פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
 
מכרזים והזדמנויות עסקיות
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות חיפוש עסקים בישראל
חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
מכרזים והזדמנויות עסקיות
גוף מפרסם ענף כותרת מועד הגשה
חברת חשמל ביצוע פרוייקטים/ אסנת מנצל הקמת מבנה למתקן שפכים – אתר תחנת-הכח "רוטנברג" באשקלון 22.04.18
27.03.18
הקמת מבנה למתקן שפכים – אתר תחנת-הכח "רוטנברג" באשקלון
מספר מכרז: 041048550A
תאריך פרסום: 22 מרץ 2018
מועד הגשה:
22 אפריל 2018 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת חשמל
ענף:  ביצוע פרוייקטים/ אסנת מנצל
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 0768645368
דוא''ל osnatm@iec.co.il
אתר אינטרנט iec.co.il
מספר מכרז: 041048550A
הקמת מבנה למתקן שפכים – אתר תחנת-הכח "רוטנברג" באשקלון
הגורם הנוגע: חברת חשמל, 0768645368
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית נתניה לוגיסטיקה/ יולנד אנקרי רכישת מרכב דחס למשאית אשפה 17.04.18
27.03.18
רכישת מרכב דחס למשאית אשפה
מספר מכרז: 133/2018
תאריך פרסום: 26 מרץ 2018
מועד הגשה:
17 אפריל 2018 15:30
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית נתניה
ענף:  לוגיסטיקה/ יולנד אנקרי
מדינה:  ישראל
עיר:  נתניה
טלפון 073-2525190
אתר אינטרנט www.netanya.muni.il
מספר מכרז: 133/2018
רכישת מרכב דחס למשאית אשפה
הגורם הנוגע: עיריית נתניה, 073-2525190
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המשרד להגנת הסביבה לרכישת שירותים להכנת תוכניות סטטוטוריות להקמת מתקנים לטיפול ומיון בפסולת עירונית, עבור המשרד להגנת הסביבה 16.04.18
25.02.18
לרכישת שירותים להכנת תוכניות סטטוטוריות להקמת מתקנים לטיפול ומיון בפסולת עירונית, עבור המשרד להגנת הסביבה
מספר מכרז: 6/18
תאריך פרסום: 22 פברואר 2018
מועד הגשה:
16 אפריל 2018 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד להגנת הסביבה
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 6/18
לרכישת שירותים להכנת תוכניות סטטוטוריות להקמת מתקנים לטיפול ומיון בפסולת עירונית, עבור המשרד להגנת הסביבה
הגורם הנוגע: המשרד להגנת הסביבה, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד החוץ מחלקת בנא"מ דחסנית אשפה 11.04.18
27.02.18
דחסנית אשפה
מספר מכרז: 10/2018
תאריך פרסום: 26 פברואר 2018
מועד הגשה:
11 אפריל 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד החוץ
ענף:  מחלקת בנא"מ
מדינה:  ישראל
עיר:  רחוב בנק ישראל 5 בקרית הממשלה בירושלים
טלפון לא פורסם
דוא''ל michrazim@mfa.gov.il
אתר אינטרנט www.mfa.gov.il
מספר מכרז: 10/2018
דחסנית אשפה
הגורם הנוגע: משרד החוץ, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד החקלאות ופיתוח הכפר - מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני רכש, נכסים ולוגיסטיקה אספקת מכשיר UHPLC כולל גלאי Diode array וגלאי פלואורסנטי עבור המכון לאחסון במינהל המחקר החלקאי 11.04.18
05.03.18
אספקת מכשיר UHPLC כולל גלאי Diode array וגלאי פלואורסנטי עבור המכון לאחסון במינהל המחקר החלקאי
מספר מכרז: 9/2018
תאריך פרסום: 04 מרץ 2018
מועד הגשה:
11 אפריל 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד החקלאות ופיתוח הכפר - מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני
ענף:  רכש, נכסים ולוגיסטיקה
מדינה:  ישראל
עיר:  הקריה החקלאית- ראשל"צ
טלפון 03-9683774
פקס 03-9683795
אתר אינטרנט www.mr.gov.il/OfficesTenders
