פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
מכרזים והזדמנויות עסקיות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
מכרזים והזדמנויות עסקיות
גוף מפרסם ענף כותרת מועד הגשה
עיריית אשדוד מכרזים פינוי, אחסון,ודחיסה של גרוטאות רכב בעיר אשדוד 30.06.16
06.06.16
פינוי, אחסון,ודחיסה של גרוטאות רכב בעיר אשדוד
מספר מכרז: 40/2016
תאריך פרסום: 06 יוני 2016
מועד הגשה: 30 יוני 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית אשדוד
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  אשדוד
טלפון 08-8545043
אתר אינטרנט http://www.ashdod.muni.il/
מספר מכרז: 40/2016
פינוי, אחסון,ודחיסה של גרוטאות רכב בעיר אשדוד
הגורם הנוגע: עיריית אשדוד, 08-8545043
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
חברת נמלי ישראל מר ירון ארצי לפירוק גריטה ופינוי של חוות מיכלים בעורף נמל אשדוד (מתקן יונקס) 30.06.16
23.05.16
לפירוק גריטה ופינוי של חוות מיכלים בעורף נמל אשדוד (מתקן יונקס)
מספר מכרז: 13/5080/10/16
תאריך פרסום: 19 מאי 2016
מועד הגשה: 30 יוני 2016
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  22 יוני 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת נמלי ישראל
ענף:  מר ירון ארצי
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון לא פורסם
פקס 03-5622173
דוא''ל YARONA@israports.co.il
אתר אינטרנט www.israports.co.il/
מספר מכרז: 13/5080/10/16
לפירוק גריטה ופינוי של חוות מיכלים בעורף נמל אשדוד (מתקן יונקס)
הגורם הנוגע: חברת נמלי ישראל, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור.
מכון ויצמן למדע קושילביץ טל שושנה לאספקת נעלי עבודה 29.06.16
02.06.16
לאספקת נעלי עבודה
מספר מכרז: 61/2016
תאריך פרסום: 01 יוני 2016
מועד הגשה: 29 יוני 2016
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  מכון ויצמן למדע
ענף:  קושילביץ טל שושנה
מדינה:  ישראל
עיר:  רחובות
טלפון 08-934-6922
דוא''ל michrazim@weizmann.ac.il
אתר אינטרנט www.weizmann.ac.il
מספר מכרז: 61/2016
לאספקת נעלי עבודה
הגורם הנוגע: מכון ויצמן למדע, 08-934-6922
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
מ.מ. פרדסיה עזרא או גילה איסוף ופינוי פסולת למחזור 28.06.16
06.06.16
איסוף ופינוי פסולת למחזור
מספר מכרז: 5/2016
תאריך פרסום: 06 יוני 2016
מועד הגשה: 28 יוני 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.מ. פרדסיה
ענף:  עזרא או גילה
מדינה:  ישראל
עיר:  פרדסיה
טלפון 09-8945551
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 5/2016
איסוף ופינוי פסולת למחזור
הגורם הנוגע: מ.מ. פרדסיה, 09-8945551
נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
עיריית חיפה הצעות לאספקת מכונת טיאוט כבישים, כולל שלדת רכב במשקל כולל של 12 טון 27.06.16
22.05.16
הצעות לאספקת מכונת טיאוט כבישים, כולל שלדת רכב במשקל כולל של 12 טון
מספר מכרז: 30/2016
תאריך פרסום: 19 מאי 2016
מועד הגשה: 27 יוני 2016
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית חיפה
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 04-8357733
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 30/2016
הצעות לאספקת מכונת טיאוט כבישים, כולל שלדת רכב במשקל כולל של 12 טון
הגורם הנוגע: עיריית חיפה, 04-8357733
על המציעים חלה החובה להתעדכן בפרסומים המופיעים באתר נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
עיריית טירת הכרמל גיא הקמת תחנת שאיבה למים לפרחים 27.06.16
22.05.16
הקמת תחנת שאיבה למים לפרחים
מספר מכרז: 9/2016
תאריך פרסום: 19 מאי 2016
מועד הגשה: 27 יוני 2016
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית טירת הכרמל
ענף:  גיא
מדינה:  ישראל
עיר:  טירת הכרמל
טלפון 053-2215060
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 9/2016
הקמת תחנת שאיבה למים לפרחים
