פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
מכרזים והזדמנויות עסקיות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
מכרזים והזדמנויות עסקיות
גוף מפרסם ענף כותרת מועד הגשה
המשרד להגנת הסביבה מכרזים בחירת יועצים לאגף תכנון סביבתי ובניה ירוקה 13.10.16
14.09.16
בחירת יועצים לאגף תכנון סביבתי ובניה ירוקה
מספר מכרז: 21/16
תאריך פרסום: 22 אוגוסט 2016
מועד הגשה: 13 אוקטובר 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד להגנת הסביבה
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט www.sviva.gov.i
מספר מכרז: 21/16
בחירת יועצים לאגף תכנון סביבתי ובניה ירוקה
הגורם הנוגע: המשרד להגנת הסביבה, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
חברת החשמל רכש/ אביהו הראל פירוק ופינוי אסבסט פריך אתר תחנת הכח רדינג ב' 05.10.16
22.09.16
פירוק ופינוי אסבסט פריך אתר תחנת הכח רדינג ב'
מספר מכרז: 042045050A מכתב שינ
תאריך פרסום: 11 ספטמבר 2016
מועד הגשה: 05 אוקטובר 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ אביהו הראל
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 036373599
דוא''ל avihuh@iec.co.il
אתר אינטרנט WWW.IEC.CO.IL
מספר מכרז: 042045050A מכתב שינ
פירוק ופינוי אסבסט פריך אתר תחנת הכח רדינג ב'
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 036373599
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר מכרזים רכישת שרותי יעוץ ואחזקת מערכת ניהול לתקני איכות, סביבה ובטיחות 26.09.16
14.09.16
רכישת שרותי יעוץ ואחזקת מערכת ניהול לתקני איכות, סביבה ובטיחות
מספר מכרז: 34/2016
תאריך פרסום: 25 אוגוסט 2016
מועד הגשה: 26 ספטמבר 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  רמלה
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 34/2016
רכישת שרותי יעוץ ואחזקת מערכת ניהול לתקני איכות, סביבה ובטיחות
הגורם הנוגע: המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר, לא פורסם
10. תנאי סף למכרז 34/2016 10.1 המציע מעסיק באופן קבוע וברציפות, בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, לפחות 2 יועצים באמצעותם הנו מתכוון לספק את השירותים נשוא המכרז שייקראו להלן נותני השירות. 10.2 נותני השירות ( שני היועצים) מטעם המציע למתן שירותים נשוא המכרז הינם: א.בעלי הסמכה כעורך מבדקים בכיר (Lead Auditor) לפחות לתקנים להלן : 9001 ISO , ISO 14001 ,OHSAS 18001ביחד ולפחות אחד מצוות היועצים יהיה מוסמך לתקנים העדכניים במועד הגשת ההצעות (שינוי גרסה 2015). ב. בעלי הכשירויות הבאות בתחום הבטיחות: 1.ממונה בטיחות עם אישור כשירות תקף כחוק. 2.מכין תכנית לניהול הבטיחות מוסמך תקף כחוק. 3.מדריך מוסמך לביצוע הדרכות בתחום הבטיחות (לא נדרש עבודה בגובה). 10.3 המציע סיפק בעצמו, ולא באמצעות קבלני משנה, בשלוש השנים (2016,2015,2014), שירותים של יעוץ ואחזקה לתקן ISO 9001 ,ISO14001 OHSAS 18001 , בנושאים המפורטים להלן: עריכת מבדקים, הכנת נהלים והוראות עבודה וביצוע הדרכה בנושאי איכות - לפחות לשלושה גופים / מוסדות, כאשר כל גוף/מוסד מעסיק לפחות 20 עובדים. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
רשות שדות התעופה בישראל לוגיסטיקה/ מר זיו קופר מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לאספקה, התקנה והפעלה של 2 צ'ילרים (8 ו-9), מגדלי קירור וכל מערכות העזר להגדלת הספק הקירור במרכז האנרגיה של טרמינל 3 בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה 19.09.16
14.08.16
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לאספקה, התקנה והפעלה של 2 צ'ילרים (8 ו-9), מגדלי קירור וכל מערכות העזר להגדלת הספק הקירור במרכז האנרגיה של טרמינל 3 בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2016/070/0350/00
תאריך פרסום: 11 אוגוסט 2016
מועד הגשה: 19 ספטמבר 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  רשות שדות התעופה בישראל
ענף:  לוגיסטיקה/ מר זיו קופר
מדינה:  ישראל
עיר:  נתב"ג
טלפון 03-9750581
פקס 03-9711296
אתר אינטרנט www.iaa.gov.il
מספר מכרז: 2016/070/0350/00
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לאספקה, התקנה והפעלה של 2 צ'ילרים (8 ו-9), מגדלי קירור וכל מערכות העזר להגדלת הספק הקירור במרכז האנרגיה של טרמינל 3 בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
הגורם הנוגע: רשות שדות התעופה בישראל, 03-9750581
למודעת פרסום המכרז באתר החברה נא ללחוץ על הקישור.