מספר מכרז: 9/2018
אספקת מכשיר UHPLC כולל גלאי Diode array וגלאי פלואורסנטי עבור המכון לאחסון במינהל המחקר החלקאי
הגורם הנוגע: משרד החקלאות ופיתוח הכפר - מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, 03-9683774
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד הביטחון קבוצת רכש מספר 143 מד רעש+ מכייל 11.04.18
25.03.18
מד רעש+ מכייל
מספר מכרז: 1000536336
תאריך פרסום: 21 מרץ 2018
מועד הגשה:
11 אפריל 2018 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הביטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר 143
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6975206
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000536336
מד רעש+ מכייל
הגורם הנוגע: משרד הביטחון, 03-6975206
מכרז לרכש מד רעש+ מכייל הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 143, טלפון: 03-6975206 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
אשכול גליל מערבי פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי/ מר ארסני שפיר לאספקה והתקנה של מכלים טמוני קרקע להצבה בשטח שיפוט רשויות מקומיות 10.04.18
25.03.18
לאספקה והתקנה של מכלים טמוני קרקע להצבה בשטח שיפוט רשויות מקומיות
מספר מכרז: 04/18
תאריך פרסום: 22 מרץ 2018
מועד הגשה:
10 אפריל 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  אשכול גליל מערבי
ענף:  פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי/ מר ארסני שפיר
מדינה:  ישראל
עיר:  מעלות תרשיחא
טלפון 9576207- 04
פקס 04-9119124
דוא''ל Arseni@portaleco.co.il
אתר אינטרנט www.wegalil.org
מספר מכרז: 04/18
לאספקה והתקנה של מכלים טמוני קרקע להצבה בשטח שיפוט רשויות מקומיות
הגורם הנוגע: אשכול גליל מערבי, 9576207- 04
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
איגוד ערים "אילון" אילנה רובין התקנת 2 צנטריפוגות במכון טיהור שפכים אילון (מט"ש אילון) 09.04.18
13.03.18
התקנת 2 צנטריפוגות במכון טיהור שפכים אילון (מט"ש אילון)
מספר מכרז: 1/18
תאריך פרסום: 12 מרץ 2018
מועד הגשה:
09 אפריל 2018 14:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  איגוד ערים "אילון"
ענף:  אילנה רובין
מדינה:  ישראל
עיר:  אזור תעשיה נשר, רמלה
טלפון 073-2322900
פקס 073-2322922
דוא''ל igud@ayalonb.co.il
אתר אינטרנט www.ayalonb.co.il
מספר מכרז: 1/18
התקנת 2 צנטריפוגות במכון טיהור שפכים אילון (מט"ש אילון)
הגורם הנוגע: איגוד ערים "אילון", 073-2322900
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המשרד להגנת הסביבה מכרזים הפעלת אתרים מורשים לגריטת כלי רכב ישנים 09.04.18
13.03.18
הפעלת אתרים מורשים לגריטת כלי רכב ישנים
מספר מכרז: 08-2018
תאריך פרסום: 12 מרץ 2018
מועד הגשה:
09 אפריל 2018 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד להגנת הסביבה
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
דוא''ל michrazim@sviva.gov.il
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 08-2018
הפעלת אתרים מורשים לגריטת כלי רכב ישנים
הגורם הנוגע: המשרד להגנת הסביבה, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת אשכול גליל מזרחי בע"מ חיים אלמליח מנהל איכות הסביבה לאספקת והתקנת מסתורי כלי אצירה לאשפה, הקמת משטחי גזם ומרכזי מחזור 08.04.18
06.03.18
לאספקת והתקנת מסתורי כלי אצירה לאשפה, הקמת משטחי גזם ומרכזי מחזור
מספר מכרז: 03/2018
תאריך פרסום: 05 מרץ 2018
מועד הגשה:
08 אפריל 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת אשכול גליל מזרחי בע"מ
ענף:  חיים אלמליח מנהל איכות הסביבה
מדינה:  ישראל
עיר:  מרכז העסקים, צומת כח
טלפון 04-8200807
דוא''ל haim@eastgalil.org.il
אתר אינטרנט www.eastgalil.org.il
מספר מכרז: 03/2018
לאספקת והתקנת מסתורי כלי אצירה לאשפה, הקמת משטחי גזם ומרכזי מחזור
הגורם הנוגע: חברת אשכול גליל מזרחי בע"מ, 04-8200807
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית טירת הכרמל אספקה, תחזוקה ופינוי קרטון ונייר 08.04.18
18.03.18
אספקה, תחזוקה ופינוי קרטון ונייר
מספר מכרז: 4/2018
תאריך פרסום: 15 מרץ 2018
מועד הגשה:
08 אפריל 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית טירת הכרמל
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  טירת הכרמל
טלפון 050-5618900
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 4/2018
אספקה, תחזוקה ופינוי קרטון ונייר
הגורם הנוגע: עיריית טירת הכרמל, 050-5618900
סיור קבלנים 22/03/2018 נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
חברת חשמל ביצוע פרוייקטים/ דורון גולדנצויג התקשרות לפרוק ופינוי אסבסט פריך בתחנת-הכח רדינג 28.03.18
22.03.18
התקשרות לפרוק ופינוי אסבסט פריך בתחנת-הכח רדינג
מספר מכרז: 042048570A
תאריך פרסום: 18 מרץ 2018
מועד הגשה:
28 מרץ 2018 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת חשמל
ענף:  ביצוע פרוייקטים/ דורון גולדנצויג
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 036373637
דוא''ל dorongol@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 042048570A
התקשרות לפרוק ופינוי אסבסט פריך בתחנת-הכח רדינג
הגורם הנוגע: חברת חשמל, 036373637
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל ביצוע פרוייקטים מערכות גילוי וכבוי אש אוטומטי – תחנות משנה ברחבי הארץ 28.03.18
13.03.18
מערכות גילוי וכבוי אש אוטומטי – תחנות משנה ברחבי הארץ
מספר מכרז: 042048300A
תאריך פרסום: 08 מרץ 2018
מועד הגשה:
28 מרץ 2018 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  ביצוע פרוייקטים
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 036373639
דוא''ל igald@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 042048300A
מערכות גילוי וכבוי אש אוטומטי – תחנות משנה ברחבי הארץ
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 036373639
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המועצה האזורית חבל יבנה אוהד קנז דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכי תעשיה ומתקני טיפול בשפכים 27.03.18
25.02.18
דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכי תעשיה ומתקני טיפול בשפכים
מספר מכרז: 279
תאריך פרסום: 25 פברואר 2018
מועד הגשה:
27 מרץ 2018 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המועצה האזורית חבל יבנה
ענף:  אוהד קנז
מדינה:  ישראל
עיר:  צומת גבעת וושינגטון
טלפון 08-8622114
דוא''ל ohad@iti-il.com
אתר אינטרנט www.hevel-yavne.org.il
מספר מכרז: 279
דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכי תעשיה ומתקני טיפול בשפכים
הגורם הנוגע: המועצה האזורית חבל יבנה, 08-8622114
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
מ.מ. אבן יהודה מרים עבודות משטחי גומי והצללה בגנים שונים ברחבי היישוב 27.03.18
18.03.18
עבודות משטחי גומי והצללה בגנים שונים ברחבי היישוב
מספר מכרז: 12/2018
תאריך פרסום: 15 מרץ 2018
מועד הגשה:
27 מרץ 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.מ. אבן יהודה