הגורם הנוגע: עיריית טירת הכרמל, 053-2215060
סיור קבלנים 6/6/2016 נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
עיריית נס ציונה טיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט של עיריית נס ציונה 20.06.16
02.06.16
טיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט של עיריית נס ציונה
מספר מכרז: 44/2016
תאריך פרסום: 02 יוני 2016
מועד הגשה: 20 יוני 2016
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית נס ציונה
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  נס ציונה
טלפון לא פורסם
דוא''ל jaklin@nzc.org.il
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 44/2016
טיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט של עיריית נס ציונה
הגורם הנוגע: עיריית נס ציונה, לא פורסם
לפרטים: jaklin@nzc.org.il לוודא קבלת המייל, במייל חוזר נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
חברה לפיתוח - ביתר עלית פנחס גפנר עבודות מסגרות, ארונות סעיף וגידור (תוחם גינה) במרחב הציבורי ברחבי העיר 19.06.16
02.06.16
עבודות מסגרות, ארונות סעיף וגידור (תוחם גינה) במרחב הציבורי ברחבי העיר
מספר מכרז: 2/2016
תאריך פרסום: 02 יוני 2016
מועד הגשה: 19 יוני 2016
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברה לפיתוח - ביתר עלית
ענף:  פנחס גפנר
מדינה:  ישראל
עיר:  ביתר עלית
טלפון 02-5889932
דוא''ל pinchasg@betar-illit.muni.il
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 2/2016
עבודות מסגרות, ארונות סעיף וגידור (תוחם גינה) במרחב הציבורי ברחבי העיר
הגורם הנוגע: חברה לפיתוח - ביתר עלית, 02-5889932
ערבות: 30,000 ש"ח. היקף כספי של ביצוע העבודות: 1,500,000ש"ח כולל מע"מ. תקופת הביצוע: 1 שנה, מחתימת ההסכם. ללא סיור קבלנים. קניית מסמכי המכרז במשרדי החברה לפיתוח ביתר עלית, רח' עקיבא 38 ,ביתר עלית, אצל פנחס גפנר 5889932-02 .שאלות הבהרה ניתן לשלוח בדוא"ל בלבד, עד ל-2016/6/12 לכתובת:pinchasg@betar-illit.muni.il נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
חברת החשמל רכש/ בוריס אוסביאט התקשרות למתן שירותי פינוי פסולת תעשייתית ומעורבת בתחה"כ רוטנברג 19.06.16
22.05.16
התקשרות למתן שירותי פינוי פסולת תעשייתית ומעורבת בתחה"כ רוטנברג
מספר מכרז: 101904100
תאריך פרסום: 19 מאי 2016
מועד הגשה: 19 יוני 2016
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ בוריס אוסביאט
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 048182415
פקס 048182469
דוא''ל boris.usbiat@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 101904100
התקשרות למתן שירותי פינוי פסולת תעשייתית ומעורבת בתחה"כ רוטנברג
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 048182415
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש/ יגאל דר שדרוג מערכת כיבוי אש באתר הדלק בתחנות הכוח "חגית" 15.06.16
31.05.16
שדרוג מערכת כיבוי אש באתר הדלק בתחנות הכוח "חגית"
מספר מכרז: 042044330A
תאריך פרסום: 29 מאי 2016
מועד הגשה: 15 יוני 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ יגאל דר
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 036373639
דוא''ל igald@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 042044330A
שדרוג מערכת כיבוי אש באתר הדלק בתחנות הכוח "חגית"
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 036373639
kמודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית רמת השרון יצחק כהן מתן שרותי פינוי אשפה מפחים, עגלות, מכולות וטמוני קרקע ברחבי העיר 15.06.16
22.05.16
מתן שרותי פינוי אשפה מפחים, עגלות, מכולות וטמוני קרקע ברחבי העיר
מספר מכרז: 433/2016
תאריך פרסום: 19 מאי 2016
מועד הגשה: 15 יוני 2016
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית רמת השרון
ענף:  יצחק כהן
מדינה:  ישראל
עיר:  רמת השרון
טלפון 053-4564088