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים מכרזים והתקשרויות/ רעיה בליי שירותי מעקב ובקרה למניעת זיהום מקורות מים מדלקים 15.09.16
09.08.16
שירותי מעקב ובקרה למניעת זיהום מקורות מים מדלקים
מספר מכרז: 100035837
תאריך פרסום: 08 אוגוסט 2016
מועד הגשה: 15 ספטמבר 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים
ענף:  מכרזים והתקשרויות/ רעיה בליי
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל Michrazim@water.gov.il
אתר אינטרנט www.water.gov.il
מספר מכרז: 100035837
שירותי מעקב ובקרה למניעת זיהום מקורות מים מדלקים
הגורם הנוגע: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש/ בוריס אוסביאט התקשרות לפינוי שאיבה, הובלה, פריקה וטיפול של שפכים תעשייתיים המכילים שמנים, דלקים וכימיקלים אחרים 11.09.16
09.08.16
התקשרות לפינוי שאיבה, הובלה, פריקה וטיפול של שפכים תעשייתיים המכילים שמנים, דלקים וכימיקלים אחרים
מספר מכרז: 102058570
תאריך פרסום: 08 אוגוסט 2016
מועד הגשה: 11 ספטמבר 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ בוריס אוסביאט
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 048182415
דוא''ל boris.usbiat@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102058570
התקשרות לפינוי שאיבה, הובלה, פריקה וטיפול של שפכים תעשייתיים המכילים שמנים, דלקים וכימיקלים אחרים
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 048182415
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
מרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון מכרזים למערכת אספקת אוויר צח לפירי יט"אות במגדל האשפוז המרכזי 31.08.16
07.08.16
למערכת אספקת אוויר צח לפירי יט"אות במגדל האשפוז המרכזי
מספר מכרז: 6-16
תאריך פרסום: 04 אוגוסט 2016
מועד הגשה: 31 אוגוסט 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  חולון
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט mr.gov.il
מספר מכרז: 6-16
למערכת אספקת אוויר צח לפירי יט"אות במגדל האשפוז המרכזי
הגורם הנוגע: מרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון, לא פורסם
את טפסי המכרז על כל צירופיו, ניתן לקבל החל מתאריך 4/8/2016 בימים א'- ה', בין השעות 08:00-14:00 במזכירות ועדת המכרזים (מול משרד הנהלת ביה"ח) תמורת סך של 300 ש"ח אותם יש לשלם באמצעות שובר בגזברות המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון. מועד סיור הקבלנים נקבע לתאריך 11/8/2016 בשעה 11:00. מקום המפגש : דלפק המודיעין בקומת הכניסה של מגדל האשפוז. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נקבע לתאריך 18/8/2016. תשובות המזמין להבהרות יינתנו עד ליום 25/8/2016 ויועברו לכלל המציעים. תשובות המזמין יחייבו את המציעים ועליהם לצרף להצעתם את מסמך התשובות כשהוא חתום ע"י ידי המציע. המועד האחרון להגשת ההצעות נקבע לתאריך 31/8/2016 בשעה 12:00. את ההצעות יש להכניס לתיבות המכרזים 1,2,3 אשר נמצאות בקומת המרתף ליד המחסן הטכני. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד החקלאות ופיתוח הכפר - מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני רכש, נכסים ולוגיסטיקה שרותי אספקת בלילים ומזונות לרפת ולדיר עבור תחנת ניסיונות המרכז במינהל המחקר החקלאי 28.08.16
19.07.16
שרותי אספקת בלילים ומזונות לרפת ולדיר עבור תחנת ניסיונות המרכז במינהל המחקר החקלאי
מספר מכרז: 15/2016
תאריך פרסום: 21 יולי 2016
