פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
אמפיביו בע"מ
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב

אמפיביו בע"מ

אמפיביו בע"מ
טלפון
03-7369972
פקס
03-7252774
כתובת
סמינר אפעל, היסמין 1, רמת אפעל רמת גן, 5290701
מדינה
ישראל  דגל ישראל
הדפיסו
הדפסה
המליצו
Facebook Linkedin

אודות החברה

משרד "אמפיביו- איכות סביבה" הינו משרד לייעוץ, תכנון וניהול פרויקטים בתחומי איכות והנדסת הסביבה.
שירותי המשרד ניתנים בשלבים של הכנת תכניות אב, הכנת תכניות מתאר, תב"ע, היתרים (דיפון וחפירה, בנייה, רעלים, הזרמה לים וכד'), חוות דעת משפטיות תכנוניות ועוד.
המשרד מספק ייעוץ סביבתי בפרויקטים מרמת התכנון האזורי, הקמת ישובים, שכונות מגורים, אזורי תעשייה, מתקנים לוגיסטיים, מתקני אנרגיה, תחנות תדלוק, תשתיות שונות ועד הקמת מוסדות ובניינים בודדים.
לקוחותינו הם משרדי ממשלה, גופים ממשלתיים, חברות ממשלתיות (משרד השיכון, מנהל מקרקעי ישראל, רכבת ישראל, מקורות ועוד), חברות ניהול פרויקטים, חברות הנדסה, חברות בנייה, יזמים, מפעלים, עסקים ופונים פרטיים.
המשרד מעסיק יועצים בתחומים של הנדסה סביבתית, מדעי הטבע והסביבה, מדעי הקרקע, גיאוגרפיה ותכנון, הנדסה כימית, כלכלה, תעשייה וניהול ועוד.
 

תחומי פעילות

הידרולוגיה מי תהום - ייעוץ, סקרים, דיגום, טיפול, שיקום

הסדרת אפיקי נחל  /  הקמת בארות ניטור  /  הקמת פיאזומטרים  /  כתיבת דוחות הידרולוגיים סביבתיים לתחנות דלק  /  מבחני שאיבה לחקירת התכונות ההידרולוגיות של תת הקרקע  /  מודלים וסימולציות תלת מימדיות של האתר הנחקר  /  ניטור ומעקב אחר מזהמים בתת קרקע  /  סקרי מזהמים במי תהום  /  פתרונות הידרולוגיים והידראוליים לפרוייקטים  /  פתרונות לבעיות ניקוז עירוניות  /  שיקום אקוויפרים מזוהמים  /  שיקום מי תהום מזיהומי דלקים וממתכות כבדות  /  תכנון הידרולוגי עבור תוכניות מיתאר  /  תכנון והקמה של מערכות מעקב הידרולוגי לאיכות מי תהום  /  הידרולוגיה של נגר עילי

סקרים, בדיקה, טיפול, שיקום ואיטום קרקע מזוהמת

הקמת בארות ניטור במיגוון טכנולוגיות קידוח  /  חקירה ואפיון זיהומי קרקע ומי תהום  /  מיפוי מרחבי תלת מימדי של מזהמים בקרקע  /  סקרי גז קרקע - פאסיבי/אקטיבי  /  סקרי קרקע במגוון טכנולוגיות קידוח  /  סקרים היסטוריים  /  קידוחי קרקע לסקרים ואפיון קרקעות  /  שיקום אתרים מזוהמים באתר המזוהם  /  שימור וניקוז קרקע

שיקום קרקעות מזוהמות

טיהור אדמות מזוהמות  /  פינוי אדמות מזוהמות  /  שיקום קרקעות מזוהמות מזיהומי דלקים וממתכות כבדות

טיפול, סינון, נטרול אבק, עשן, אירוסולים, גזים, אדים, בטכנולוגיות שונות

ביצוע סקר מכין לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות

זיהום אוויר - יועצים, מתכננים ומהנדסים

מתן ייעוץ לשיפור איכות האוויר במבנה  /  ייעוץ וייצוג לקוחות בפני הרשויות  /  ייעוץ וטיפול במטרדי ריחות ופליטות של חומרים אורגניים נדיפים

