פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
סיוע למעסיקים לצורך קליטת דורשי עבודה בלתי מקצועיים והכשרתם תוך כדי עבודה
-חדשות-

סיוע למעסיקים לצורך קליטת דורשי עבודה בלתי מקצועיים והכשרתם תוך כדי עבודה

האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח-אדם במשרד התמ"ת מודיע על סיוע למעסיקים לצורך קליטת דורשי עבודה בלתי מקצועיים והכשרתם תוך כדי עבודה On the job training בענפי תעשייה ושירותים
מאת משרד התמ"ת
סיוע למעסיקים לצורך קליטת דורשי עבודה בלתי מקצועיים והכשרתם תוך כדי עבודה
משרד התמ"ת באמצעות האגף להכשרה ופיתוח כוח אדם, מודיע בזאת על עדכון הוראת המנכ"ל 1.2 - מסלול הכשרת עובדים ישראליים תוך כדי עבודה בענפי התעשייה והשירותים –
On the job training.
במסגרת האפשרות הקיימת בהתאם להוראה, לפיה מעסיקים בענפי התעשייה והשירותים, רשאים לפנות בבקשה להפעיל מסלול להכשרת עובדים ישראליים תוך כדי עבודה On the job training - הורחבו אפשרויות הקליטה - ועל פי העדכון שבוצע ניתנת אפשרות למעסיקים ליהנות מהמענקים
- אף ביחס לקליטת עובדים בודדים (עובד אחד או שני עובדים).
                       
במסגרת מסלול הכשרת עובדים ישראליים תוך כדי עבודה בענפי התעשייה והשירותים -
On the job training ניתנת אפשרות למעסיקים לקלוט דורשי עבודה בלתי מקצועיים, כעובדים מן המניין ולהכשירם, על פי תוכנית הכשרה של המעסיק, תוך כדי עבודה אצל המעסיק, כעובדים מקצועיים.
ההכשרה מתבצעת בעזרת חונך אותו מעמיד המעסיק. בסיום תקופת ההכשרה - יידרשו העובדים שסיימו את תהליך ההכשרה לעמוד בבחינות הנערכות מטעם יחידת הבחינות של האגף לצורך קבלת אישור השתתפות בהכשרה פנים מפעלית.
מעסיק אשר יקלוט עובד כאמור לעיל לצורך הכשרתו - יהיה זכאי ליהנות ממענק בסך 2,000 ש"ח כולל מע"מ לחודש ("מענק קליטה") לתקופת ההכשרה, בכפוף לתנאים המפורטים בהוראה זו.
בנוסף, יהיה זכאי המעסיק לקבלת סכום של 3,000 ש"ח כולל מע"מ לחודש ("מענק חניכה") בגין חניכת קבוצה של 3 עובדים ומעלה באמצעות חונך, בתקופת ההכשרה. תקופת ההכשרה תהיה בהתאם למקצוע ההכשרה כמפורט בנספח א' ובכל מקרה לא תעלה על שישה חודשים. בגין חניכת עובד אחד או שני עובדים, יהיה זכאי המעסיק לקבלת מענק חניכה בסך 1,000 ש"ח כולל מע"מ בחודש.
מעסיק המבצע הכשרה במסגרת מסלול זה, מתחייב לפעול להגשת העובדים שנקלטו למבחנים, בהתאם לקביעת המשרד וכן להמשיך ולהעסיקם כעובדים מן המניין לאחר תום תקופת ההכשרה, למשך תקופה מצטברת של 12 חודשים לפחות (כולל תקופת ההכשרה) אצלו.
 
למידע מפורט על מסלול זה, אופן הגשת הבקשות והדיון בהן - יש לעיין ב"הוראת מנכ"ל - מסלול הכשרת עובדים ישראליים תוך כדי עבודה בענפי תעשייה ושירותים" - המפורסם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת - מכרזים www.moital.gov.il
לתשומת הלב - בנוסח ההוראה הוכנסו עדכונים נוספים לאמור לעיל ולפיכך - בקשות אשר יוגשו, ייבחנו בהתאם לנוסח ההוראה המעודכן.
את הבקשות יש להגיש באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה, לממוני הכשרה אזוריים בכתובות שלהלן:
 מחוזשם הממונה האזוריכתובתטלפון
חיפה והצפוןאבי לבחסן שוקרי 5, חיפה04-8619305
תל-אביב והמרכזדוד בונליסלמה 53, ת"א03-5154227
ירושלים והדרוםגדעון זקןיפו 30, ירושלים02-6667914
באר-שבע והנגבשמעון שבתהתקווה 4, ב"ש08-6264728
 
 
הערה: תחולתו של נוהל זה הנה מיום 9.1.12.
האמור במודעה זו מהווה תמצית בלבד והנוסח הקובע לעניין מסלול זה מופיע באתר המשרד – כמפורט לעיל.
 
כלכלה חזקה בשבילך.
כתבות נוספות שיעניינו אתך

חובת דיווח מפל"ס (מרשם פליטות לסביבה)

לכתבה המלאה

המוסד לבטיחות ולגיהות כמרכז ישראלי לאומי לבטיחות בתעסוקה ובמשפחה

החזון הניהולי החדש של המוסד לבטיחות ולגיהות, אשר ימצב את המוסד לבטיחות כמרכז ישראלי לאומי לבטיחות בתעסוקה ובמשפחה במעגל החיים השלם, בכל תחומי החיים החל מילדות ועד הגיל השלישי לכתבה המלאה

המעבר לגז טבעי יחסוך לתעשיה הקיבוצית 230 מיליון שקל בשנה

איגוד התעשייה הקיבוצית: מחיר הגז במתווה הנוכחי סביר בהחלט. העיכובים באישורו פוגעים ביכולת התעשייה להתקדם ולצמוח לכתבה המלאה

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2023