פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
הבונים בירוק ברינה יקצורו
-חדשות-

הבונים בירוק ברינה יקצורו

האם יש עתיד לבניה הירוקה בישראל? בניה ירוקה עניינה בעיקר שמירה על הסביבה, חיסכון באנרגיה ודאגה לאיכות ובריאות שוכני המבנה. בישראל נראה, כי חרף המודעות העולה בנושא, הפעולות בשטח אינן מספיקות. יחד עם זאת, קבלנים מדווחים לאחרונה על נכונות יותר ישראלים להשקיע משאבים כספיים על מנת לבנות ירוק.
מאת חדשות הפורום
הבונים בירוק ברינה יקצורו
בהשפעת הטרנד הירוק הגובר בעולם, אף נושא הבניה הירוקה חודר יותר ויותר לתודעה הכללית. במדינות רבות, תחום הבניה הירוקה הולך ומתפתח, כאשר, כחלק מעולם הבניה הירוקה, נעשה שימוש באנרגיה סולרית, במים אפורים, בבניה חכמה, בפתרונות אוורור טבעי ועוד, המאפשרים שימוש מועט יותר במקורות אנרגיה חלופיים ומסייע בחיסכון משאבים וצמיחה כלכלית.
 
מהי בניה ירוקה
 
בניה ירוקה היא בניה המונעת משיקולים סביבתיים. בניה זו שמה דגש על בריאות יחד עם שמירה על הערכים בטבע. דבר זה מתאפשר באמצעות ניצול המשאבים השונים בטבע בצורה יעילה.
הבניה הירוקה נשענת על עקרונות חכמים, שמטרתם למזער את הפגיעה בסביבה ולחסוך במשאבים של הטבע. דבר זה מתבטא בניצול חכם של הקרקע ושימור שלה, חסכון במים, הקטנת השימוש בחשמל המשמש לאוורור המבנה והארה שלו, שימושים באנרגיות מתחדשות, חסכון בחומרי בניה ומחזור ועוד. עוד מונעת הבניה הירוקה ביצירת סביבה בריאה לאדם על ידי שימוש בחומרים שהינם ידידותיים לסביבה.
דוגמאות לפתרונות פונקציונליים בבניה ירוקה הם חסכון במים על ידי איסוף מי גשמים ושימוש במים אפורים, חסכון באנרגיה על ידי שימוש באנרגיות מתחדשות, וכן פתרונות ארכיטקטוניים שמטרתם ניצול מקסימלי ואופטימילי של מזג האוויר.
 
חסכון באנרגיה-  דבר זה מתחיל כבר בתכנון מיקום המבנה כולל הפתחים בו, הצללות, חלונות וכיוצ"ב. התכנון החכם הוא בר ביצוע באמצעות שימוש בנתונים טופוגרפיים, תנודות בטמפרטורה וכדומה. תכנון חכם מסייע לניצול אופטימלי של אור היום, של ניצול אוורור טבעי וניצול אנרגית השמש. בנוסף, בניה ירוקה כוללת שימוש במוצרי חשמל שיעילותם האנרגטית היא גבוהה, וכן שימוש באנרגיות מתחדשות. אנרגיות אלו הן לוחות סולריים או טורבינות רוח.
 חסכון במים- הדבר מתאפשר באמצעות אלמנטים שונים התורמים לחסכון במים. אחד מהם הוא הצבת מתקן לשימוש חוזר במים אפורים, המאפשר חסכון משמעותי במים. המדובר הוא במים שעברו שימוש במתקנים כמו כיור רחצה, מקלחת, מזגנים ומכונות כביסה. בנוסף, תכנון נכון של מיקום המרזבים, מסייע לניצול נכון של מי הגשמים.
מחזור-  כמות הפסולת הביתית רק הולכת וגדלה. נתון זה נובע מגידול באוכלוסייה וכן עקב שיפור באיכות החיים. מחזור פסולת נכון מתאפשר באמצעות תכנון של חדרי אשפה בהם מיכלים שונים לאיסוף פסולת לפי סוגיה.בכל הנוגע לפסולת בניין, עולה כי מדי שנה מצטברת בישראל פסולת בניין במשקל של כשבעה מליון טונות. הפרדת פסולת הבניין כבר בזמן הקמת המבנה ופירוקו ומחזור שלה, יכולים לתרום להפחתה בכמות זו. הדבר יכול להיעשות באמצעות גריסת הפסולת שכבר מוינה מרש באתרי מחזור שונים או באתר הבניה עצמו.
 בעולם כולו נעשה מקובל יותר ויותר הטרנד לשמירה על סביבה ירוקה, אשר
בהשפעתו אף מחלחל נושא הבניה הירוקה. בארצות הברית כבר מיושמת שיטת הבניה הירוקה הלכה למעשה, וניתן להבחין בלא מעט פרויקטים הנבנים תוך התחשבות ותכנון בהתאם לסביבה. בעולם המערבי הבינו, כי למרות המשברים הכלכליים שפקדו אותו לאחרונה, יש מקום לחשיבה ירוקה. אותה חשיבה, מעבר לשמירה החשובה על הסביבה למען הדורות הבאים, אף מהווה מנוף מהותי לצמיחה כלכלית עצמאית. ומה אצלנו?
 
