פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
חוקים ותקנות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
חוקים ותקנות
קרינה
תקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001 תקנות להובלת חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק, רשיון הובלה, היתרים, תנאים, סימון נדרש, פיזור
תקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001
תקנות להובלת חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק, רשיון הובלה, היתרים, תנאים, סימון נדרש, פיזור
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה-2005 תקנות בטיחות בעבודה לעוסקים בקרינת לייזר. הגדרת אזור וסביבת הקרינה, בדיקות, חובות המעביד מוהעובד, אישור ממונה בטיחות ותפקידיו ואישורים נוספים.
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה-2005
תקנות בטיחות בעבודה לעוסקים בקרינת לייזר. הגדרת אזור וסביבת הקרינה, בדיקות, חובות המעביד מוהעובד, אישור ממונה בטיחות ותפקידיו ואישורים נוספים.
תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-2009 תקנות להיתר הקמה והפעלת סוג מסויים של מקורות קרינה כמפורט בתקנה
תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-2009
תקנות להיתר הקמה והפעלת סוג מסויים של מקורות קרינה כמפורט בתקנה
חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 חוק שמטרתו הגנה על הציבור מפני השפעות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת, הסדרת העיסוק במקורות הקרינה וקביעת איסורים וחובות.
חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006
חוק שמטרתו הגנה על הציבור מפני השפעות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת, הסדרת העיסוק במקורות הקרינה וקביעת איסורים וחובות.
תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997 הנחיות לטיפול בפסולת זיהומית במוסדות רפואיים והגדרת מרכז לסילוק פסולת.
תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997
הנחיות לטיפול בפסולת זיהומית במוסדות רפואיים והגדרת מרכז לסילוק פסולת.
חיפוש בחוקים ותקנותמי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2023