דיגום, ניטור, מדידת מזהמי אוויר בתהליכי ייצור, בארובות ובסביבה

סקרים ובדיקות של פליטות מזהמים

סקרים ובדיקות של פליטות מזהמים

סקרים ובדיקות של פליטות מזהמים באוויר הפתוח  /  סקרים ובדיקות של פליטות מזהמים באמצעות חישה מרחוק  /  סקרים ובדיקות של פליטות מזהמים בארובות  /  סקרים ובדיקות של פליטות מזהמים בביניינים  /  סקרים ובדיקות של פליטות מזהמים במקומות עבודה  /  סקרים ובדיקות של פליטות מזהמים סביב מקורות פליטה  /  עריכת תוכניות עבודה ודיגום לדרישת הרשויות

ניטרול ריחות בטכנולוגיות שונות

ייעוץ ומתן פתרונות לנטרול ריחות בחללים סגורים  /  ייעוץ ומתן פתרונות לנטרול ריחות בשטחים פתוחים

ייעוץ ומתן פתרונות לנטרול ריחות בחללים סגורים

בורות שומנים ומשאבות  /  דחסניות, מתקני אשפה  /  חדרי אשפה, שוט אשפה  /  חדרי שירותים  /  מבני משרדים  /  מפעלי תעשייה

ייעוץ ומתן פתרונות לנטרול ריחות בשטחים פתוחים

ארובות  /  מכוני טיהור שפכים  /  מפעלי קומפוסט, מטמנות  /  רפתות, לולים, משחטות  /  תחנות סניקת ביוב

טיפול, שינוע, איסוף, פינוי הטמנה של חומרים מסוכנים בטכנולוגיות שונות

רישוי רעלים תאגידי - יעוץ, הכנה, הגשה, סיוע

טכנולוגיות לשטיפת אריזות ומיכלים

יעוץ בנושא פסולת רעילה

ייעוץ, דיגום, תכנון, הדרכה ופיקוח לחומרים מסוכנים

ייעוץ ופיקוח לחומרים מסוכנים

ייעוץ תכנון הנדסה ליווי פרויקטים הנדסיים בתחום תברואה ופסולת

ביצוע סקרים, ספירת כלי אצירה, סקר מבנים, סקר תשתיות  /  ביצוע סקרי שטח לבחינת איכות הפרדה והרכב פסולת  /  הכנת תוכניות אב לתברואה, להפחתת פסולת לגינון ולמיחזור  /  ייעוץ ותכנון למערכי הפרדת פסולת במקור  /  ייעוץ, ייזום ותכנון מתקני טיפול בפסולת  /  כימות ואפיון מערך ניהול הפסולות  /  ליווי וייעוץ בכתיבת מכרזי ביצוע  /  ליווי וייעוץ כולל של מהפכת המיחזור ברשויות  /  ליווי מיזמים הנדסיים להקמת מתקני קצה ומיון  /  ניהול התקשורת מול גורמי המשרד להגנ"ס  /  עריכת חוות דעת סביבתיות ותסקירי השפעה על הסביבה  /  הכנת תוכניות ייעודיות ומכרזים לפסולת מוצקה, מיחזור, טיאוט וניקיון  /  תכנון מערכות שירותי תפעול ותחזוקה עירוניות והכנת מכרזים

שתופי פעולה, ייזום, מימון, השקעה, הקמה, פיקוח וניהול של פרויקטים סביבתיים מורכבים בארץ ובחו"ל

בדיקת היתכנות כלכלית וסביבתית לפרויקטים בתחום הפסולת

ייעוץ בתחומי אקוסטיקה, רעש ורעידות

ייעוץ ומתן פתרונות להרחקה וצמצום הרעש  /  אקוסטיקה - תכנון, ייעוץ ומתן פתרונות

בדיקות רעש

בדיקת רעש מתחבורה  /  בדיקת רעש סביבתית

רישוי עסקים ואישורים - ייעוץ וליווי

אישורי כבאות, רישוי עסקים, אישורים למשרד הבריאות ואיכות הסביבה  /  הוצאת אישורים נידרשים לשמאים ולחברות הביטוח

רגולציה – ליווי ויישום מול רשויות ומוסדות

רישוי רעלים תאגידי - ייעוץ, הכנה, הגשה, סיוע  /  ליווי בהסדרה רגולוטרית סביבתית  /  ביקורת פנימית וחקירתית בנושאים סביבתיים  /  בקשות להיתרי בנייה וקידום תוכניות נדל"ן  /  ייעוץ והדרכה בנושא דיווח פליטות והעברות לסביבה - PRTR  /  ייעוץ, ליווי וקידום בקשות לרשיונות עסק  /  יישום רגולציה וניהול משא ומתן מול רשויות מקומיות

