פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות פועלת לקידום האיכות והכשירות המקצועית של גופים מכיילים
-בשם אומרם-

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות פועלת לקידום האיכות והכשירות המקצועית של גופים מכיילים

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (הרשות) הינה תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז – 1997, על מנת לספק שירות של הכרה ביכולת ובכשירות המקצועית של ארגונים לבצע בדיקות, כיולים ומדידות בהתאם לתקנים, לתקנות ולמפרטי ייחוס אחרים
מאת גב' אתי פלר - מנכ"לית הרשות להסמכת מעבדות
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות פועלת לקידום האיכות והכשירות המקצועית של גופים מכיילים
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (הרשות) הינה תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז – 1997, על מנת לספק שירות של הכרה ביכולת ובכשירות המקצועית של ארגונים לבצע בדיקות, כיולים ומדידות בהתאם לתקנים, לתקנות ולמפרטי ייחוס אחרים. הרשות הינה מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח). השר הממונה על ביצוע החוק הינו שר הכלכלה והתעשייה. הרשות הנה גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה.
הרשות פועלת על פי חוק וההנחיות המפורטות בתקן הבינלאומי   ISO/IEC 17011 המגדיר את אופן פעולתם של גופי הסמכה.
 
יעוד הרשות :
"קידום האיכות והכשירות המקצועית של גופים מכיילים/בודקים בהרמוניזציה עם העולם לטובת המדינה ואזרחיה"
 
הלקוחות הישירים של הרשות הינם ארגוני פיקוח ו/או בדיקה ו/או כיול המבקשים הסמכה או ארגונים המבקשים הכרה ל- GLP. הרשות רואה עצמה כמייצגת את כל הצרכנים (ארגונים ופרטים) העשויים להיות מושפעים ישירות או בעקיפין מאיכות ביצוע הפעילויות המוסמכות/מוכרות. בין הצרכנים הראשיים נמנים משרדי הממשלה העוסקים באכיפה. הרגולטורים במדינת ישראל משתמשים בשירותי ארגונים מוסמכים לצרכי אכיפה של דרישות על פי תקנות וצווים. בין הרגולטורים המחייבים הסמכה נמנים משרד הכלכלה והתעשייה אגף הפיקוח על העבודה, משרד הבריאות לבדיקות מים ומזון, משרד הביטחון, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ועוד.
מערך ההסמכה, הכולל בדיקת כשירות מקצועית, פיקוח, מבדקי פתע ומעקב אחר שינויים משמעותיים בארגון, מהווה כלי בקרה יעיל ואפקטיבי. פעילויות הרשות מבוצעות בשקיפות ובשוויוניות כלפי כל לקוחות במגוון התחומים הרחב בו עוסקת הרשות. הפעילות הינה בהתאם לחוק הרשות המפורט ברשומות ודרישות ההכרה הבינלאומית בארגונים בהם הרשות חברה:
International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC
European accreditation - EA
Organization for Economic Co-operation and Development – OECD.
הסמכה ישראלי באמצעות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, משמעה הכרה לאומית מול קניינים גדולים במשק.
הסמכה לאומית משמעה  הכרה בינלאומית ב 118 מדינות איתן חתומה הרשות הלאומית להסמכת מעבדות על הסכם הכרה הדדית.
המידע אודות הרשות נהלי העבודה וכל מפרטי הארגונים המוסמכים מפורסם באתר
www.israc.gov.il
 
יתרונות לרגולטורים
הסמכה מספקת לרגולטורים ביטחון רב יותר ואמון בשירותים הניתנים על ידי גופים בודקים, הכוללים מעבדות בדיקה וכיול, וגופי בחינה. הסמכת הגופים הבודקים מבוצעת עלך ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לאחר שאומת כי עמדו בתקני האיכות והתקנים המקצועיים הישימים. ביצוע בדיקות תחת הסמכה מסייעת להגברת האמון בנתונים המתקבלים לצורך קביעת מדיניות וניתוח מידע לקבלת החלטות. הקטנת אי הודאות בקבלת החלטות המשפיעות על ההגנה על הציבור, בטיחות בריאות ואיכות הסביבה. שיפור אמון הציבור, שימוש בסמליל ההסמכה בדוחת בדיקה מהווה  סימן מזהה המגביר את האמון בתוצאות הבדיקה. ביטול ביקורות כפולות ומיותרות ושיפור יעילות תהליך ההסמכה וההכרה עשוי להביא להוזלת עלויות.
 
יתרונות עבור חברות ולקוחות
הסמכה מספקת בידול בשוק בהבטחה ללקוחות על אמינות ותקפות בדיקות מוצר או שירות. ביצוע בדיקות תחת הסמכה מסייע לחברות להימנע מבדיקות חוזרת ובחינה מחדש או הסמכה יקרה בכניסת מוצריהם לשווקים מפותחים בעולם.
 
יתרונות עבור ארגונים בודקים
הסמכה מספקת עדות צד שלישי בלתי תלוי כי הארגונים הבודקים עומדים ומיישמים את דרישות מערכת האיכות הנדרשת בתקן ההסמכה ומבצעים את הפעילות שתחת הסמכה על פי שיטות מתוקפות ומאומתות. ההסמכה מגבירה את האמון ובטחון בעלי העניין בבדוחות ותעודות בדיקה ובחינה ובאמינותם. בנוסף להגברת השקיפות, איכות תחרות ושירות הוגנים, תהליך ההסמכה מסייע לזהות ולהציף ליקויים על מנת לסייע בשיפור ניהול מערכת האיכות וביצועים תפעוליים בארגון המוסמך.
 
כתבות נוספות שיעניינו אתך

מערכה מרובת חזיתות: התמודדות התעשייה הישראלית עם הרגולציה הסביבתית ועם דרכי אכיפתה

בשני העשורים האחרונים, אנחנו עדים לצמיחה רבתי ברגולציה הסביבתית החלה על מפעלי תעשיה בישראל. היקף הרגולציה גדל בכל ההיבטים של המונח "רגולציה": לכתבה המלאה

ת"י ISO 14001 - מערכת ניהול סביבתי

לכתבה המלאה

אל תסתכלו על הקרקע אלא על מה שבתוכה - קרקעות מזוהמות

החמרה בתופעות זיהום שונות , שמתבטאת בעיקר בעלייה בזיהום הקרקעות בארץ, במקביל לעלייה במודעות לשמירה אקטיבית על איכות הסביבה. לכתבה המלאה

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2024