המצב בארץ
 
המודעות לבניה ירוקה לא דילגה אף על מדינת ישראל. אולם נראה כי למרות מספר פעולות מגומגמות של הרשויות, טרם נעשו צעדים משמעותיים לקידום הנושא. בשנים האחרונות, חלה תזוזה מסוימת בתחום החקיקה המתייחסת לבניה ירוקה, אך כאמור לא נעשה הרבה בעקבותיה. נראה כי אחת הסיבות העיקריות לעיקוב יישום שיטת הבניה הירוקה בישראל, הנה בעלי אינטרסים כלכליים, ולעיתים אף פוליטיים וביטחוניים, שמנעו מן הממשלה להעניק תמריצים שיניעו את התהליך. כמו כן, מסתבר כי מדינת ישראל אף נזקקת לשינוי, וליישום הבניה הירוקה. על פי הנתונים היבשים עולה, כי המבנים בישראל מייצרים כ-50% מגזי החממה במדינה וכן כ-7.5 מיליון טונות של פסולת פר שנה, לעומת כ-4.5 מיליון טון פסולת ביתית. בנוסף, ישראל, שלא כמו רבות משכנותיה, לא התברכה במצבורי נפט עשירים, מה שמהווה סיבה נוספת לשימוש באנרגיה טבעית ופיתוח עצמאות כלכלית. בהמשך לכך, ראוי לציין את מצבה הפוליטי הרגיש של מדינת ישראל בעולם, בהתחשב בעובדה שעיקר הנפט, מקורו ממדינות ערב שאינן מצויות ביחסים דיפלומטיים טובים עם ישראל.
 
עושה רושם, כי אין מנוס מלהעביר חקיקה נרחבת שמטרתה הענקת תמריצים, כלכליים ואחרים, לאנשי המקצוע הרלוונטיים מעולם הבניה, בכדי שישתלם להם לקדם הלכה למעשה את נושא הבניה הירוקה.
 
כמו כן, בניה ירוקה עשויה לתרום רבות למדינה אף באמצעות יצירת מקומות עבודה חדשים בתחום הבניה הירוקה, שיפור פני הכלכלה בישראל, פיתוח אמצעים טכנולוגיים חדשים וקידום תחום המחקר ופיתוח הידע. בנוסף, מסתבר כי ההשקעה הנדרשת בפרויקט הקשור בבניה ירוקה הנה מינורית, כאשר לרוב ההשקעה מוחזרת בזכות החיסכון הנלווה לבניה הירוקה, כשלעיתים ניתן לראות אף רווחים יחסיים.
אולם למרות השימוש המועט בבניה ירוקה בארץ, ניתן אולי לתלות מעט תקווה בדיווחיה של חברת הנדל"ן אלדר. על פי דיווחי קבלני החברה עלה מספר הרוכשים בישראל, המוכנים להשקיע סכומי כסף נוספים, בכדי שהפרויקט ייבנה בצורה ירוקה. בנוסף, אנשי מקצוע מתחום הבניה כגון אדריכלים ומתכנני ערים, נותנים כיום תשומת לב יתרה להיבטים אנושיים וצופיי עתיד בדומה לתחום הירוק, ולא רק לנושאים של כאן ועכשיו.
 