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 433/2016
מתן שרותי פינוי אשפה מפחים, עגלות, מכולות וטמוני קרקע ברחבי העיר
הגורם הנוגע: עיריית רמת השרון, 053-4564088
ישיבת הבהרות 2016/5/29 שעה 00:11 ,בחדר הישיבות בבנין עיריית רמה"ש, שד' ביאליק 41 נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
מקורות חברת מים בע"מ רכש ולוגיסטיקה/ אמי נוריאל לאספקת מדי מים אלקטרומגנטיים 14.06.16
26.05.16
לאספקת מדי מים אלקטרומגנטיים
מספר מכרז: 9/2016
תאריך פרסום: 24 מאי 2016
מועד הגשה: 14 יוני 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מקורות חברת מים בע"מ
ענף:  רכש ולוגיסטיקה/ אמי נוריאל
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6230820
פקס 03-6230870
דוא''ל enuriel@mekorot.co.il
אתר אינטרנט www.mekorot.co.il
מספר מכרז: 9/2016
לאספקת מדי מים אלקטרומגנטיים
הגורם הנוגע: מקורות חברת מים בע"מ, 03-6230820
מקורות חברת מים בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקה שוטפת, מפעם לפעם ובהתאם לצרכי מקורות של מדי מים אלקטרומגנטיים בקטרים שבין " 2 ל- " 84 ללחצים PN-16; PN-25; PN-40 אספקת המדים כוללת אחסון, אספקה, הובלה, פריקה ובדיקה למחסני/אתרי מקורות בכל רחבי הארץ למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים גב' רעיה בליי הספקת 3 תחנות ניטור בנחלי אגן ההיקוות של הירדן הדרומי, התקנתן ותחזוקתן 09.06.16
03.05.16
הספקת 3 תחנות ניטור בנחלי אגן ההיקוות של הירדן הדרומי, התקנתן ותחזוקתן
מספר מכרז: 100035137
תאריך פרסום: 02 מאי 2016
מועד הגשה: 09 יוני 2016
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  19 מאי 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים
ענף:  גב' רעיה בליי
מדינה:  ישראל
עיר:  תל-אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל Michrazim@water.gov.il
אתר אינטרנט www.water.gov.il
מספר מכרז: 100035137
הספקת 3 תחנות ניטור בנחלי אגן ההיקוות של הירדן הדרומי, התקנתן ותחזוקתן
הגורם הנוגע: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
רשות שדות התעופה לוגיסטיקה - מר משה פישר התקשרות בחוזה למתן שירותי תכנון מערכות מים, ביוב, תברואה וכיבוי אש 07.06.16
17.04.16
התקשרות בחוזה למתן שירותי תכנון מערכות מים, ביוב, תברואה וכיבוי אש
מספר מכרז: 2015/073/0120/00
תאריך פרסום: 14 אפריל 2016
מועד הגשה: 07 יוני 2016
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  רשות שדות התעופה
ענף:  לוגיסטיקה - מר משה פישר
מדינה:  ישראל
עיר:  נתב"ג
טלפון 03-9752609
פקס 03-9752608
אתר אינטרנט www.iaa.gov.il
מספר מכרז: 2015/073/0120/00
התקשרות בחוזה למתן שירותי תכנון מערכות מים, ביוב, תברואה וכיבוי אש
הגורם הנוגע: רשות שדות התעופה, 03-9752609
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר תחזוקה אספקת שרותי שאיבת ושטיפת ביוב וניקוז, לרבות תיקונים ותחזוקת תשתיות ביוב ביחידות שירות בתי הסוהר בפריסה ארצית 06.06.16
09.05.16
אספקת שרותי שאיבת ושטיפת ביוב וניקוז, לרבות תיקונים ותחזוקת תשתיות ביוב ביחידות שירות בתי הסוהר בפריסה ארצית
מספר מכרז: 9/2016
תאריך פרסום: 05 מאי 2016
מועד הגשה: 06 יוני 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר
ענף:  תחזוקה
מדינה:  ישראל
עיר:  רמלה
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 9/2016
אספקת שרותי שאיבת ושטיפת ביוב וניקוז, לרבות תיקונים ותחזוקת תשתיות ביוב ביחידות שירות בתי הסוהר בפריסה ארצית
הגורם הנוגע: המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר, לא פורסם
השתתפות בכנס קבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז. כנס הקבלנים יתקיים בתאריך 16/05/2016 , יום שני, שעה 10:00 בבוקר. מקום המפגש: מרכז לוגיסטיי שב"ס (מרלו"ג), ענף תחזוקה, רמלה, סמוך לכלא איילון. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל תכנון, פיתוח וטכנולוגיה/ זיאד סעיד בירור מחיר ספקים לטיפול ופינוי קרקעות זיהום כבד 23.05.16
