פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
פלט NOx וחלקיקי פיח PM בשליטה
-זרקור מקומי-

פלט NOx וחלקיקי פיח PM בשליטה

חברת ERC מבוכהולץ שבגרמניה אשר נציגיה בישראל הינה חברת רוטל שיפור וסחר בע״מ מכפר סבא מייצרת את המתקנים הדרושים למניעת הפלטים מארובות הדוודים וכמו כן מספקת את הכימיקלים (משפרי בעירה וזרזים) הנדרשים.
מאת יעקב טל-נשיא חב' רוטל
פלט NOx  וחלקיקי פיח PM בשליטה

תיקני חוק האויר הנקי או כפי שאנו מכירים אותו כ- TA-Luftהמיושם כיום על ידי רשויות איכות הסביבה או על ידי הרשות המקומית, משית על המשתמש בדלק נוזל לייצור אנרגיה מגבלות באשר לפליטות המותרות לאויר של NOXוחלקיקי PMואחרים במתקנים שונים ובסוגי הדלק השונים.
מוסכם כיום שמפעלים בהם קיימים מיתקנים מוסקי מזוט כבד, הדרך הזולה ביותר להפקת אנרגיה היא בדלק זה תוך שימוש בטכניקות להפחתת הפלטים המוזכרים לעיל והגבלתם לרמות הנדרשות.
הפעלת מערכות להורדת הפלטים אם נעשית בדרך הנכונה הינה יעילה ביותר ועלות ההפעלה הינה שולית. ככלל, ניתן לומר שעלותה בין 1%ל- 3% אחוז מקסימום ממחיר הדלק (כולל עלות הפחת של    מערכת    היישום).
המערכות המקובלות באירופה אליה ישראל מותאמת תקנית הן מסוג SNCR+ משפרי בעירה וזרזים. מערכות אלה מסוגלות לשמר את הפליטות מארובת הדוד בטווח הנדרש על ידי הרשויות וכפי שהזכרנו קודם במחיר סביר וקרוב לזניח ביחס למחיר הדלק.
 
איך מונעים פלט מזהם?
מניעת פלט PM(חלקיקים)
 
חלקיקי פיח, בנוסף להיותם פלט לא רצוי מפאת איכות הסביבה, עלולים ליצור בעיה טכנית קשה, מאחר והם שוקעים על צנרת האש, כלומר, הצנרת שבאמצעותה נעשה חילוף החום בדוד בין גזי השריפה למים. משקעים אלה, כאשר הם נוצרים, מהווים אמצעי מבודד בין גזי השריפה החמים למים, וכך נוצרת עליית טמפרטורה בארובה עקב ירידת מעבר החום ועליה בצריכת הדלק. נוסף לכך חשוב לדעת אם מקור המשקעים הוא בפיח בלבד, או אולי הם משקעים של גופרית או מתכות כגון ונדיום ועוד. אלה נמצאות בכמויות קטנות בדלק, ושקיעתן בדוד תנבע בדרך כלל מבעירה לא נכונה, הצתות תכופות או הפעלה שגויה של הדוד. גם בעיות אלה ניתן לפתור בשילוב נכון של הפעלת הדוד ומשפרי בעירה מתאימים.
פלט CO:
חד תחמוצת הפחמן הוא תמיד תולדה של בעירה לא מושלמת של חלק מהדלק. מצב זה ניתן למנוע ע״י הפעלה נכונה של הדוד בתוספת משפרי בעירה. חשוב לדעת כי יש ציוד המאפשר בקרה רציפה של נתוני הבעירה. במקרים רבים אפשר להסתפק במדידה חוזרת מדי פעם, אך רצוי לבדוק את איכות הפעלת הדוד לפחות אחת ליום. השקעה בציוד כזה היא כדאית ויש להביא בחשבון שאחוזים בודדים של ירידה בנצילות עולים בתוספת דלק יקר .


