פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
טלפון
03-9702727
פקס
03-9702413
כתובת
ת.ד. 89, לוד, 7015002
מדינה
ישראל  דגל ישראל
הדפיסו
הדפסה
המליצו
Facebook Linkedin
      
צור קשר
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
 

אודות החברה

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ISRAC) Israel Accreditation)   הוקמה על פי חוק על ידי ממשלת ישראל כארגון ההסמכה הלאומי לבדיקה והסמכה של כשירות מקצועית בתחום כיול ובדיקה. הרשות מוכרת במסגרת הסכם ההכרה ההדדי של הארגון הבינלאומי ILAC) International Laboratory Accreditation Cooperation) כעובדת על פי הכללים הבינלאומיים להסמכה.   
ייעוד הרשות הלאומית להסמכת מעבדות הוא:
"קידום
האיכות והכשירות המקצועית של גופים מכיילים/בודקים בהרמוניזציה עם העולם לטובת המדינה ואזרחיה".
עובדי הרשות אינם חוסכים במאמץ במטרה לסייע ולהבהיר את דרישות הרשות והתקנים הבינלאומיים.

בתהליך ההסמכה בודקת  הרשות כי ארגון:

יכול לבצע באופן מקצועי ואמין כיולים/בדיקות, פיקוח והתעדות מסוימות, כפי שמפורט בהיקף ההסמכה שהגיש הארגון.

מערכת האיכות של הארגון עונה לכל דרישות התקן הבינלאומי הרלוונטי כמו
ISO/IEC 17025, או ISO 15189, או ISO/IEC 17020 או ISO/IEC 17043 ואחרים מתועדת ומיושמת במלואה.

הארגון עונה לכל ההנחיות  של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ולדרישות מקצועיות  מיוחדות בתחום בו היא פועלת.

תהליך ההכנה של הארגון להסמכה, הוא תהליך מתמשך, הכולל כתיבת נהלים, תוכניות עבודה והטמעת  מערכת ניהול איכות וניהול מקצועי, אשר יתנו מענה לדרישות התקנים הרלוונטיים ודרישות הרשות, על פי צורכי לקוחות הארגון. התהליך יכול להמשך בין מספר חודשים עד מעל לשנה כתלות בהיקף ההסמכה המבוקש ובנקודת המוצא של הארגון המבקש הסמכה. במהלך התהליך עשויות להתעורר  שאלות כמו למה התכוונו בדרישה? האם העשייה המתוכננת מספקת? האם המכשור מתאים? האם אנו בודקים את הנושא הנכון במקום הנכון?

תחומי פעילות

מעבדה - שרותי בדיקה ודיגום מים ושפכים

אפיון ואנליזה  /  אפיון ובדיקה בשפכים תעשייתיים  /  שירות מעבדה ניידת לבדיקת איכות המים ושפכים  /  שירותי מעבדה לבדיקת איכות המים  /  מים- דיגום מי ים ונחלים  /  מים-דיגום בריכות שחייה

אפיון ואנליזה

TSS, VSS, PAH, TPH, VOC מגוון בדיקות אנליטיות תומכות  /  אנליזה למשקעים ושארים  /  אנליזות למים, מי ים, שפכים וזרמים תעשייתיים  /  מגוון בדיקות אנליטיות תומכות AOX ,BOD ,TOC ,COD  /  ניתוח הרכב כימי של זרמים תעשייתיים לצורך השבה וניטרול  /  סקר זרמי שפכים מפעליים

אפיון ובדיקה בשפכים תעשייתיים

בדיקת היתכנות לטיפול ביולוגי - Bench Scale  /  בדיקת פריקות ביולוגית של זרמים בתנאים אירוביים ו/או אנאירוביים  /  בדיקת רעילות זרמים לטיפולים ביולוגיים  /  הקמת פיילוט לאופטימיזציה של תהליך הטיפול הביולוגי

בדיקות קרינה, מדידות, ציוד מכשור ומתקנים בטכנולוגיות שונות מתן ייעוץ ופתרונות קרינה

מדידות ובדיקות קרינה מייננת ובלתי מייננת

מדידות ובדיקות קרינה מייננת ובלתי מייננת

בדיקות ומדידות קרינה אולטראסגולית  /  בדיקות ומדידות קרינה אור, אינפרה אדום  /  בדיקות ומדידות קרינה אלקטרומגנטיים  /  בדיקות ומדידות קרינה מחדרי שידור  /  בדיקות ומדידות קרינה מלייזר  /  בדיקות ומדידות קרינה ממיקרוגל  /  בדיקות ומדידות קרינה מקווי מתח גבוה  /  בדיקות ומדידות קרינה מרשת חשמל (שטף מגנטי)  /  בדיקות ומדידות קרינה מרשת סלולאר / אנטנות סלולאריות  /  בדיקות ומדידות קרינה רדיואקטיביים  /  מדידות ובדיקות קרינה רדיואקטיבית