11.05.16
בירור מחיר ספקים לטיפול ופינוי קרקעות זיהום כבד
מספר מכרז: 17798-001479-2016
תאריך פרסום: 09 מאי 2016
מועד הגשה: 23 מאי 2016
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  תכנון, פיתוח וטכנולוגיה/ זיאד סעיד
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 048183705
דוא''ל ziad@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 17798-001479-2016
בירור מחיר ספקים לטיפול ופינוי קרקעות זיהום כבד
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 048183705
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית מודיעין עילית התקשרויות ביצוע עבודות: א. קליטת פסולת מעורבת ו/או ב. קליטת פסולת גושית (גזם וגרוטאות) 23.05.16
02.05.16
ביצוע עבודות: א. קליטת פסולת מעורבת ו/או ב. קליטת פסולת גושית (גזם וגרוטאות)
מספר מכרז: 3/2016
תאריך פרסום: 02 מאי 2016
מועד הגשה: 23 מאי 2016
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית מודיעין עילית
ענף:  התקשרויות
מדינה:  ישראל
עיר:  מודיעין עילית
טלפון 08-9142338
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 3/2016
ביצוע עבודות: א. קליטת פסולת מעורבת ו/או ב. קליטת פסולת גושית (גזם וגרוטאות)
הגורם הנוגע: עיריית מודיעין עילית, 08-9142338
נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
מ.מ. פרדס חנה כרכור זיוה עבודות איסוף ופינוי גזם ופסולת גושית בשטחי המועצה. 22.05.16
02.05.16
עבודות איסוף ופינוי גזם ופסולת גושית בשטחי המועצה.
מספר מכרז: 12/2016
תאריך פרסום: 02 מאי 2016
מועד הגשה: 22 מאי 2016
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.מ. פרדס חנה כרכור
ענף:  זיוה
מדינה:  ישראל
עיר:  פרדס חנה כרכור
טלפון 077-9779763
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 12/2016
עבודות איסוף ופינוי גזם ופסולת גושית בשטחי המועצה.
הגורם הנוגע: מ.מ. פרדס חנה כרכור, 077-9779763
ס.ק חובה 8/5/2016 ב- 14:00 נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר נכסים בינוי ומשק מתן שירותי ייעוץ בנושא הידרולוגיה 22.05.16
20.04.16
מתן שירותי ייעוץ בנושא הידרולוגיה
מספר מכרז: 22/2016
תאריך פרסום: 18 אפריל 2016
מועד הגשה: 22 מאי 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ענף:  נכסים בינוי ומשק
מדינה:  ישראל
עיר:  ראשון לציון
טלפון 7/ 03-9485405
אתר אינטרנט www.moag.gov.il
מספר מכרז: 22/2016
מתן שירותי ייעוץ בנושא הידרולוגיה
הגורם הנוגע: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 7/ 03-9485405
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים הגב' רעיה בליי פניה מוקדמת לקבלת מידע לשם הכנת מכרז למתקן לטיפול במי תהום בסביבות התע"ש ברמת השרון 18.05.16
20.04.16
פניה מוקדמת לקבלת מידע לשם הכנת מכרז למתקן לטיפול במי תהום בסביבות התע"ש ברמת השרון
מספר מכרז: 1
תאריך פרסום: 19 אפריל 2016
מועד הגשה: 18 מאי 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים
ענף:  הגב' רעיה בליי
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל Michrazim@water.gov.il
אתר אינטרנט www.water.gov.il
מספר מכרז: 1
פניה מוקדמת לקבלת מידע לשם הכנת מכרז למתקן לטיפול במי תהום בסביבות התע"ש ברמת השרון
הגורם הנוגע: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש / יגאל דר החלפת משאבות ניקוז באתר תחנת-מיתוג זבולון 18.05.16
19.04.16
החלפת משאבות ניקוז באתר תחנת-מיתוג זבולון
מספר מכרז: 04204330A
תאריך פרסום: 17 אפריל 2016
מועד הגשה: 18 מאי 2016
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש / יגאל דר
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 036373639
דוא''ל igald@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 04204330A
החלפת משאבות ניקוז באתר תחנת-מיתוג זבולון