שימוש באנרגיה סולארית בארץ
 
חלק בולט ובלתי נפרד מעולם הבניה הירוקה הנו השימוש באנרגיה סולארית בעזרת קרני השמש. נושא האנרגיה הסולארית מהווה חלק אינטגרלי כמעט בכל מדינה בעולם. השימוש באנרגיה מהשמש תורמת רבות לפיתוח כלכלה יציבה, בשל ההסתמכות על מקור אנרגיה בלתי מתכלה, וכן לחוסר צורך בייבוא אנרגיה חיצונית, מה שמאפשר עצמאות רבה יותר למדינה.
 
במדינת ישראל, על אחת כמה וכמה, נחוץ השימוש באנרגיה סולארית: מעבר לעובדה שמרבית הנפט מגיע ממדינות עוינות, בישראל שפע בימי קיץ שמשיים, המהווים כר פורה לניצול האנרגיה הסולארית. בנוסף, שימוש באנרגיה סולארית מביא עמו, מטבע הדברים, את פיתוח המחקר וההייטק ויוצר מקומות עבודה חדשים בתחום.
כמו כן, מצב משק האנרגיה העולמי אינו יציב או במילים אחרות, כיום הוודאות בנוגע לגורל מקורות האספקה לעולם, ובין היתר לישראל, מוטלת בספק.
לכן, שילוב רמת המחקר וההייטק הגבוה בישראל עם ימיי הקיץ המרובים, מצב משק האנרגיה העולמי, מצבה הפוליטי של המדינה וכן יתרונותיה הסביבתיים המובהקים של השיטה הופכים את מדינת ישראל לנתרמת ביותר מהשימוש באנרגיה הסולארית.
 
לסיכום, עיננו הרואות כי נושא הבניה הירוקה עדיין אינו חי ובועט כראוי במדינת ישראל, על אף כמה ניצנים של פריחה ירוקה בבניה בארץ. אין ספק שנושא הבניה הירוקה עשוי לתרום רבות למדינה, במידה וייטמע כאן, מה אף שבניה שכזו משתלמת בסופו של יום לכולנו.
כל שנותר הוא לקוות, כי כפי שהבניה הירוקה פועלת כחלק אינטגרלי מארצות הברית, אולי תגיע אף לכאן, לארצנו, בדומה לשאר הדברים הרבים שמגיעים מידידתנו הגדולה.
 
 
 
כתבות נוספות שיעניינו אתך

תשכחו מהמזומן, תעברו לסלולרי!

חברת סלאריקס שבראשות המנכ"ל שלמה זיטמן, ממציאי וממייסדי החניה הסלולרית בעולם - "פאנגו", ממשיכה את המהפכה בתחום השירותים הסלולריים: ארנק סלולרי חדש המאפשר לרכוש מוצרים ושירותים, להעביר כסף לכל אחד ולקבל כסף מכל אחד, כולל מי שאינו רשום עדיין לשירות, ואף להטעין ולהנפיק דוחות מידיים ושוברי קניה - מכל טלפון סלולרי וללקוחות כל הבנקים. לכתבה המלאה

מה נשאר מההכרזות על חוק אוויר נקי? תספורת

ההצעה המקורית: הקצאה של 690 מיליון שקל לטיפול בצמצום נזקי האוויר בישראל. ההצעה החדשה: 225 מיליון שקל. בשקט בשקט, התוכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר בישראל תעלה לאישור הממשלה - בנוסח רזה בהרבה מזה שהוצע בהתחלה לכתבה המלאה

יותר חשמל פחות עמל- גם בהיברידית?

בעקבות הגל הירוק השוטף בשנים האחרונות את העולם, הגיחו לאוויר העולם המכוניות ההיברידיות. מכונית זו, המונעת באמצעות חשמל בנוסף למנוע הבנזין שלה, מעבר להיותה ירוקה, אף חסכונית מאוד בדלק. אולם, למכונית ההיברידית אף חסרונות ויש המותחים עליה ביקורת לא מחמיאה. לכן השאלה היא, האם המכונית ההיברידית עומדת בציפיות שנתלו בה? לכתבה המלאה

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2024