הכנה להסמכה למפעלים חברות מוסדות ורשויות מוניציפאליות לתקנים הנ"ל

GLP - ISRAC  /  ISO/IEC 17025  /  אישורי ת"י 5281 לבניין ירוק  /  שירותי הסמכה בינלאומיים  /  הסמכה למעבדות דיגום מים  /  הסמכה למעבדות מזון  /  הסמכה למעבדות כיול  /  הסמכה למעבדות חשמל ואלקטרוניקה  /  הסמכה למעבדות בתחום איכות הסביבה  /  הסמכה למעבדות רפואיות  /  הסמכה למעבדות בתחום הקרקע  /  הסמכה למעבדות בתחום החקלאות  /  הסמכה למעבדות בתחום הבניין  /  הסמכה למעבדות דלקים ושמנים  /  הסמכה למעבדות בתחום הבריאות  /  הסמכה למעבדות בתחום המתכת  /  הסמכה למעבדות בתחום התעשיות

אישור הסמכות לתקנים וניהול איכות

הכנה להסמכה לתקני ISO

רישוי עסקים ואישורים - ייעוץ וליווי

אישורי כבאות, רישוי עסקים, אישורים למשרד הבריאות ואיכות הסביבה

רגולציה – ליווי ויישום מול רשויות ומוסדות

ביקורת פנימית וחקירתית בנושאים סביבתיים  /  בקשות להיתרי בנייה וקידום תוכניות נדל"ן

ייעוץ, תכנון, ניהול סביבתי תסקירי השפעה על הסביבה למפעלים, פרויקטים אורבאניים טבע ונוף

בדיקות היתכנות ונאותות סביבתית

מעבדות - שרותי מעבדה בתחומי איכות הסביבה

זיהום אוויר סביבתי  /  זיהום אוויר בתוך מבנים  /  בדיקות ריח  /  בדיקות מזון  /  בדיקות רעש  /  אנליזות בתחום איכות הסביבה  /  בדיקת הימצאות כלור  /  בדיקות הגבה (pH)  /  בדיקת מוליכות אלקטרונית ועכירות  /  בדיקות כימיות למוצרים ירוקים  /  בדיקת אסבסט  /  בדיקת חומרים מסוכנים

ייעוץ, דיגום, תכנון, הדרכה ופיקוח לחומרים מסוכנים

דיגום, בדיקה וסיווג חומרים מסוכנים  /  דיגום ובדיקת אסבסט

ייעוץ, תכנון, הדרכה, בטיחות וגהות, הגנה מפני אש

בדיקות בסביבת העובד

תפקידי הרשות וסמכויותיה:

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מספקת שירותי הסמכה למעבדות וארגונים המבצעים בדיקות בהתאם לתקנים בינלאומיים להסמכת מעבדות בדיקה וכיול, מעבדות רפואיות, מעבדות המבצעות בדיקות פיקוח, מעבדות המבקשות להיות ספקיות ,PT הכרה ל-GLP ובהתאם לדרישות רגולטורים. הרשות פועלת בשאיפה להרחיב את שירותי ההסמכה שמספקת למעבדות וארגוני בדיקה.

 

 • קביעת התחומים וסוגי הבדיקות שלגביהם תינתן הסמכה.
 • הגדרת דרישות להסמכת מעבדות מדידה, כיול ובדיקה
 • הגדרת דרישות מגופי פיקוח וגופים הנותנים אישור למערכות ניהול איכות בטיחות ואישור מוצרים.
 • לוודא כי הארגונים המוסמכים עומדים בדרישות ההסמכה ובהתאם להסמיך או לבטל הסמכה שנתנה להם.
 • לשמש נציגתה הבלעדית של המדינה בכל הקשור בתפקידיה ובכלל זה להכיר הדדית ברשויות הסמכה של מדינות אחרות או של ארגונים בינלאומיים.
 • ייזום פעילות מלווה להסמכה כמו: הדרכה, פרסום והסברה
איכות הסביבה ו- GLP איכות הסביבה ו- GLP

          מקצועיות? התייעלות?                       הסמכה היא הדרך!

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות הינה גוף הסמכה לאומי שהוקם על פי חוק בשנת 1997, המטרה: הרמוניזציה בין ישראל למדינות אחרות בעולם בהקשר למדידות, בדיקות וכיולים.
הסמכה הינה בדיקת הכשירות המקצועית של המעבדה.
הסמכת הרשות נדרשת על ידי רגולטורים וקניינים גדולים במשק, המבקשים לעבוד עם מעבדות מוסמכות בלבד.
 
הרשות מתכבדת להציע שירותי הסמכה בינלאומיים לתועלת ארגונכם במגוון תחומים. ביניהם: בריאות, מים ומזון, חשמל ואלקטרוניקה, כיול, שירותי הכרה ל- GLP ועוד.
 
היתרונות העיקריים בהסמכה:

 • ייעול תהליכי הבדיקה
 • שיפור השליטה בהערכת טיב המוצר
 • הפחתת בדיקות במעבדות חיצוניות
 • הכרה בינלאומית בתעודות הבדיקה
 • הפחתת ביצוע בדיקות חוזרת במדינות היעד

הרשות חברה בארגון הבינלאומי להסמכת מעבדות ILAC
חברות זו מקנה הכרה הדדית וסיוע בסחר בין כל המדינות החתומות, 86 מדינות.
 
הסמכה לאומית = הכרה בינלאומית

הנדסה הנדסה
מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2024