מועד הגשה: 28 אוגוסט 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד החקלאות ופיתוח הכפר - מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני
ענף:  רכש, נכסים ולוגיסטיקה
מדינה:  ישראל
עיר:  ראשון לציון
טלפון 03-9683774-3385
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 15/2016
שרותי אספקת בלילים ומזונות לרפת ולדיר עבור תחנת ניסיונות המרכז במינהל המחקר החקלאי
הגורם הנוגע: משרד החקלאות ופיתוח הכפר - מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, 03-9683774-3385
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המשרד להגנת הסביבה בחירת נותן שירותים לביצוע בקרת נתוני ניטור אוויר 25.08.16
17.07.16
בחירת נותן שירותים לביצוע בקרת נתוני ניטור אוויר
מספר מכרז: 13/16
תאריך פרסום: 14 יולי 2016
מועד הגשה: 25 אוגוסט 2016
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  28 יולי 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד להגנת הסביבה
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
דוא''ל michrazim@sviva.gov.il
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 13/16
בחירת נותן שירותים לביצוע בקרת נתוני ניטור אוויר
הגורם הנוגע: המשרד להגנת הסביבה, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש/ אביהו הראל אספקת והתקנת משאבת כיבוי אש חשמלית באתר תחנות-הכוח "רוטנברג" (אשקלון) 24.08.16
09.08.16
אספקת והתקנת משאבת כיבוי אש חשמלית באתר תחנות-הכוח "רוטנברג" (אשקלון)
מספר מכרז: 042044870A
תאריך פרסום: 08 אוגוסט 2016
מועד הגשה: 24 אוגוסט 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ אביהו הראל
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 036373599
דוא''ל avihuh@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 042044870A
אספקת והתקנת משאבת כיבוי אש חשמלית באתר תחנות-הכוח "רוטנברג" (אשקלון)
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 036373599
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל דניאל בורקו פינוי פסולת סוסים ופסולת תעשייתית 23.08.16
18.07.16
פינוי פסולת סוסים ופסולת תעשייתית
מספר מכרז: 59/2016
תאריך פרסום: 17 יולי 2016
מועד הגשה: 23 אוגוסט 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל
ענף:  דניאל בורקו
מדינה:  ישראל
עיר:  רמלה
טלפון 08-9124117
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 59/2016
פינוי פסולת סוסים ופסולת תעשייתית
הגורם הנוגע: המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל, 08-9124117
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
מ.מ. אזור מנכ"ל אספקה והתקנה למערכות קירור ואוורור מיני מרכזיים במתנ"ס 18.08.16
04.08.16
אספקה והתקנה למערכות קירור ואוורור מיני מרכזיים במתנ"ס
מספר מכרז: 8/2016
תאריך פרסום: 04 אוגוסט 2016
מועד הגשה: 18 אוגוסט 2016
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.מ. אזור
ענף:  מנכ"ל
מדינה:  ישראל
עיר:  אזור
טלפון 03-6534516
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 8/2016
אספקה והתקנה למערכות קירור ואוורור מיני מרכזיים במתנ"ס
הגורם הנוגע: מ.מ. אזור, 03-6534516
סיור חובה 2016/8/9 שעה, 10:00 רח' יצחק שדה 17, אזור נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
חברת החשמל רכש/ אסנת מנצל מעבדות שדה ובדיקות לפי קריאה - אזור נתניה (כולל) אילת 17.08.16
09.08.16