ייעוץ, תכנון, ניהול סביבתי תסקירי השפעה על הסביבה למפעלים, פרויקטים אורבאניים טבע ונוף

גינון אקולוגי  /  חוות דעת אקולוגית  /  סקרים אקולוגיים  /  סקרים בוטניים  /  סקרים זאולוגיים  /  תסקירי השפעה על הסביבה  /  איתור הזדמנויות עסקיות בתחום הסביבתי עבור יזמים ויבואנים  /  בדיקות היתכנות ונאותות סביבתית  /  ביצוע סקרים סביבתיים על פי דרישת הרשויות  /  הכנת דו”חות אחריות סביבתית ופרסומן במדיות הרלוונטיות  /  הכשרה והכנה לקראת מבדקי תקן איכות לניהול סביבתי  /  התייעלות וחסכון ביחס לשימוש במשאבים וצמצום השפעות סביבתיות  /  ליווי תהליכים סביבתיים במסגרת קבלת תנאים ברישיון העסק  /  ניהול וליווי אירועי זיהום והפסקת מפגעים במפעלי תעשייה וברשויות  /  ניהול פרויקטים מורכבים המשלבים איכות סביבה - עסקים, תעשיה, ציבור  /  ניסוח מדיניות סביבתית לארגונים וגיבוש עמדות  /  ניתוח כדאיות כלכלית-סביבתית  /  סיוע בניתוח תהליכי שיווק מוצרים ירוקים  /  סיוע ואיתור פתרונות סביבתיים כמענה לדרישת הרשויות  /  סקרי עצים לצורך קבלת היתרי העתקה וכריתה  /  סקר גיאוהידרולוגי  /  בקרת תהליכים לתעשייה  /  סקרים גיאופיטים  /  סקרי עצים בוגרים

מתן שירותי ייעוץ ותכנון בתחומי איכות הסביבה:

 • חוק אוויר נקי, זיהום קרקע, מים ושפכים.
 • הידרו-גיאולוגיה, גיאולוגיה סביבתית והידרולוגיה
 • מלווה בנייה ירוקה (זכויות אור-הצללות, נוחות תרמית וכל מרכיבי הבנייה הירוקה על פי דרישות התקן)
 • תיאום יעודי קרקע ושימושי קרקע
 • תוכניות מתאר, תב"ע, היתרי בנייה ורישוי עסקים.
 • שפכים / שפכים תעשייתיים  
 • ייעוץ סביבתי והטמעת עקרונות ניהול סביבתי
 • מתכנן סביבתי לפתרונות ויישומים בנושאי הגנת הסביבה
 • אקולוג למחקר מבנים ותפקוד הטבע
 • היתכנות סביבתית
 • יעוץ אקוסטי
 • מסמך וחוות דעת סביבתית
 • ניהול מי נגר עילי
 • הידרולוג לסקרי סביבה, תכנון עירוני וחוות דעת לבנייה ירוקה
 • מסמך הידרולוגי סביבתי
 • ניטור מי תהום
 • אוגדן בניה ירוקה
 • תקן בניה ירוקה
 • רוחות והצללות
 • נספח אקלימי
 • דו"ח תרמי
 • דיווח מפלס PRTR
 • ייעוץ וליווי להסדרת היתר רעלים

סקרים בתחומים הבאים:

 • סקרים וייעוץ בנושא רעש
 • סקרים וייעוץ בנושא קרינה 
 • סקרים וייעוץ בנושא חומרים מסוכנים
 • סקרי פליטות לאוויר (ריח, גאזים, חלקיקים)
 • סקרי זיהום קרקע ומי תהום, תכניות דיגום ושיקום
 • סקר ומסמך נופי סביבתי
 • סקר אקולוגי
 • סקר עצים לתוכניות והיתרי בנייה
 • סקר קרקע
 • סקר היסטורי לבדיקת זיהום קרקעות לבנייה וליזמים
 • סקר גז קרקע
 • סקר קרקע ושיקום קרקעות מזוהמת
 • סקר שפכים
 • סקר ריחות
 • סקר מרחקי הפרדה
 • סקר מזהמי אוויר
 • סקר פליטות
 • סקר רעש וייעוץ אקוסטי להפחתת מפגעי רעש
 • סקר חומרים מסוכנים 

 

 


 

תמונה מוגדלת
מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2024