פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
מגמות עדכניות בדיווח חברתי־סביבתי בעולם
-בשם אומרם-

מגמות עדכניות בדיווח חברתי־סביבתי בעולם

המאמר מבוסס על מחקר 2010 csr Trends שנערך על ידי PwC בקנדה בשיתוף עם חברת Craib Design & Communication
מאת הילי קריזלר
מגמות עדכניות בדיווח חברתי־סביבתי בעולם
דוחות חברתיים סביבתיים הפכו להיות חלק משגרת הדיווח של חברות בעולם, וגם בישראל. מרבית החברות נוהגות לדווח על פי הנחיות ארגון ה- Giobai Repor-GRI) inge Initiative), שפועל לפיתוח והטמעת עקרונות דיווח גלובליים בתחום האחריות התאגידית
PwC בקנדה ערך בשיתוף עם חברת Craib Design & Communic-tion מחקר שבחן מגמות עכשוויות בתחום הדיווח החברתי-סביבתי. המחקר בחן 602 דוחות אחריות תאגידית לשנת 2009 ומתוכם נבחרו 75חברות המייצגות פרקטיקות מובילות: 25מקנדה, 25  מארה״ב ו- 25מאירופה, יפן ואוסטרליה. מהמחקר עלו ההמלצות הבאות לחברות המדווחות:
דונו בביצועים לאור יעדי החברה לעתיד
הדוחות המתקדמים מציגים את שלבי התקדמות בהשוואה ליעדים רב-שנתיים שהציבו עבור עצמם. 65% מהחברות במדגם הציגו בדוח את הביצועים שלהן בהשוואה ליעדים שהציבו לעצמן בעבר בנושאים אלו, מתוכן 88% כללו בדוח יעדים לשנים הבאות.
העסיקו גוף חיצוני שיבצע בדיקת נאותות
תהליך בדיקת נאותות הדיווח (Assurance) כולל בקרה חיצונית על אמינות הדיווח והמלצות לשיפור. האפשרויות הנפוצה יותר היא בקרה של גורם מקצועי בלתי-תלוי - חברת ייעוץ או פירמת רו״ח. חלופה נפוצה פחות היא שימוש בפאנל מחזיקי עניין לניתוח ביקורתי של הדוח. הבדיקה כוללת את המתודולוגיה, התכולה, ופירוט החולשות והחוזקות של הדוח, כפי שעולות מחוות דעת הגורם המבקר.
31%מבין הדוחות שנסקרו כללו 61% ,Assuranceמביניהם בוצעו ע״י פירמות רו״ח. ב- 43%מבין הדוחות שכללו Assurance ניתנו המלצות לשיפור הדוח, במסגרת דוח המבקר.
התמקדו בתחומים המשמעותיים למחזיקי העניין
תחום האחריות התאגידית מכיל היבטים רבים של פעילות הארגון. מומלץ שדוח האחריות התאגידית יתמקד בנושאים המשמעותיים ביותר למחזיקי העניין של החברה. כך למשל 80% מבין החברות שנסקרו דיווחו על מדיניות שרשרת האספקה ו-76%מבין החברות הקנדיות שנסקרו התמקדו בנושא זכויות אדם.
נתחו ודווחו על סוגיות בתחום הממשל התאגידי
89% מהחברות שנסקרו כללו בדוח סוגיות ממשל תאגידי - פעילות הדירקטוריון, ניהול סיכונים, מערך האתיקה וניהול תחום האחריות התאגידית; 79%כללו בדוח פירוט אופן ניהול האחריות התאגידית; 65%מבין החברות דיווחו על מנגנון ניהול הסיכונים בחברה.
תארו את הדיאלוג שאתם מקיימים עם מחזיקי עניין
דיאלוג מתמשך עם מחזיקי העניין מייצר תשתית לבחינת מדיניות ופעילות החברה, לאור ציפיות מחזיקי העניין. 91% מבין החברות שנסקרו תיארו את דרכי הדיאלוג עם מחזיקי העניין ואופן ההתקשרות עימם, בין אם מדובר בסקרים, כנסים, קבוצות מיקוד או דיוור ממוקד.
הציגו את נקודת המבט של מחזיקי העניין
שילוב ראיונות וציטוטים והצגת נקודות המבט השונות של מחזיקי העניין מסייעת להבנת הביצועים של החברה בתחום האחריות התאגידית ומאפשרת לאמת דיווחים עצמיים. מומלץ לשלב בדוח אמירות של אנשים פרטיים, מומחים, וארגונים ציבוריים, שיעידו הן על הישגי החברה והן על הקשיים. נמצא כי 60% מהחברות שנסקרו באירופה, אוסטרליה ויפן כוללות בדוחות שלהן ציטוטים של מחזיקי עניין.
תארו את השפעת פעילות החברה על השינוי האקלימי
נושא מרכזי בדוח אחריות תאגידית הוא שינוי האקלים. מניתוח ממצאי המחקר ניכרת התפתחות הדיווח בנושא זה. 92% מבין החברות שנסקרו דיווחו על פליטות גזי חממה ולמעלה מ- 95% מבין החברות באירופה, יפן אוסטרליה וארה״ב דיווחו על ההשפעה העקיפה של פליטות גזי חממה והציגו יוזמות להפחתת פליטות גזי החממה.
עשו שימוש במדיה דיגיטלית וחברתית
מומלץ לברר מול מחזיקי העניין מהם צרכיהם וציפיותיהם לגבי פורמט הדיווח במדיה החברתית. החברות המתקדמות בתחום מסתייעות במדיה חברתית ומקדישות אתר ייעודי לנושא אחריות תאגידית. האתר כולל הרחבות בנושאים שונים והוא בעל מאפיינים אינטראקטיביים (בלוגים, משובים וכדומה).
81% מהחברות שנסקרו הציגו באתר הבית שלהן מידע אודות אחריות תאגידית ול-48% מבין החברות שנסקרו יש אתרים ייעודים לאחריות תאגידית. 48% מהחברות יצרו קישורים מהגרסה הדיגטלית של הדוח להרחבה נוספת באתר האינטרנט. 24% מהחברות מסתייעות במדיה חברתית כגון טוויטר ופייסבוק לתקשור הדיווחים. 30% מהחברות האמריקאיות שנסקרו עושות שימוש בבלוגים לשם דיאלוג עם מחזיקי העניין. 5% מהחברות מדווחות רק באופן דיגיטלי, ללא גרסה מודפסת.
לסיכום, בשנים האחרונות העלו מחזיקי העניין בעקביות את רף הציפיות להוכחת קיום שיקולים חברתיים וסביבתיים. דיווח חברתי-סביבתי הפך להיות חלק משגרת הדיווח של חברות רבות, שמכירות זה מכבר בחשיבות תקשור יעיל של המדיניות והביצועים החברתיים-סביבתיים שלהן ובצורך לשיפור הדיאלוג עם מחזיקי העניין. להערכתנו, בשנים הקרובות יעברו דיווחים אלו תהליך משמעותי של התמקצעות והאחדה, שישפר משמעותית את יכולתם של מחזיקי עניין להתרשם מהביצועים החברתיים-סביבתיים שלהן.
 
