פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
חוקים ותקנות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
חוקים ותקנות
זיהום אוויר
חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם) משנת התשע"ב - 2012 מחייב מפעלים ועסקים מסוימים להקים מערך של נתונים סביבתיים ברמת המפעל או העסק, ולדווח נתונים אלו למשרד להגנת הסביבה. מכלול הנתונים המדווחים נועד ליצירתו של מרשם פליטות והעברות לסביבה עבור כלל מדינת ישראל במתכונת המקובלת במדינות המפותחות, המוכרת בשם Pollutants Release & Transfer Register או בקיצור PRTR.
חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם) משנת התשע"ב - 2012
מחייב מפעלים ועסקים מסוימים להקים מערך של נתונים סביבתיים ברמת המפעל או העסק, ולדווח נתונים אלו למשרד להגנת הסביבה. מכלול הנתונים המדווחים נועד ליצירתו של מרשם פליטות והעברות לסביבה עבור כלל מדינת ישראל במתכונת המקובלת במדינות המפותחות, המוכרת בשם Pollutants Release & Transfer Register או בקיצור PRTR.
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001 קביעת עבירות קנס לזיהום אוויר מכלי רכב עם מנוע דיזל ומרכב להסעת נוסעים.(מדד זיהום אוויר)
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001
קביעת עבירות קנס לזיהום אוויר מכלי רכב עם מנוע דיזל ומרכב להסעת נוסעים.(מדד זיהום אוויר)
תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 תקנות לשימוש בצופר, היבלת חומר נשפך וחומר מסוכן, רעש, בדיקת פליטת עשן מרכב, ציון דרגת הזיהום ומערכת הפליטה (מדד זיהום אוויר).
תקנות התעבורה, התשכ"א-1961
תקנות לשימוש בצופר, היבלת חומר נשפך וחומר מסוכן, רעש, בדיקת פליטת עשן מרכב, ציון דרגת הזיהום ומערכת הפליטה (מדד זיהום אוויר).
חוק למניעת שריפות בשדות, התש"י-1949 חוק האוסר על שריפת שדות וצמחים שלא ברשיון. הנחיות לניקוי דרכים והתקנת קווי בידוד למניעת השריפות, חובת ההודעה על השריפה והעונשין.
חוק למניעת שריפות בשדות, התש"י-1949
חוק האוסר על שריפת שדות וצמחים שלא ברשיון. הנחיות לניקוי דרכים והתקנת קווי בידוד למניעת השריפות, חובת ההודעה על השריפה והעונשין.
תקנות אוויר נקי (איכות אוויר), התשנ"ב-1992 תקנה המגדירה זיהום אוויר בלתי סביר על פי הימצאות חומרים המפורטים בתקנות.
תקנות אוויר נקי (איכות אוויר), התשנ"ב-1992
תקנה המגדירה זיהום אוויר בלתי סביר על פי הימצאות חומרים המפורטים בתקנות.
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה), התשנ"ח-1998 הגדרת החומרים לסוגיהם הגורמים לזיהום אוויר .(מדד זיהום אוויר) והגדרת מפגעי רעש ממחצבה, ואופן הטיפול במניעת מפגעים אלו.
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה), התשנ"ח-1998
הגדרת החומרים לסוגיהם הגורמים לזיהום אוויר .(מדד זיהום אוויר) והגדרת מפגעי רעש ממחצבה, ואופן הטיפול במניעת מפגעים אלו.
חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג-1983 החוק היסודי להגבלת העישון במקומות ציבוריים משנת 1983עליו באו תוספות עם השנים.(מדד זיהום אוויר)
חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג-1983
החוק היסודי להגבלת העישון במקומות ציבוריים משנת 1983עליו באו תוספות עם השנים.(מדד זיהום אוויר)
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר ממבערי מזוט להסקה ביתית), התשל"ג-1972 תקנות למניעת זיהום אוויר הנגרם ממזוט - הגדרה וטיפול.
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר ממבערי מזוט להסקה ביתית), התשל"ג-1972
תקנות למניעת זיהום אוויר הנגרם ממזוט - הגדרה וטיפול.
תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאוויר), התשל"א-1972 תקנות למזהמי אוויר,מדד זיהום אוויר, תוך הגדרת מזהמי אוויר מפליטת חומר וחלקיקים לאוויר.
תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאוויר), התשל"א-1972
תקנות למזהמי אוויר,מדד זיהום אוויר, תוך הגדרת מזהמי אוויר מפליטת חומר וחלקיקים לאוויר.
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים), התשכ"ב-1962 הגדרת מזהמי אוויר (מדד זיהום אוויר) כגון:עשן ועשן שחור.
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים), התשכ"ב-1962
הגדרת מזהמי אוויר (מדד זיהום אוויר) כגון:עשן ועשן שחור.
חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 תקנות וחוקי עזר - למניעת רעש, מניעת ריח, מניעת זיהום אוויר וכללי ביצוע.
חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961
תקנות וחוקי עזר - למניעת רעש, מניעת ריח, מניעת זיהום אוויר וכללי ביצוע.
חיפוש בחוקים ותקנותמי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2023