פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
חוקים ותקנות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
חוקים ותקנות
כללי
חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011 חוק שמטרתו להגן ולשמור על איכות הסביבה, לשפרה ולמנוע פגיעה בסביבה או בבריאות הציבור, באמצעות עיגון והרחבה של סמכויות הפיקוח והאכיפה של המשרד להגנת הסביבה.
חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011
חוק שמטרתו להגן ולשמור על איכות הסביבה, לשפרה ולמנוע פגיעה בסביבה או בבריאות הציבור, באמצעות עיגון והרחבה של סמכויות הפיקוח והאכיפה של המשרד להגנת הסביבה.
תקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010 תקנות והגדרות לתובענות ייצוגיות, הנחיות להגשת הבקשה והפעולות המתבקשות
תקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010
תקנות והגדרות לתובענות ייצוגיות, הנחיות להגשת הבקשה והפעולות המתבקשות
תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט-2009 חוק לחובת העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור של הרשויות הציבוריות. הגדרת מפגעי הסביבה, ניהול ואיסוף נתונים
תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט-2009
חוק לחובת העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור של הרשויות הציבוריות. הגדרת מפגעי הסביבה, ניהול ואיסוף נתונים
חוק חופש המידע התשנ"ח-1998 הזכות של כל תושב לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק. פרסום הרשויות הציבוריות ואופן הדיווח, נוהל הגשת הבקשות והנחיות נוספות.
חוק חופש המידע התשנ"ח-1998
הזכות של כל תושב לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק. פרסום הרשויות הציבוריות ואופן הדיווח, נוהל הגשת הבקשות והנחיות נוספות.
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 תביעה למניעת הפרעה בקרקע
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969
תביעה למניעת הפרעה בקרקע
חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה), התשנ"ז-1997 מטרת החוק להגן ולשמור על איכות נאותה של הסביבה, למנוע פגיעה בסביבה ולהשיב את המצב לקדמותו במקרה של פגיעה ע"י הגברת אכיפה והחמרה בענישה.
חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה), התשנ"ז-1997
מטרת החוק להגן ולשמור על איכות נאותה של הסביבה, למנוע פגיעה בסביבה ולהשיב את המצב לקדמותו במקרה של פגיעה ע"י הגברת אכיפה והחמרה בענישה.
תקנות המלאכות והתעשיות (ייצור כלורת האשלג), 1941 תקנות למיתקן או מפעל המשמש לייצור, ייבוש, טחינה, אריזה או החסנה של כלורת האשלג
תקנות המלאכות והתעשיות (ייצור כלורת האשלג), 1941
תקנות למיתקן או מפעל המשמש לייצור, ייבוש, טחינה, אריזה או החסנה של כלורת האשלג
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 הנחיות לעסקים הטעונים ברישוי שמטרתם שמירת הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים, מניעת סכנות לשלום הציבור ובטיחות הנמצאים במקום העסק וסביבתו
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968
הנחיות לעסקים הטעונים ברישוי שמטרתם שמירת הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים, מניעת סכנות לשלום הציבור ובטיחות הנמצאים במקום העסק וסביבתו
חוק איגודי ערים, התשט"ו-1955 הגדרת איגוד ערים, הקמת איגוד ערים, סמכויות איגוד ערים, הנחיות להתנהלות, ביצוע ותקנות.
חוק איגודי ערים, התשט"ו-1955
הגדרת איגוד ערים, הקמת איגוד ערים, סמכויות איגוד ערים, הנחיות להתנהלות, ביצוע ותקנות.
חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984 מתייחס להשלכת פסולת ולכלוך ברשות הרבים, סילוק פסולת וגרוטות רכב, מכלים למשקה, קרן לשמירת הנקיון, היטלים והוראות שונות
חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984
מתייחס להשלכת פסולת ולכלוך ברשות הרבים, סילוק פסולת וגרוטות רכב, מכלים למשקה, קרן לשמירת הנקיון, היטלים והוראות שונות
חיפוש בחוקים ותקנותמי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2023