פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
מחקר בנושא: הערכות החברה לשינוי דרישות רגולציה בתחום הסביבתי – חוק PRTR כמקרה בוחן
-בשם אומרם-

מחקר בנושא: הערכות החברה לשינוי דרישות רגולציה בתחום הסביבתי – חוק PRTR כמקרה בוחן

מחקר בולט בתחום ניהול משאבי טבע וסביבה, הינו בנושא הערכות החברה לשינוי דרישות רגולציה בתחום הסביבתי
מאת מזרחי דוד ומאיה שולמן, סטודנטים לתואר MBA , המכללה האקדמית נתניה
מחקר בנושא: הערכות החברה לשינוי דרישות רגולציה בתחום הסביבתי – חוק PRTR כמקרה בוחן

מאיה שולמן                      מזרחי דוד

רקע לעבודה: הנושא הסביבתי והטמעת עקרונות הקיימות בפרט צוברים תאוצה והמודעות לחשיבותם גדלה והולכת. למרות הביקורת וחרף הקשיים הכרוכים ביישומה, ממשיכה הרגולציה הסביבתית המצווה להתרחב ולצמוח בכל העולם. הסביבה עוברת חקיקה מואצת ומערכת היחסים בין האדם לטבע הולכת ומוסדרת במהירות ע"י  אמצעי החקיקה.
 תקציר המחקר:
הארגונים בתעשייה אשר להם יחסי גומלין נרחבים עם הסביבה בהיבט של צריכת משאבים, ייצור פסולת ופליטת מזהמים הם אלו אשר עומדים בחזית גל החקיקה והנזקקים ל"הוראות הפעלה".
רגולציה זו משנה את כללי המשחק במהירות ומחייבת חברות פרטיות וציבוריות בהתאמתם לתנאים המשתנים. כלים אלו יקנו לחברה יכולת להתמודד עם דרישות החוק והשפעתן על פעילותה העסקית תפעולית ופיננסית, יאפשרו לה לנטרל את ההשפעות השליליות של האיומים על נושאי משרה  תוך שימור הישגים אלו בפעילות שוטפת לטווח הארוך.


 
כתוצאה מהמחקר גובש מודל של מכלול ההתנהגות הפרואקטיבית של ארגון למול החקיקה החדשה בתחום הסביבה במטרה למזער את הסיכונים הכרוכים בהתעלמות מהתהוותה או מאי אכיפתה.
אימוצו של המודל ישפר את התמודדות הארגון עם מגמת החקיקה החדשה בתחום הסביבה. קיימים היבטים רבים המניחים את הנושא הסביבתי על שולחן ההנהלה הבכירה ביותר בארגון, ביניהם ציינו את אחריות המנהל, שרידות פיננסית, תמחור מוצר והתייעלות תפעולית ואנרגטית. רק מערכת ברמה ארגונית תאפשר העברת החלטות הנהלה, יישום מבוקר שלהן, מדידה ותיקון. רק תהליך רחב ומבוקר יביא את הארגון אל המטרות שקובעת ההנהלה.
ארגון צריך לגבש לעצמו מדיניות בנושאים סביבתיים. נקיטת מדיניות היא הצהרה חשובה של הארגון לגבי האופן בו הארגון מתכוון ליטול על עצמו מחויבות לשלב בפעילויותיו את ההתייחסות לנושאים הסביבתיים. המדיניות היא נגזרת של החזון והתרבות הארגונית. המדיניות באה לידי ביטוי בניסוח המדיניות ותוכניות העבודה של הארגון.
מדיניות סביבתית של ארגון צריכה לשלב מענה לשלושה ממדי זמן, התייחסות לפעולות שבוצעו בעבר על ידי צמצום מפגעים, התייחסות להווה במניעת קונפליקטים סביבתיים ובהתייחסות לעתיד לפיתוח בר קיימא.
 