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 036373639
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
רשות המים גב' רעיה בליי פיקוח וסיוע באכיפה למניעת זיהום מקורות מים באגן נחלי מנשה באגן נחל שקמה ובאגן הבשור באר שבע 18.05.16
30.03.16
פיקוח וסיוע באכיפה למניעת זיהום מקורות מים באגן נחלי מנשה באגן נחל שקמה ובאגן הבשור באר שבע
מספר מכרז: 100034645
תאריך פרסום: 29 מרץ 2016
מועד הגשה: 18 מאי 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  רשות המים
ענף:  גב' רעיה בליי
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון לפנות בדוא"ל
דוא''ל Michrazim@water.gov.il
אתר אינטרנט www.water.gov.il
מספר מכרז: 100034645
פיקוח וסיוע באכיפה למניעת זיהום מקורות מים באגן נחלי מנשה באגן נחל שקמה ובאגן הבשור באר שבע
הגורם הנוגע: רשות המים, לפנות בדוא"ל
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים מכרזים -גב' רעיה בליי שירותי ייעוץ בתחום הבטיחות והגהות בעבודה 17.05.16
07.04.16
שירותי ייעוץ בתחום הבטיחות והגהות בעבודה
מספר מכרז: 100034797
תאריך פרסום: 06 אפריל 2016
מועד הגשה: 17 מאי 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים
ענף:  מכרזים -גב' רעיה בליי
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל Michrazim@water.gov.il
אתר אינטרנט www.water.gov.il
מספר מכרז: 100034797
שירותי ייעוץ בתחום הבטיחות והגהות בעבודה
הגורם הנוגע: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המשרד לביטחון פנים - נציבות כבאות והצלה מר שאול אור אספקת ציוד ייעודי לחומרים מסוכנים עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה 17.05.16
11.04.16
אספקת ציוד ייעודי לחומרים מסוכנים עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה
מספר מכרז: 4/2016
תאריך פרסום: 10 אפריל 2016
מועד הגשה: 17 מאי 2016
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  05 מאי 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד לביטחון פנים - נציבות כבאות והצלה
ענף:  מר שאול אור
מדינה:  ישראל
עיר:  ראשון לציון
טלפון 03-9430195
דוא''ל shaulo@102.gov.il
אתר אינטרנט www.102.gov.il
מספר מכרז: 4/2016
אספקת ציוד ייעודי לחומרים מסוכנים עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה
הגורם הנוגע: המשרד לביטחון פנים - נציבות כבאות והצלה, 03-9430195
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
רשות שדות התעופה לוגיסטיקה/ מר אילן כהן למתן שירותי ממונה בטיחות וגיהות עבור חטיבת הבטיחות ברשות שדות התעופה 16.05.16
06.04.16
למתן שירותי ממונה בטיחות וגיהות עבור חטיבת הבטיחות ברשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2016/070/0009/00
תאריך פרסום: 07 אפריל 2016
מועד הגשה: 16 מאי 2016
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  רשות שדות התעופה
ענף:  לוגיסטיקה/ מר אילן כהן
מדינה:  ישראל
עיר:  נתב"ג
טלפון .03-9750591/581
פקס 03-9711296
אתר אינטרנט www.iaa.gov.il
מספר מכרז: 2016/070/0009/00
למתן שירותי ממונה בטיחות וגיהות עבור חטיבת הבטיחות ברשות שדות התעופה
הגורם הנוגע: רשות שדות התעופה, .03-9750591/581
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש/ אביהו הראל פרוק ופינוי אסבסט פריך באתר תחה"כ "רדינג" 10.05.16
19.04.16
פרוק ופינוי אסבסט פריך באתר תחה"כ "רדינג"
מספר מכרז: 042043950A
תאריך פרסום: 17 אפריל 2016
מועד הגשה: 10 מאי 2016
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ אביהו הראל
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 036373599
דוא''ל avihuh@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 042043950A
פרוק ופינוי אסבסט פריך באתר תחה"כ "רדינג"
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 036373599
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור.