 
מניעת פלט NOx:
פלט ה - NOXנוצר ע״י חמצון (שריפה) של חנקן שנוכח בשריפה משני מקורות:
•              חנקן מובא בדלק.
•              חנקן שבאויר.
אין באפשרותנו לסלק את החנקן באופן מוחלט. אפשר להפחית בצורה משמעותית את פלט התחמוצות (NOXלרמה הנדרשת בתקן).
אחת הדרכים להפחתת ^NOxהיא בעירה תקינה, ובכך להביא להפחתת עודף האוויר למינימום האפשרי. כדאי לזכור, שהחנקן הנמצא בדלק לא ניתן למניעה


 
במפעלים בהם קיימים דודי קיטור מוסקים במזוט כבד, נפוצה כיום סברה שניתן לעבור בהינף יד לשימוש בגז טבעי. דבר זה נכון חלקית בלבד כי משטר האנרגיה של שני סוגי הדלקים שונה מאוד ודוד המתוכנן ובנוי לשימוש בדלק כבד (או נוזל בכלל) מפסיד חלק ניכר מתפוקתו במעבר לגז.

 
משמעות הדברים דלעיל היא שכלכלית ברוב המקרים יהיה זול יותר להמשיך בהפעלת המתקן בדלק הקיים (מזוט) ובטיפול בפלטים בדרך המתוארת במאמר זה.
 
חברת ERCמבוכהולץ שבגרמניה אשר נציגיה בישראל הינה חברת רוטל שיפור וסחר בע״מ מכפר סבא מייצרת את המתקנים הדרושים למניעת הפלטים מארובות הדוודים וכמו כן מספקת את הכימיקלים (משפרי בעירה וזרזים) הנדרשים.
להלן תקצירי הדרך למניעת הפלטים השונים.
 
 

 

ערך קלורי תכונות כלליות סוג המזוט    9,600 קילו קלוריות לקילוגרם צמיגות מקסימלית של 62 סנטיסטוקס ב- 50מעלות צלסיוס. תכולת הגופרית שבו מוגבלת למקסימום 2%. השימוש במזוט זה נעשה לרוב ללא חימום מוקדם. מזוט קל   9,600 קילו קלוריות לקילוגרם צמיגות מקסימלית של 175 סנטיסטוקס ב- 50 מעלות צלסיוס. תכולת הגופרית שבו מוגבלת למקסימום 2%. השימוש בו מצריך חימום מוקדם. מזוט כבד (1500)   9,500 קילו קלוריות לקילוגרם צמיגות מקסימלית של 175 סנטיסטוקס ב- 50 מעלות צלסיוס. תכולת הגופרית שבו מוגבלת למקסימום 1%. השימוש בו מצריך לרוב חימום מוקדם. מזוט כבד דל-גופרית (1500)   9,400 קילו קלוריות לקילוגרם צמיגות מקסימלית של 40 סנטיסטוקס ב- 100 מעלות צלסיוס. תכולת הגופרית שבו מוגבלת למקסימום 2%. השימוש במזוט זה מחייב חימום מוקדם. מזוט על-כבד (4000)  
 
