פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
הטיפול בחומרים מסוכנים ובפסולת מסוכנת
-בשם אומרם-

הטיפול בחומרים מסוכנים ובפסולת מסוכנת

ישראל גאה על כך שהיא נמנית על המדינות המתקדמות בעולם , אך אליה וקוץ בה, הטכנולוגיה ורמת החיים המתקדמת דורשים שימוש בחומרים מסוכנים .
מאת דר' איתן זילביגר
הטיפול בחומרים מסוכנים ובפסולת מסוכנת
כדי לייצר את המוצרים המתקדמים והמשוכללים שכולנו רואים בהם חלק בלתי נפרד משגרת יומנו.  תוצר הלוואי של השימוש בחומרים המסוכנים הוא פסולת מסוכנת, חומרים שאם יגיעו אל האוויר, המים והקרקע יזהמו אותם ויסכנו את בריאותנו ואת בריאותם של הדורות הבאים. לכן, דאג המחוקק להסדיר את נושא האחזקה, השימוש והטיפול בחומרים מסוכנים במספר חוקים ותקנות
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993 מגדיר מהו חומר מסוכן, את הדרישות שעל המחזיק בחומרים אלה לעמוד בהם ואת הגבלות השימוש החלות עליו.  תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990 מורה לכל יצרן של פסולת חומרים מסוכנים "להעבירה לטיפול במפעל לטיפול בפסולות מסוכנות בתוך שישה חודשים מיום היווצרותה כשהיא ארוזה ומשונעת בהתאם להוראות כל דין ובכפוף להנחיות המנהל.  לא יסלק בעל מפעל ולא ירשה לאחר לסלק פסולת ממפעלו באופן או למקום שלא נקבעו בתקנות אלה, אלא אם כן הסילוק נעשה לצורך מיחזור של הפסולת או שימוש חוזר בה, או מטעם אחר, ובלבד שניתן לכך אישור מראש מאת המנהל". 
 
על אכיפת חוקים אלה וחוקים אחרים המתייחסים לטיפול בחומרים מסוכנים אחראי המשרד להגנת הסביבה, האגף לחומרים מסוכנים.
בשנים האחרונות החליט המשרד לאמץ את עקרונות ועיקרי החקיקה הסביבתית (הדירקטיבה) של האיחוד האירופי כבסיס למדיניותו בנושא הטיפול בפסולת מסוכנת בישראל.  הדירקטיבה אמורה לספק מסגרת לטיפול בפסולת ברמה לאומית ולספק מסגרת חוקית למניעה, לניהול ולסילוק של פסולות.  המדינות החברות באיחוד האירופי חייבות לעודד מניעה או מזעור של פסולת ושל הנזקים הכרוכים בה וזאת על ידי קידום טכנולוגיות נקיות, שיפורים טכנולוגיים בייצור ובסילוק.  הן גם חייבות בעידוד השבת פסולת והשימוש בה כמקור אנרגיה.  המדינות חייבות לאסור על נטישה, השלכה או שחרור בלתי מבוקר של פסולת.  הגישה לאיכות הטיפול בפסולת הוא BATNEC – B(Best Available Technology Not EntailingExcessive Costs)s.  בהתאם לעקרון "המזהם משלם" כל עלויות הסילוק חלות על יצרן הפסולת.
 
המשרד להגנת הסביבה אימץ את עקרון ארבעת ה-Rכבסיס למדיניותו: Reduce, Reuse, Recycle, Recover.  כלומר, סדר העדיפות לניהול פסולת מסוכנת הוא: מניעה (על ידי שימוש בטכנולוגיה ומוצרים "ירוקים"), שימוש חוזר, מיחזור והשבה.  רק לאחר מיצוי כל התהליכים האלה יש לשלוח את הפסולת לטיפול סופי.
בנושא הסילוק של פסולות חומרים מסוכנים יש לוודא שהפסולת תטופל מבלי לסכן חיי אדם או את הסביבה.  פסולת כזו תאוחסן, תטופל או תסולק רק על ידי חברות מורשות ומוסמכות.  על החברות המטפלות לדאוג לרישום מדויק של הפסולת הנכנסת בשעריהם ועל צורת הטיפול בה כאשר הם נתונים למעקב ולביקורת של הרשויות האוכפות – הן ברמה הארצית (המשרד להגנת הסביבה) והן ברמה המקומית (המועצה או העירייה שבשטחה הם פועלים).
 