עיריית ראשון לציון ריקי פזמוני הארכה - ביצוע טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות 09.05.16
13.04.16
הארכה - ביצוע טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות
מספר מכרז: 16/2016
תאריך פרסום: 11 אפריל 2016
מועד הגשה: 09 מאי 2016
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית ראשון לציון
ענף:  ריקי פזמוני
מדינה:  ישראל
עיר:  ראשל"צ
טלפון 03-9547241
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 16/2016
הארכה - ביצוע טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות
הגורם הנוגע: עיריית ראשון לציון, 03-9547241
נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
המשרד להגנת הסביבה מכרזים לקבלת שירותי ייעוץ מקצועי בתחום קרקעות מזוהמות 08.05.16
07.03.16
לקבלת שירותי ייעוץ מקצועי בתחום קרקעות מזוהמות
מספר מכרז: 04/16
תאריך פרסום: 07 מרץ 2016
מועד הגשה: 08 מאי 2016
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  21 מרץ 2016
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  המשרד להגנת הסביבה
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
דוא''ל michrazim@sviva.gov.il
אתר אינטרנט http://www.sviva.gov.il/
מספר מכרז: 04/16
לקבלת שירותי ייעוץ מקצועי בתחום קרקעות מזוהמות
הגורם הנוגע: המשרד להגנת הסביבה, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
עיריית אשדוד פינוי, אחסון ודחיסה של גרוטאות רכב 05.05.16
06.04.16
פינוי, אחסון ודחיסה של גרוטאות רכב
מספר מכרז: 23/2016
תאריך פרסום: 04 אפריל 2016
מועד הגשה: 05 מאי 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית אשדוד
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  אשדוד
טלפון 08-8545043
אתר אינטרנט www.ashdod.muni.il
מספר מכרז: 23/2016
פינוי, אחסון ודחיסה של גרוטאות רכב
הגורם הנוגע: עיריית אשדוד, 08-8545043
נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
מ.מ. פרדסיה אביבה גריבי פינוי אשפה וגזם משותף לרשויות כפר יונה וקדימה צורן 03.05.16
06.04.16
פינוי אשפה וגזם משותף לרשויות כפר יונה וקדימה צורן
מספר מכרז: 3/2016
תאריך פרסום: 04 אפריל 2016
מועד הגשה: 03 מאי 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.מ. פרדסיה
ענף:  אביבה גריבי
מדינה:  ישראל
עיר:  פרדסיה
טלפון 09-8945551
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 3/2016
פינוי אשפה וגזם משותף לרשויות כפר יונה וקדימה צורן
הגורם הנוגע: מ.מ. פרדסיה, 09-8945551
סיור קבלנים 18/4 שעה 11:00 נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.

שימושון
אתרים שימושיים עבורך
אגודה ישראלית להגנת הסביבה (ע.ר.) הכוללת מדענים, עורכי דין, מתכננים ומומחי סביבה הפועלים ‏למען קידום נושאי איכות הסביבה, בריאות הציבור וצדק סביבתי בסדר היום הציבורי.
המוסד עוסק בקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקומות העבודה
המשרד להגנת הסביבה הינו משרד ממשלתי, בראשו עומד שר והוא אחראי על אכיפת נושאי איכות הסביבה במדינת ישראל
ייעוד השירות המטאורולוגי הוא אספקת מגוון שירותים מטאורולוגיים ושירותים נלווים ברמה הגבוהה ביותר, הנדרשים לשמירה על חיי אדם ורכושו, לתמיכה בכלכלת המדינה וקידומה החברתי, לפיתוח בר-קיימא ולשמירה על הסביבה לדור זה ולדורות הבאים. זאת, באמצעות ניטור, הכרה, הבנה, ניתוח, וחיזוי מזג האוויר והאקלים באזורנו, תוך קיום קשרי שיתוף פעולה לאומיים ובינלאומיים ועמידה בתקנים לאומיים ובינלאומיים
התאחדות התעשיינים היא הארגון היציג והבלעדי של כל מגזרי התעשייה בישראל.
מכון התקנים הישראלי הוא הגוף הרשמי של מדינת ישראל לפיתוח, הכנה והטמעה של תקנים חדשים וכן אבטחת האיכות של מוצרים ושירותים על ידי בדיקות מעבדה ואישורי תו תקן.
המרכז לתערוכות ואירועים, המציב סטנדרטים חדשים של מקצועיות ואיכות לכל ענף התערוכות, האירועים והכנסים.
הפורטל מקשר למשרדי הממשלה ויתר רשויות המדינה, שימושון, טפסים ושרותים

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2019