מעבדות שדה ובדיקות לפי קריאה - אזור נתניה (כולל) אילת
מספר מכרז: 041044110A
תאריך פרסום: 08 אוגוסט 2016
מועד הגשה: 17 אוגוסט 2016
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ אסנת מנצל
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 036373672
דוא''ל osnatm@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 041044110A
מעבדות שדה ובדיקות לפי קריאה - אזור נתניה (כולל) אילת
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 036373672
מודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
מ.מ. כפר תבור הפעלה. ואחזקה של מתקן טיהור שפכים 16.08.16
04.08.16
הפעלה. ואחזקה של מתקן טיהור שפכים
מספר מכרז: 17/2016
תאריך פרסום: 04 אוגוסט 2016
מועד הגשה: 16 אוגוסט 2016
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.מ. כפר תבור
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  כפר תבור
טלפון 04-6769991
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 17/2016
הפעלה. ואחזקה של מתקן טיהור שפכים
הגורם הנוגע: מ.מ. כפר תבור, 04-6769991
סיור קבלנים חובה 8/8/2016 שעה 11:00 נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
עיריית חיפה לוגיסטיקה לאספקת מסנני חלקיקים למשאיות אשפה 15.08.16
07.07.16
לאספקת מסנני חלקיקים למשאיות אשפה
מספר מכרז: 37/2016
תאריך פרסום: 07 יולי 2016
מועד הגשה: 15 אוגוסט 2016
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  21 יולי 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית חיפה
ענף:  לוגיסטיקה
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 04-8357420
דוא''ל Amnona@haifa.muni.il
אתר אינטרנט www.haifa.muni.il
מספר מכרז: 37/2016
לאספקת מסנני חלקיקים למשאיות אשפה
הגורם הנוגע: עיריית חיפה, 04-8357420
1.עיריית חיפה מזמינה הצעות לאספקת מסנני חלקיקים עבור משאיות אשפה בשירות עיריית חיפה . 2. רשאים להגיש הצעות אך ורק מציעים העומדים בכל תנאי המכרז. 3.את מסמכי המכרז וטופס הצעת מחירים ניתן לקבל במשרדי המח' לרכש ואספקה בעיריית חיפה בכתובת – רח' יוסף לוי 24 חיפה (קרית חיים), תמורת תשלום בסך: - .318,1) ₪ שלא יוחזרו). 4. מסמכי המכרז (למעט נתוני פרופיל הטמפרטורה של המשאיות אשר יצורפו למסמכי המכרז על התקן אחסון נייד (Key On Disk ((יפורסמו באתר האינטרנט של עיריית חיפה. על המציעים חלה החובה להתעדכן בפרסומים המופיעים באתר האינטרנט (לרבות שאלות הבהרה ותשובות להן וכן תיקונים ושינויים במסמכי המכרז). 5.על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה על סך של 000,27 ) עשרים ושבעה אלף) ₪ שתעמוד בתוקפה עד ליום 2016/11/15 . 6. את מעטפת המכרז ( ובה שתי מעטפות, האחת מענה ניטכ והשנייה מענה כספי בשני עותקים כל מענה ) נושאת ציון מכרז פומבי מס' 2016/37 לאספקת מסנני חלקיקים ובה שני עותקים של כל מסמכי המכרז, יש להפקיד במסירה אישית (לא בדואר) עד ליום 2016/8/15 שעה 00:14 בתיבת המכרזים – יחידת המכרזים – שבמשרדי העירייה ברחוב חסן שוקרי 14 ,חדר 401 ,קומה ד'. 7. ההצעה בשני עותקים תוגש במעטפה סגורה ועליה יסומנו מס' המכרז ושם המכרז בלבד, ללא סימני זיהוי של המציע. 8. הוראות מפורטות נוספות מצוינות במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהזמנ ה זו לבין האמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז גוברים. 9. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי . למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