 
הכותבת היא מנהלת בכירה, ראש תחום תגמול וממשל תאגידי, קבוצת הייעוץ PwC Israel
 
 
 
כתבות נוספות שיעניינו אתך

CAMBI טיפול בבוצה באמצעות הידרוליזה טרמית: יישום לכמויות בינוניות עד גדולות

החברה הנורבגית CAMBI AS פיתחה והתקינה ברחבי העולם את תהליך ההידרוליזה הטרמית ((THP הייחודי שלה - "פיצוץ בקיטור". הטכנולוגיה מיועדת לטיפול בבוצה הנוצרת במתקנים לטיפול במי שפכים כצעד מקדים לפירוק אנאירובי לכתבה המלאה

חדשנות סביבתית למדינות מתפתחות

"נוצר פוטנציאל רב לחדשנות סביבתית, אולם חדשנות מסוג אחר מזה הקיים במערב" לכתבה המלאה

הרפורמה בחוק התכנון צריכה רפורמה

הרפורמה, שהוצגה כרפורמה שתאפשר לכל אזרח ל"סגור מרפסת" תאפשר, אם חלילה תעבור, הרבה יותר מזה. היא תאפשר לשרי הממשלה, קבלנים ומאכרים לעשות כמעט ככל העולה על רוחם בקרקעות המדינה, עם מינימום שקיפות ומעט מאוד יכולת להתנגד. לכתבה המלאה

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2024