 
מטרת המחקר: תהליך הטמעת החוק סביבתי חדש בארגון הוא תהליך מורכב ורב-שלבי. במטרה לערוך אותו כראוי ולשמר אותו לאורך זמן, עליו לכלול את כל הגופים הרלוונטיים. יש לתכנן הליך זה בקפידה ולהקפיד על יישום התכנית. חוק סביבתי אפקטיבית מהווה תהליך של שינוי ארגוני, המערב גופים ארגוניים שונים, בעלי תפקידים שונים, תפיסות ארגוניות, תהליכים והתנהגויות. בשל היקפיו ומורכבותו, מעורבות של הנהלת הארגון ביישומו והצבת אנשים בעלי יכולות הובלה בנקודות מפתח בתהליך, עשויות לתרום רבות להצלחת המהלך.
מכאן, מטרת המחקר היא לבחון את המגמה המתגברת להשית פתרונות ל"כשל השוק" בנושא סביבה הקיימים בישראל, בדגש על פתרונות ארגוניים, מנהלתיים (אדמיניסטרטיביים)  בהם מגבלות וחקיקה למול פתרונות כלכליים ותמריצים חברתיים.
מטרת העבודה היא לסייע לארגונים ממשלתיים להבין את המנגנונים הנ"ל ויעדי ההשפעה שלהם, מתוך כך להפנים את האיום הגלום בהתעלמות מהם.
נמפה את הפעולות המבוצעות בארגונים דומים בעולם ונבחר בדרכים להתמודד עם התהוותם.
 
ממטרת המחקר נגזרת שאלה: מהם הצעדים הארגוניים בחברה ממשלתית נוכח חקיקות חדשות בתחום הסביבה הנדרשים להבטחת פעילותה העסקית, הרווחית והציבורית.
במסגרת שאלת המחקר יבחנו הנושאים הבאים:

 

  1. האם להבטחת הפעילות הנ"ל נדרשת התארגנות מבנית ליישום החקיקה?
  2. האם וכיצד לשקף חקיקה חדשה לתוך נהלים והנחיות של הארגון?
  3. כיצד לכמת השפעות של חקיקה חדשה ובהתאם לתקצב את הפעילות הנדרשת?
  4. כיצד לבנות תוכנית עבודה שתכלול פעילויות הכנה לחקיקה חדשה, יישומה ואכיפה פנימית לשימורה?
  5. כיצד אפשר להפיק ערך מוסף מתשתית המידע הנדרשת לעמידה בחוק PRTR?

בהצגת התפיסה הארגונית העבודה ‫מנתחת את התהליכים הארגוניים המשפיעים על יכולתו של הארגון לעמוד בדרישות החדשות. ‫כמענה לתהליכים אלה, מוצע מודל תהליכי בשלושה חלונות זמן: טרום הוצאת החוק, ביישום החוק ובשלבי שימור ואכיפה. ‫
תהליך ההטמעה מכוון הן לארגון כמערכת והן לעובדים בארגון כפרטים, כיוון שהשירות ‫מושפע הן מתהליכים כלל ארגוניים כתרבות ארגונית ותפיסות ניהוליות והן מהתנהגותם של ‫נותני השירות ועמדותיהם כלפי הציבור. השינוי נערך הן ברמה הכלל ארגונית והן ברמת העובדים.
תרשים המודל:


הרצאה המציגה את מחקריהם של סטודנטים מצטיינים ל-MBA  
במכללה האקדמית נתניה, אשר מתמחים בניהול משאבי טבע וסביבה, במסגרת כנס סביבה 2050 השמיני, אשר תיערך ב-18 במרץ במלון הילטון בתל אביב,
 
 

 

כתבות נוספות שיעניינו אתך

שפכים תעשייתים וחומרים מסוכנים

שפכים תעשיתיים הם שפכים המהווים תוצרי לוואי מתהליך הייצור של מפעל או בית מלאכה מסויים. לשפכים תעשייתיים מאפייני סיכון רבים ומגוונים בהרבה מאשר לשפכים ביתיים ובמקרים מסויימים מוגדרים כחומרים מסוכנים. לכתבה המלאה

הדרך לקלינטק בסין עוברת בשלטון המקומי

אחת מתופעות הלוואי להתפתחותה המהירה של כלכלת סין הינה הפגיעה הסביבתית שגרמו התיעוש המואץ והגידול בצריכה לכתבה המלאה

חיקוקים בדיני איכות הסביבה

רשימת חיקוקים בנושא איכות סביבה בישראל. רשימה זו כוללת את עיקרי החוקים והתקנות העוסקים בנושא איכות סביבה, בדגש על אלה המופנים אל עסקים בישראל. לכתבה המלאה

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2024