פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
חוקים ותקנות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
חוקים ותקנות
רעש
תקנות רישוי עסקים (התקן מד רעש באולם שמחות ובגן אירועים) התשס"ו-2006 תקנות להתקנת מד רעש, (אקוסטיקה) באולמות וגני אירועים וחובת הדיווח.
תקנות רישוי עסקים (התקן מד רעש באולם שמחות ובגן אירועים) התשס"ו-2006
תקנות להתקנת מד רעש, (אקוסטיקה) באולמות וגני אירועים וחובת הדיווח.
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת רעש), התש"ס-2000 דברי הסבר לצו סדר הדין הפלילי למגעי אקוסטיקה. הגדרת אופן הפעלת הצו, הנחיות למיולי הודעת תשלום הקנס ומילוי דו"ח עבירת רעש.
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת רעש), התש"ס-2000
דברי הסבר לצו סדר הדין הפלילי למגעי אקוסטיקה. הגדרת אופן הפעלת הצו, הנחיות למיולי הודעת תשלום הקנס ומילוי דו"ח עבירת רעש.
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש), התש"ס - 2000 קביעת עבירות קנס למניעת מפגעי אקוסטיקה, שיעור הקנס בתוספת טבלה עם פרטי העבירה והקנס.
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש), התש"ס - 2000
קביעת עבירות קנס למניעת מפגעי אקוסטיקה, שיעור הקנס בתוספת טבלה עם פרטי העבירה והקנס.
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד-1984 תקנות המתייחסות לרעש במקומות עבודה, בעיות אקוסטיקה, הגבלות לעבודה ברעש ואמצעי הגנה.
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד-1984
תקנות המתייחסות לרעש במקומות עבודה, בעיות אקוסטיקה, הגבלות לעבודה ברעש ואמצעי הגנה.
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992 תקנות למניעת רעש מרכבים, מכונות, בנייה, תיקונים, שיפוצים, פריקה וטעינה, מערכות אזעקה, אקוסטיקה, רעש ממזגנים ומדחסים.
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992
תקנות למניעת רעש מרכבים, מכונות, בנייה, תיקונים, שיפוצים, פריקה וטעינה, מערכות אזעקה, אקוסטיקה, רעש ממזגנים ומדחסים.
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 הרחבת תקנות הרעש תוך התיחסות לשעות היממה, תדירות הרעש, תרומת רעש רקע (אקוסטיקה) ותקנים.
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990
הרחבת תקנות הרעש תוך התיחסות לשעות היממה, תדירות הרעש, תרומת רעש רקע (אקוסטיקה) ותקנים.
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979 הגדרות המתיחסות למפלס הרעש (אקוסטיקה), אמצעים אקוסטיים להפחתת רעש ו"מפלס שווה, ערך", בדיקות, מדידות ודיווח.
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979
הגדרות המתיחסות למפלס הרעש (אקוסטיקה), אמצעים אקוסטיים להפחתת רעש ו"מפלס שווה, ערך", בדיקות, מדידות ודיווח.
חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 תקנות וחוקי עזר - למניעת רעש, אקוסטיקה,מניעת ריח, מניעת זיהום אוויר וכללי ביצוע.
חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961
תקנות וחוקי עזר - למניעת רעש, אקוסטיקה,מניעת ריח, מניעת זיהום אוויר וכללי ביצוע.
חיפוש בחוקים ותקנותמי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2023