשפכים- מטרת התקנות להגן על מקורות המים ממתכות ומזהמים אחרים, על ידי צמצום כמויות השפכים המוזרמים מגורמי זיהום והגבלת ריכוז המזהמים בהם.
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים), התשס"א-2000
טיפול בשפכים- מטרת התקנות להגן על מקורות המים ממתכות ומזהמים אחרים, על ידי צמצום כמויות השפכים המוזרמים מגורמי זיהום והגבלת ריכוז המזהמים בהם.
חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962 טיפול בשפכים- תפקידה וסמכותה של הרשות המקומית לגבי ביוב בתחומה או בחלק ממנו, היטל ביוב ואגרת ביוב וביצוע עבודות לפי דרישה.
חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962
טיפול בשפכים- תפקידה וסמכותה של הרשות המקומית לגבי ביוב בתחומה או בחלק ממנו, היטל ביוב ואגרת ביוב וביצוע עבודות לפי דרישה.
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), התשנ"ח-1998 טיפול בשפכים-תקנות האוסרות הזרמת תמלחת למקורות מים. בקרה על תמלחת מחליף יונים ואיסור שיווק והקנת מחליף יונים בייתי
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), התשנ"ח-1998
טיפול בשפכים-תקנות האוסרות הזרמת תמלחת למקורות מים. בקרה על תמלחת מחליף יונים ואיסור שיווק והקנת מחליף יונים בייתי
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (בריכות אידוי ואגירה), התשנ"ז-1997 תקנות טיפול במים ומניעת זיהום מים בבריכות אידוי ואגירה. הקמת בריכה והפעלתה, ניקוי משקעים מבריכת אידוי, אירועי דליפה והשבתת בריכה.
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (בריכות אידוי ואגירה), התשנ"ז-1997
תקנות טיפול במים ומניעת זיהום מים בבריכות אידוי ואגירה. הקמת בריכה והפעלתה, ניקוי משקעים מבריכת אידוי, אירועי דליפה והשבתת בריכה.
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (בורות ספיגה ובורות רקב), התשנ"ב-1992 תקנות למניעת זיהום מים במתקני קליטה וטיפול בשפכים לסוגיהם.
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (בורות ספיגה ובורות רקב), התשנ"ב-1992
תקנות למניעת זיהום מים במתקני קליטה וטיפול בשפכים לסוגיהם.
חוק המים, התשי"ט-1959 החוק מתייחס למקורות המים בישראל, ייעודם, הסדר השימוש במים, מפעלי המים, דמי מים, מועצת המים והוראות שונות לטיפול במים.
חוק המים, התשי"ט-1959
החוק מתייחס למקורות המים בישראל, ייעודם, הסדר השימוש במים, מפעלי המים, דמי מים, מועצת המים והוראות שונות לטיפול במים.
תקנות המים (איסור דטרגנטים קשים), התשל"ד-1974 טיפול במים- איסור דטרגנטים קשים, היתרים וסייגים
תקנות המים (איסור דטרגנטים קשים), התשל"ד-1974
טיפול במים- איסור דטרגנטים קשים, היתרים וסייגים
חיפוש בחוקים ותקנותמי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2023