עיריית אשדוד מכרזים אספקה והתקנת אשפתונים ברחבי העיר 11.08.16
21.07.16
אספקה והתקנת אשפתונים ברחבי העיר
מספר מכרז: 46/16
תאריך פרסום: 21 יולי 2016
מועד הגשה: 11 אוגוסט 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית אשדוד
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  אשדוד
טלפון 08-8545043
אתר אינטרנט www.ashdod.muni.il
מספר מכרז: 46/16
אספקה והתקנת אשפתונים ברחבי העיר
הגורם הנוגע: עיריית אשדוד, 08-8545043
נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים מכרזים/ גב' רעיה בליי ייעוץ משפטי בתחום הממשל התאגידי 11.08.16
06.07.16
ייעוץ משפטי בתחום הממשל התאגידי
מספר מכרז: 100035611
תאריך פרסום: 05 יולי 2016
מועד הגשה: 11 אוגוסט 2016
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  27 יולי 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים
ענף:  מכרזים/ גב' רעיה בליי
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל Michrazim@water.gov.il
אתר אינטרנט www.water.gov.il
מספר מכרז: 100035611
ייעוץ משפטי בתחום הממשל התאגידי
הגורם הנוגע: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
רשות המסים בישראל גב' רות סיני אספקת שירותי יעוץ בתחום הבטיחות והגהות התעסוקתית ושירותי בודק מוסמך ומעבדה מוסמכת 10.08.16
06.07.16
אספקת שירותי יעוץ בתחום הבטיחות והגהות התעסוקתית ושירותי בודק מוסמך ומעבדה מוסמכת
מספר מכרז: 9/2016
תאריך פרסום: 05 יולי 2016
מועד הגשה: 10 אוגוסט 2016
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  18 יולי 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  רשות המסים בישראל
ענף:  גב' רות סיני
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון 02-6668252
דוא''ל RUTHS@TAXES.GOV.IL
אתר אינטרנט WWW.MR.GOV.IL
מספר מכרז: 9/2016
אספקת שירותי יעוץ בתחום הבטיחות והגהות התעסוקתית ושירותי בודק מוסמך ומעבדה מוסמכת
הגורם הנוגע: רשות המסים בישראל, 02-6668252
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
רשות שדות התעופה לוגיסטיקה/ דלית שחם בלום מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת לאספקת מסנני אוויר למערכות מיזוג אוויר עבור רשות שדות התעופה 08.08.16
19.07.16
מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת לאספקת מסנני אוויר למערכות מיזוג אוויר עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2016/070/0188/00
תאריך פרסום: 07 יולי 2016
מועד הגשה: 08 אוגוסט 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  רשות שדות התעופה
ענף:  לוגיסטיקה/ דלית שחם בלום
מדינה:  ישראל
עיר:  נתב"ג
טלפון 03-9750578
פקס 03-9711296
דוא''ל dalits@iaa.gov.il
אתר אינטרנט www.iaa.gov.il
מספר מכרז: 2016/070/0188/00
מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת לאספקת מסנני אוויר למערכות מיזוג אוויר עבור רשות שדות התעופה
הגורם הנוגע: רשות שדות התעופה, 03-9750578
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
מ.מ. בית דגן מ"מ מזכיר המועצה רמי תנעמי אספקת עגלות אשפה. 08.08.16
26.07.16
אספקת עגלות אשפה.
מספר מכרז: 10/2016
תאריך פרסום: 25 יולי 2016
מועד הגשה: 08 אוגוסט 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.מ. בית דגן
ענף:  מ"מ מזכיר המועצה רמי תנעמי
מדינה:  ישראל
עיר:  ראש העין
טלפון 03-9602111
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 10/2016
אספקת עגלות אשפה.
