פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
תנאים להתפתחות תשתית פיננסית תומכת במוצרים ירוקים בישראל
-בשם אומרם-

תנאים להתפתחות תשתית פיננסית תומכת במוצרים ירוקים בישראל

עם עליית חשיבותם של ערכי איכות הסביבה החל להתפתח שיח בדבר הפיכתם של מוצרים פיננסיים ל"ירוקים". בקרב התאגידים הבנקאיים חלחלה התובנה כי חשיבותה של מדיניות סביבתית אינו מתמצה רק בהיבטים של ניהול סיכוני האשראי, אלא כחלק מתפיסה כוללת של אחריות חברתית. בהתאמה, כמעט כל התאגידים הבנקאיים מנסים לפתח מוצרים ותשתיות שיתאימו למדיניות הסביבתית.
מאת עו"ד אוהד מימון
תנאים להתפתחות תשתית פיננסית תומכת במוצרים ירוקים בישראל
עם עליית חשיבותם של ערכי איכות הסביבה החל להתפתח שיח בדבר הפיכתם של מוצרים פיננסיים ל"ירוקים". בקרב התאגידים הבנקאיים חלחלה התובנה כי חשיבותה של מדיניות סביבתית אינו מתמצה רק בהיבטים של ניהול סיכוני האשראי, אלא כחלק מתפיסה כוללת של אחריות חברתית. בהתאמה, כמעט כל התאגידים הבנקאיים מנסים לפתח מוצרים ותשתיות שיתאימו למדיניות הסביבתית.
בארץ, אין זו תוצאה של מדיניות רגולטורית מוכוונת. כל אחד מן התאגידים הבנקאיים משתמש במוצרים "ירוקים" אלו ככלי שיווקי מתוך יוזמה פרטית. בחינה של המוצרים המשווקים על ידי הבנקים בישראל מגלה כי מדובר במבחר קטן למדי של מוצרים בעלי הצלחה מוגבלת למדי. השאלה הינה מדוע ההצלחה אלו מוגבלת, ומה נדרש בכדי ליצור תשתית פיננסית תומכת ומתמרצת לצריכה ושימוש במוצרים "ירוקים".
אחד התנאים ההכרחיים להתפתחותה של תשתית פיננסית תומכת, הינו יצירת יתרון בשימוש במוצר ירוק לתאגיד הבנקאי וללקוח כאחד. זה  ייווצר רק כאשר יוכל התאגיד הבנקאי להעניק ללקוח הטבה בגין שימוש במוצר או בתשתית ברי קיימא, ולהתחלק עימו בעודף הכספי שנוצר בשל שימושו של הלקוח במוצר "ירוק". כלומר, יש צורך כי ייווצר עודף הכנסה (ביחס למוצר רגיל), שאת חלקו "יגלגל" התאגיד הבנקאי כהטבה ללקוח, על מנת לעודד אותו לשנות את הרגלי הצריכה שלו.
הסתכלות ארוכת טווח בנושא מחייבת הבנה כי אין מקום לדרוש מן התאגידים הבנקאיים להפסיד כאשר הם מעודדים שימוש במוצרים ירוקים. לדוגמה, אין חולק על חשיבות השימוש במערכת חשמל סולארית, כאמצעי שמקטין את הזיהום הסביבתי ומייצר אנרגיה "נקייה". יחד עם זאת, השאלה שצריכה להישאל הינה האם כאשר התאגיד הבנקאי מעמיד את האשראי ללקוח, הוא יכול לקחת בחשבון את יתרונותיו הסביבתיים של המוצר? התשובה לכך, היא ככל הנראה לא. זאת, מאחר ולתאגיד הבנקאי עצמו, לא נוצר "רווח כספי" מהשימוש הסביבתי כשלעצמו.  הרווח הכספי נוצר למדינה שמקטינה את תלותה  בחומרים מזהמים ליצירת אנרגיה.
 הדברים נכונים גם ביחס למאמצים שמייחסים התאגידים הבנקאיים למשלוח דפי חשבון ללקוחות באמצעות הדוא"ל, תוך חיסכון בדפי נייר.  לדוגמה,  בכרטיס הירוק של "לאומי קארד" הלקוח לא ישלם דמי כרטיס כלל, בתנאי שיסכים לקבל את דפי הפירוט  בדוא"ל. ואולם, מוצר זה הוא בגדר החריג שבא להצביע על הכלל. לרוב, קשה למצוא מקרים בהם הלקוח מקבל הטבה קבועה שמשקפת את הרווח הכלכלי שנוצר לחברה ו/או לתאגיד הבנקאי בשל השימוש במוצר הירוק. בין הסיבות ניתן למנות את הקשיים הרגולטוריים הרבים המוצבים לפתחם של הבנקים, לפיהם עליהם להחתים את הלקוחות על הסכמים מיוחדים אם הם מבקשים לקבל את דפי החשבון שלהם באמצעות דואר אלקטרוני.
אינני סבור שיש לבוא בטענות אל הבנקים בנושא זה, מאחר ואינני מאמין כי על הבנקים לסבסד על חשבונם את הרווחה הכלכלית הנוצרת משימושים במוצרים ירוקים. לדעתי, התפתחות מערכת המבקשת לעודד צריכת מוצרים ירוקים אינה יכולה להיווצר בחלל ריק. עליה להיתמך במדיניות ממשלתית מכוונת, יישום רגולטורי ויישום חקיקתי מתאים. ללא אלו, לא יוכל המגזר הפרטי לבדו, לשנות  מהותית את הרגלי הצריכה שלנו.
כך, למשל, ניסיונה של רשות החשמל ליצור סביבה רגולטורית מתאימה ראוי לשבח. הרשות אפשרה למתקיני מערכות החשמל הסולאריות להמחות את זרם התקבולים המתקבל מחברת החשמל בגין ייצור החשמל, כבטוחה לטובת התאגיד הבנקאי. בהתאם, התאגיד הבנקאי יוכל להפחית את מחיר האשראי מאחר וכעת מדובר באשראי עם בטוחה.
ואולם נחוצים צעדים נוספים. למשל קביעה  כי המדינה תסבסד הלוואות הניתנות על ידי תאגידים בנקאיים לטובת שימוש במוצרים ירוקים. גובה הסבסוד, שיותנה בהפחתת מחירי האשראי, ייקבע בהתאם לרווח הכלכלי למדינה מקיומה של מערכת חשמל סולארית. בדומה, יצירה של סביבה רגולטורית וחוקית מתאימה תאפשר לתאגידים הבנקאיים לקבוע, כברירת מחדל, שכל לקוח יקבל את דפי החשבון שלו באמצעות הדוא"ל, תמורת תשלום מופחת של עמלות .
הדברים הללו הינם בהישג יד ואינם מסובכים כפי שהם נראים כפי שמדגימה תוכניתו החדשה של המשרד לאיכות הסביבה הדרום קוריאני. עיקרה -  תגמול ממשלתי לאזרחי המדינה שיאמצו אורח חיים ירוק יותר כמו נסיעה בתחבורה ציבורית,  ולכן יתוגמלו בנקודות זכות שייזקפו בכרטיס האשראי שלהם.
כעת, נותר לראות רק האם ממשלת ישראל תרים את הכפפה ותאמץ פרויקטים דומים.

