פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
חוקים ותקנות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
חוקים ותקנות
קרקעות מזוהמות ודלקים
ערכי סף ראשוניים למזהמים בקרקע
ערכי סף ראשוניים למזהמים בקרקע
הנחיות לבחינה ולאישור שיטות טיפול וטכנולוגיות לשיקום קרקעות מזוהמות, 30 לנובמבר 2008 הנחיות המשרד להגנת הסביבה ליישום שיטות טיפול חדשניות, יעילות ומתקדמות לשיקום קרקעות מזוהמות בארץ.
הנחיות לבחינה ולאישור שיטות טיפול וטכנולוגיות לשיקום קרקעות מזוהמות, 30 לנובמבר 2008
הנחיות המשרד להגנת הסביבה ליישום שיטות טיפול חדשניות, יעילות ומתקדמות לשיקום קרקעות מזוהמות בארץ.
נוהל ביצוע סקר קרקע לאיתור נוכחות מזהמים- דרישות המשרד לאיכות הסביבה לביצוע סקר קרקע לאיתור נוכחות מזהמים- אוגוסט 2001 נוהל ביצוע סקר קרקע לאיתור נוכחות מזהמים. תחולת הנוהל, דרישות לביצוע סקר, טיפול במוקדי הזיהום, הוראות כלליות והגדרת המוסמכים לביצוע בדיקות
נוהל ביצוע סקר קרקע לאיתור נוכחות מזהמים- דרישות המשרד לאיכות הסביבה לביצוע סקר קרקע לאיתור נוכחות מזהמים- אוגוסט 2001
נוהל ביצוע סקר קרקע לאיתור נוכחות מזהמים. תחולת הנוהל, דרישות לביצוע סקר, טיפול במוקדי הזיהום, הוראות כלליות והגדרת המוסמכים לביצוע בדיקות
כללי המים (טיפול בזיהום מים מדלק), התש"ע-2010 כללים המיועדים להגן על איכות מקורות המים מפני זיהום מים וזיהום קרקעות, הנגרם מדליפות דלק.
כללי המים (טיפול בזיהום מים מדלק), התש"ע-2010
כללים המיועדים להגן על איכות מקורות המים מפני זיהום מים וזיהום קרקעות, הנגרם מדליפות דלק.
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק), התשס"ו-2006 תקנות שמטרתן להקטין את הסיכון מדליפת דלק ולמנוע זיהום מקורות מים וזיהום קרקעות - הנחיות לתפעול ובדיקות .
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק), התשס"ו-2006
תקנות שמטרתן להקטין את הסיכון מדליפת דלק ולמנוע זיהום מקורות מים וזיהום קרקעות - הנחיות לתפעול ובדיקות .
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז-1997 תקנות לאיסון ותפעול של מתקנים ומיכלי דלק. תפעול ובנייה של תחנות דלק כשהמטרה מניעת זיהום קרקעות וזיהם מים
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז-1997
תקנות לאיסון ותפעול של מתקנים ומיכלי דלק. תפעול ובנייה של תחנות דלק כשהמטרה מניעת זיהום קרקעות וזיהם מים
תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג-1993 שמן משומש - הגדרות, מתקני איסוף, סילוק שמן משומש, מסמכים
תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג-1993
שמן משומש - הגדרות, מתקני איסוף, סילוק שמן משומש, מסמכים
חיפוש בחוקים ותקנותמי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2023