הגורם הנוגע: מ.מ. בית דגן, 03-9602111
אין מפגש הבהרות וסיור קבלנים, לכן, המציע חייב להתעדכן באתר האינטרנט של המועצה, על עדכונים והבהרות המכרז נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
מ.א. חוף השרון שירותי פינוי אשפה ביתית, גזם ופסולת גושית 04.08.16
12.07.16
שירותי פינוי אשפה ביתית, גזם ופסולת גושית
מספר מכרז: 72/2016
תאריך פרסום: 11 יולי 2016
מועד הגשה: 04 אוגוסט 2016
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.א. חוף השרון
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  קיבוץ שפיים
טלפון 09-9596580
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 72/2016
שירותי פינוי אשפה ביתית, גזם ופסולת גושית
הגורם הנוגע: מ.א. חוף השרון, 09-9596580
לא יתקיים כנס מציעים. תנאי סף והודעות יפורסמו באתר המועצה נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
איגוד ערים איכה"ס דרום יהודה מכרז תפעול מטמנת חרובית 03.08.16
21.07.16
מכרז תפעול מטמנת חרובית
מספר מכרז: 3/2016
תאריך פרסום: 21 יולי 2016
מועד הגשה: 03 אוגוסט 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  איגוד ערים איכה"ס דרום יהודה
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  יבנה
טלפון 08-9420982
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 3/2016
מכרז תפעול מטמנת חרובית
הגורם הנוגע: איגוד ערים איכה"ס דרום יהודה, 08-9420982
סיור קבלנים 2016/7/28 שעה 00:11 באתר "חרובית" נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל תומר יפת מכשירי גז כרומטוגרף 02.08.16
18.07.16
מכשירי גז כרומטוגרף
מספר מכרז: 65/2016
תאריך פרסום: 17 יולי 2016
מועד הגשה: 02 אוגוסט 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל
ענף:  תומר יפת
מדינה:  ישראל
עיר:  רמלה
טלפון 08-9124455
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 65/2016
מכשירי גז כרומטוגרף
הגורם הנוגע: המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל, 08-9124455
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון קמ"ט איכה"ס/ מר איתמר יעקובוביץ’ יועץ בתחום המים 01.08.16
17.07.16
יועץ בתחום המים
מספר מכרז: 11/16
תאריך פרסום: 14 יולי 2016
מועד הגשה: 01 אוגוסט 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון
ענף:  קמ"ט איכה"ס/ מר איתמר יעקובוביץ’
מדינה:  ישראל
עיר:  בית אל
טלפון 9144083- 054
דוא''ל davidz@sviva.gov.il
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 11/16
יועץ בתחום המים
הגורם הנוגע: המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון, 9144083- 054
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר מכרזים תחזוקה והתקנה של מערכות גילוי אש ועשן מסוג "טלפייר" 25.07.16
22.06.16
תחזוקה והתקנה של מערכות גילוי אש ועשן מסוג "טלפייר"
מספר מכרז: 27/2016
תאריך פרסום: 21 יוני 2016
מועד הגשה: 25 יולי 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  רמלה
טלפון 08-9776559/ 08-97763
דוא''ל AlmogS@ips.gov.il
מספר מכרז: 27/2016
תחזוקה והתקנה של מערכות גילוי אש ועשן מסוג "טלפייר"
הגורם הנוגע: המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר, 08-9776559/ 08-97763