המוצרים "הירוקים" המשווקים על ידי הבנקים בישראל הם מעטים, בעלי הצלחה מוגבלת למדי, שנוצרו ביוזמה פרטית ככלי שיווקי
תאגיד בנקאי המעמיד אשראי ללקוח אינו יכול לקחת בחשבון את יתרונותיו הסביבתיים של המוצר. לתאגיד הבנקאי לא נוצר רווח כספי מהשימוש הסביבתי. הרווח נוצר למדינה שמקטינה את תלותה  בחומרים מזהמים.
מערכת המעודדת מוצרים ירוקים אינה יכולה להיווצר בחלל ריק. עליה להיתמך במדיניות ממשלתית. המגזר הפרטי לבדו לא יוכל  לשנות  את הרגלי הצריכה שלנו.
 
הכותב  שותף במשרד עו"ד פרופ' יובל לוי ושות' ומתמחה בתחומי האשראי והמימון.
כתבות נוספות שיעניינו אתך

מניעת התפשטות זיהומים במי התהום באמצעות מחסומים הידרוליים

נטישת בארות מזוהמות גורמת לכך שהזיהום במי התהום מתפשט לעבר בארות פעילות אחרות, ומתוך כך להקטנת משאבי מי התהום הזמינים לצרכני המים השונים. לכתבה המלאה

אקולוקו: העתיד הירוק כבר כאן -על חשיבותו של חינוך ילדינו לערכי איכות הסביבה

העולם הווירטואלי הירוק וקהילת חצי מיליון ילדים שהסביבה בראש מעייניהם לכתבה המלאה

הדרך לקלינטק בסין עוברת בשלטון המקומי

אחת מתופעות הלוואי להתפתחותה המהירה של כלכלת סין הינה הפגיעה הסביבתית שגרמו התיעוש המואץ והגידול בצריכה לכתבה המלאה

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2024