הטכנולוגיה - שיטות היישום
משפרי בעירה כטיפול ראשוני.
כטיפול ראשוני אנו מציינים את הוספת משפרי הבעירה לדלק, זהו טיפול מניעתי דרך המבער. כדי לבצע פעולה זו ביעילות יש לפעול כדלקמן:
לבדוק את איכות הבעירה, יעילות הדוד וכמות הפלט בפועל, וזאת באמצעות בדיקת פלט בארובת הדוד. לאחר קביעת כמות הפלט ללא משפרי בעירה ממשיכים בבדיקה תוך הוספת משפר הבעירה בקו הדלק במינון מרבי. משפר הבעירה אמור בשלב זה להוריד את הפלט בכמות המרבית האפשרית בתנאי הפעלת הדוד. בדרך זו נוכל לקבוע את כמות המשפר הנדרשת ואת הרכבו.
בשלב האחרון של התהליך עלינו לכוון מחדש את המבער, ולהחליף את פיות ההתזה או רכיבים אחרים של המבער על מנת להגיע לבעירה מושלמת ככל האפשר ולרמת הפלט הרצויה או המוכתבת ע״י הרשויות המוסמכות.
נטרול NOxטיפול משני.
לצורך נטרול ה - NOXאנו מיישמים את שיטת ERC-SNCR, כלומר:.Selective Non Catalytic Reduction.
ייחודה של שיטה זו הוא בעיקר בדרך היישום ולא בתהליך הקטליטי כשלעצמו. חשוב לדעת כי יישום רשלני של הזרקת כימיקלים עלול לגרום לנזקים מרחיקי לכת. לעומת זאת, אם הוא יעשה בצורה נכונה, מבוקרת מחשב ומאובטחת - הוא יקטין את פלט ^NOXלרמה המותרת. מערכת הזנת הזרז לאזור החם של הדוד בסוף תא השריפה ובמרכזו חייבת להיות בבקרה מלאה של מערכת הפעלת הדוד - פיקוד המבער. דיוק הפעולה, איכות הפעולה ואמינות המערכת להזרקת הזרז חשובים ביותר להשגת איכות הניטור ושמירה על שלמות המתקן.התהליך הכימי המתרחש בין גזי השריפה והזרז במקרה זה יראה כדלקמן: H2O + CO2 + N2 ►O2 + NO+ זרז (3711Satamin).


מערכת לעירבוב ומינון של חומרים לניטרול פלט NOx

סיכום
מניעת פלט תוצרי השריפה אפשרית ע״י הוספת זרזים ומשפרי הבעירה בשיטת ERC. החומרים הרב רכיביים מאפשרים שריפת דלק באופן כמעט מושלם.
פלט COשנוצר בבעירה לא מושלמת ניתן למניעה ע״י הפעלה נכונה של הדוד, בעזרת ציוד המאפשר בקרה על נתוני הבעירה.
מניעת פלט NOX אפשרית וניתן להגיע לרמה הנדרשת עפ״י התקינה. את פלט ^SOX לא ניתן למנוע, אך ניתן להקטינו ולנטרל את נזקיו ע״י שימוש בדלק דל גופרית. גם את שקיעת המתכות שבדלק על צנרת המשחן ניתן למנוע בעזרת משפרי בעירה.
מסקנה
בשריפת דלק כבד (מזוט) ניתן להוריד את פלט החלקיקים PM, COו- NOX לרמת התקינה תוך שימוש בשיטת ERC ובעלות שהיא נמוכה בהרבה מעלות המעבר לשריפת דלק קל, סולר או גז.
 
כתב: יעקב טל, נשיא חב' רוטל דבקים וכימיקלים בע״מ.
 
 
 לדף חברת רוטל דבקים וכימיקלים בע״מ לחץ כאן
 

כתבות נוספות שיעניינו אתך

פתרון למדידות של זיהום אוויר בתנאי שדה ברמות PPT מבית אמפרוקו

שיטה חדשה SIFT-MS, Selected Ion Flow Tube Mass Spectrometry מהווה פתרון לקשיים הקיימים בטכנולוגיות אחרות, למדידת ריכוזים מאוד נמוכים (עד PPT) בזמן אמת. לכתבה המלאה

הפלסטיק בע"מ סיפקה והתקינה סקרברים (סולקנים) לקבוצת ישקר

שלושה מתקנים נמכרו למפעל טקגט מקבוצת ישקר לכתבה המלאה

חברת שפיה מצמצמת את ההטמנה וממקסמת את מחזור החומרים

החברה מקימה כעת קו ייחודי לייצור סומסום איכותי, העומד בדרישות התקן לחומרים ממוחזרים. התהליך מתבצע באמצעות הפרדת האוויר על ידי מגרסה ייעודית המותאמת למטרה זו, המנפה את הסומסום לאגרגטים קטנים לכתבה המלאה

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2022