תנאי סף למכרז 27/2016 1.המציע סיפק בכל אחת משלוש השנים (2013,2014,2015) שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות שירותים / טובין נשוא המכרז, לשלושה גופים/מוסדות לפחות בהיקפים (מצטברים) כדלקמן : תחזוקה ותיקון תקלות (ללא חלפים) למערכות גילוי וכיבוי אש בהיקף כספי שלא פחת מ- 700,000 ₪ כולל מע"מ. התקנה חדשה, הפעלה, ביצוע שינויים והתאמות של מערכות חדשות לקיימות בהיקף כספי שלא פחת מ- 700,000 ₪ כולל מע"מ. 2.למציע לפחות 3 סניפים בפריסה ארצית במרכז, בצפון ובדרום כאשר בכל אחד מהסניפים מעסיק לפחות 3 טכנאים בעלי תעודה שעברו הכשרה והשתלמות ע"י יצרן המערכות ("טלפייר") נשוא המכרז, למתן שירותי אחזקה ותיקונים, לרבות אישור מת"י לעסוק בטיפול במערכות טלפייר. 3.למציע מעבדה פעילה המוסמכת מטעם היצרן "טלפייר", מצוידת בכל הציוד הדרוש לטיפול במערכות נשוא המכרז לניקוי, טיפול וכיול גלאי עשן, או שיש לו הסכם עם מעבדה כזו. 4.למציע מתקן המאושר ע"י מכון התקנים, למילוי מכלי גז לכיבוי אש מסוג 200 FM מאושר .UL , או שהוא מקבל שירות ממעבדה כזו. 5.למציע אישור על עמידה בתקן 9001-2008 ISO מגוף תקינה בעל הסמכה בינלאומית מוכרת המעידה שעבר בדיקות תקן האיכות. 6.למציע אישור ממכון התקנים לעמידה בתקן 1220 חלק 11 לתחזוקת מערכות גלוי אש ממוענות, אנלוגיות ואזוריות נשוא המכרז. 7.המציע בעל תעודת הסמכה מטעם היצרן "טלפייר", לביצוע, טיפול ותחזוקת המערכות לגילוי אש נשוא המכרז ע"פ דרישות התקן הישראלי 1220 חלק 11, הנחיות ונוהלי היצרן. 8.המציע הינו נציגו המוסמך של יצרן מערכות הכיבוי בגז מסוג 200 FM להתקנה והחלפת מיכלי כיבוי נשוא המכרז. 9.השתתפות בכנס ספקים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז. כנס ספקים יתקיים ביום שלישי 28/06/2016. מקום המפגש: בכניסה הראשית (דרומית) לבית הסוהר "איילון", מתחם בתי הסוהר, רמלה. *** יש להסדיר אישור כניסה (להעביר שם מלא של המשתתפים + ת"ז) באמצעות פנייה לדוא"ל המופיע בסעיף 4.1 במסמכי המכרז עד ליום שני 27/06/2016 בשעה 12:00. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר הקמת תפעול ותחזוקת מערכת לטיפול במים אפורים והשבתם 18.07.16
01.06.16
הקמת תפעול ותחזוקת מערכת לטיפול במים אפורים והשבתם
מספר מכרז: 14/2016
תאריך פרסום: 30 מאי 2016
מועד הגשה: 18 יולי 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  רמלה
טלפון לא פורסם
דוא''ל almogs@ips.gov.il
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 14/2016
הקמת תפעול ותחזוקת מערכת לטיפול במים אפורים והשבתם
הגורם הנוגע: המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
מ.מ. כפר קמא החלפת כלי אצירה 14.07.16
28.06.16
החלפת כלי אצירה
מספר מכרז: 7/2016
תאריך פרסום: 27 יוני 2016
מועד הגשה: 14 יולי 2016
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.מ. כפר קמא
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  כפר קמא
טלפון 04-6760772/5 שלוחה 2
מספר מכרז: 7/2016
החלפת כלי אצירה
הגורם הנוגע: מ.מ. כפר קמא, 04-6760772/5 שלוחה 2
סיור מציעים לא חובה11/7/2016 במועצה שעה 15:00 שאלות ניתן להפנות באמצעות המייל: halil.natho@gmail.com נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
חברת החשמל ביצוע פרוייקטים/ אביהו הראל מעבדה לבדיקת אסבסט פריך באתר תחנות הכח רדינג ב' (ת"א) ואשכול (אשדוד) 13.07.16
16.06.16
מעבדה לבדיקת אסבסט פריך באתר תחנות הכח רדינג ב' (ת"א) ואשכול (אשדוד)
מספר מכרז: 042044170A
תאריך פרסום: 13 יוני 2016
מועד הגשה: 13 יולי 2016
מודעת פרסום המכרז באתר
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  ביצוע פרוייקטים/ אביהו הראל
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 036373599
דוא''ל avihuh@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 042044170A
מעבדה לבדיקת אסבסט פריך באתר תחנות הכח רדינג ב' (ת"א) ואשכול (אשדוד)
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 036373599
למודעת פרסום המכרז באתר לחץ על הקישור.