עד לפני כעשר שנים היה המפעל לטיפול בפסולות מסוכנות שבאזור התעשייה רמת חובב המפעל היחיד בארץ.  הדבר הקל מאד על הפיקוח על פעילות הטיפול בפסולת חומרים מסוכנים במדינת ישראל, במיוחד לאור התקציב הקטן והצוות המקצועי המצומצם של המשרד להגנת הסביבה.  בעשר השנים האחרונות השתנתה מדיניות המשרד והוא מעודד תחרות בענף הטיפול בפסולות.  במקביל עם התפתחות התעשייה גדלו גם כמויות הפסולת המסוכנת. פועל יוצא מכך הוא כניסתם של גורמים נוספים לשוק הטיפול בפסולות.  בנוסף, בהמרצת המשרד ובעידודו הקימו מפעלים רבים מתקנים לטיפול במקור של הפסולות המסוכנות שהם מייצרים. רוב המתקנים החדשים הם מתקני טיפול ביניים או מתקני מחזור.  מתקני הביניים מטפלים בפסולת (נוזלית בעיקר) על ידי ניטרול, הפרדה או סינון כאשר התוצרים הם נוזלים שניתן להשתמש בהם שוב ובמקרים אחדים אף להזרימם למערכת הביוב או לים ומוצקים שיש להעבירם להטמנה מבוקרת.   מתקני המחזור מטפלים בפסולת המכילה חומרים שיש להם ביקוש כגון סולבנטים, מתכות יקרות וכדומה.  גם כאן, בסופו של תהליך נותרת פסולת שיש להעביר לטיפול מוסדר, מקצועי ובטוח.  המטרה של כל טכנולוגיות המחזור וההשבה היא למזער את כמות הפסולת ולהקטין את עלויות הטיפול ליצרן.  פעילות זו חשובה ותורמת הן להקטנת העלויות של היצרן והן לשמירה על איכות הסביבה.  יחד עם זאת, ביזור פעילות הטיפול בפסולת גורמת לבעייתיות ביכולת האכיפה של הרשויות.  תקציב מצומצם ומחסור בכוח אדם מביא לירידה ביכולת האכיפה והמעקב של הרשויות אחר כמות הפסולת המסוכנת המיוצרת בישראל, הטיפול הנכון בה ועלול להוות פיתוי שלילי הן ליצרנים והן לחברות המטפלות.  הפתרון הוא בהגדלת תקציב הרשויות האוכפות והגדלת מספר האוכפים במידה שתאפשר מעקב ובקרה צמודים אחר כמות הפסולת הנוצרת, ובקרה יעילה על מפעלי ומתקני הטיפול, זאת כמובן בד בבד עם פעילות חינוכית והסברתית.  חינוך, הסברה, בקרה ואכיפה יעילים הם הכלים הטובים ביותר לשמירה על איכות הסביבה.
 
 
 
 
 
 
 מאת :דר' איתן זילביגר מנכ"ל החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ
 


כתבות נוספות שיעניינו אתך

הדרישה לטכנולוגיות ולשירותים ירוקים תכפיל את עצמה עד 2020

העשור האחרון הוא גם העשור הראשון שבו עלתה תעשיית הקלינטק על מפת הטכנולוגיה וההשקעות הבינלאומיות. לכתבה המלאה

גם הבטיחות בשיפור מתמיד

תחום הבטיחות הופך בשנים האחרונות לתחום בעל חשיבות מרכזית בתעשייה. אחת המטרות של תחום הבטיחות היא מניעת תאונות עבודה. לכתבה המלאה

הקשר בין צריכת מים וצמיחה כלכלית

עקב עלייה בצריכת המים הגלובלית ובאי הוודאות הגוברת בכמות המשקעים בעתיד, מחסור המים העולמי מהווה סכנה בריאותית, כלכלית, ואף ביטחונית (2009UN ). לכתבה המלאה

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2023