חברת החשמל ביצוע פרוייקטים/ יגאל דר מערכת הוצאת עשן בבתי משאבות יחידות 5+6 - בפרוייקט הפחתת פליטות באתר תחנות הכח "אורות רבין" (חדרה) 06.07.16
15.06.16
מערכת הוצאת עשן בבתי משאבות יחידות 5+6 - בפרוייקט הפחתת פליטות באתר תחנות הכח "אורות רבין" (חדרה)
מספר מכרז: 042044430A
תאריך פרסום: 13 יוני 2016
מועד הגשה: 06 יולי 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  ביצוע פרוייקטים/ יגאל דר
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 036373639
אתר אינטרנט igald@iec.co.il
מספר מכרז: 042044430A
מערכת הוצאת עשן בבתי משאבות יחידות 5+6 - בפרוייקט הפחתת פליטות באתר תחנות הכח "אורות רבין" (חדרה)
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 036373639
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
מ. מ. פרדס חנה כרכור זיוה עבודות איסוף ופינוי גזם ופסולת גושית בשטחי המועצה. 05.07.16
16.06.16
עבודות איסוף ופינוי גזם ופסולת גושית בשטחי המועצה.
מספר מכרז: 19/2016
תאריך פרסום: 16 יוני 2016
מועד הגשה: 05 יולי 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ. מ. פרדס חנה כרכור
ענף:  זיוה
מדינה:  ישראל
עיר:  פרדס חנה כרכור
טלפון 077-9779763
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 19/2016
עבודות איסוף ופינוי גזם ופסולת גושית בשטחי המועצה.
הגורם הנוגע: מ. מ. פרדס חנה כרכור, 077-9779763
סיור קבלנים חובה 22/6 ב- 12 נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.

שימושון
אתרים שימושיים עבורך
אגודה ישראלית להגנת הסביבה (ע.ר.) הכוללת מדענים, עורכי דין, מתכננים ומומחי סביבה הפועלים ‏למען קידום נושאי איכות הסביבה, בריאות הציבור וצדק סביבתי בסדר היום הציבורי.
המוסד עוסק בקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקומות העבודה
המשרד להגנת הסביבה הינו משרד ממשלתי, בראשו עומד שר והוא אחראי על אכיפת נושאי איכות הסביבה במדינת ישראל
ייעוד השירות המטאורולוגי הוא אספקת מגוון שירותים מטאורולוגיים ושירותים נלווים ברמה הגבוהה ביותר, הנדרשים לשמירה על חיי אדם ורכושו, לתמיכה בכלכלת המדינה וקידומה החברתי, לפיתוח בר-קיימא ולשמירה על הסביבה לדור זה ולדורות הבאים. זאת, באמצעות ניטור, הכרה, הבנה, ניתוח, וחיזוי מזג האוויר והאקלים באזורנו, תוך קיום קשרי שיתוף פעולה לאומיים ובינלאומיים ועמידה בתקנים לאומיים ובינלאומיים
התאחדות התעשיינים היא הארגון היציג והבלעדי של כל מגזרי התעשייה בישראל.
מכון התקנים הישראלי הוא הגוף הרשמי של מדינת ישראל לפיתוח, הכנה והטמעה של תקנים חדשים וכן אבטחת האיכות של מוצרים ושירותים על ידי בדיקות מעבדה ואישורי תו תקן.
המרכז לתערוכות ואירועים, המציב סטנדרטים חדשים של מקצועיות ואיכות לכל ענף התערוכות, האירועים והכנסים.
הפורטל מקשר למשרדי הממשלה ויתר רשויות המדינה, שימושון, טפסים ושרותים

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2019