ענף:  מרים
מדינה:  ישראל
עיר:  אבן יהודה
טלפון 09-8915002
דוא''ל mazkir@even-yehuda.muni.il
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 12/2018
עבודות משטחי גומי והצללה בגנים שונים ברחבי היישוב
הגורם הנוגע: מ.מ. אבן יהודה, 09-8915002
מפגש מציעים חובה 18/3/18שעה 09:30 במועצה המקומית רח' המייסדים 53 . נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חב' קולחי גליל עליון שירותי דיגום וביצוע בדיקות מעבדה של שפכי תעשיה ומי רשת לעסקים 22.03.18
04.03.18
שירותי דיגום וביצוע בדיקות מעבדה של שפכי תעשיה ומי רשת לעסקים
מספר מכרז: 2/2018
תאריך פרסום: 28 פברואר 2018
מועד הגשה:
22 מרץ 2018 14:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חב' קולחי גליל עליון
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  ד.נ. גליל עליון
טלפון 04-6816654
דוא''ל kolhei@galil-elion.org.il
אתר אינטרנט www.galil-elion.org.il/
מספר מכרז: 2/2018
שירותי דיגום וביצוע בדיקות מעבדה של שפכי תעשיה ומי רשת לעסקים
הגורם הנוגע: חב' קולחי גליל עליון, 04-6816654
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המועצה האזורית חבל יבנה גדי שירותי איסוף טיפול ופינוי גזם 21.03.18
25.02.18
שירותי איסוף טיפול ופינוי גזם
מספר מכרז: 2018/280
תאריך פרסום: 25 פברואר 2018
מועד הגשה:
21 מרץ 2018 14:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המועצה האזורית חבל יבנה
ענף:  גדי
מדינה:  ישראל
עיר:  צומת גבעת וושינגטון
טלפון 08-8622148
אתר אינטרנט www.hevel-yavne.org.il
מספר מכרז: 2018/280
שירותי איסוף טיפול ופינוי גזם
הגורם הנוגע: המועצה האזורית חבל יבנה, 08-8622148
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית ראשון לציון ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה לביצוע עבודות לאיסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק מכלי אצירה ייעודיים 19.03.18
04.03.18
לביצוע עבודות לאיסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק מכלי אצירה ייעודיים
מספר מכרז: 21/18
תאריך פרסום: 28 פברואר 2018
מועד הגשה:
19 מרץ 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית ראשון לציון
ענף:  ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה
מדינה:  ישראל
עיר:  ראשל"צ
טלפון 03-9547241
אתר אינטרנט www.rishonlezion.muni.il
מספר מכרז: 21/18
לביצוע עבודות לאיסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק מכלי אצירה ייעודיים
הגורם הנוגע: עיריית ראשון לציון, 03-9547241
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
אשכול גליל מערבי בע"מ טל כהן כניסה לאתר טיפול בפסולת מעורבת 15.03.18
08.03.18
כניסה לאתר טיפול בפסולת מעורבת
מספר מכרז: 3/18
תאריך פרסום: 05 מרץ 2018
מועד הגשה:
15 מרץ 2018 11:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  12 מרץ 2018
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  אשכול גליל מערבי בע"מ
ענף:  טל כהן
מדינה:  ישראל
עיר:  מעלות תרשיחא
טלפון 04-9576207
דוא''ל tal@wegalil.org.il
אתר אינטרנט www.wegalil.org
מספר מכרז: 3/18
כניסה לאתר טיפול בפסולת מעורבת
הגורם הנוגע: אשכול גליל מערבי בע"מ, 04-9576207
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
אשכול רשויות נגב מערבי אספקת, הצבת ואיסוף כלי אצירה לפסולת 13.03.18
28.02.18
אספקת, הצבת ואיסוף כלי אצירה לפסולת
מספר מכרז: 2/2018
תאריך פרסום: 27 פברואר 2018
מועד הגשה:
13 מרץ 2018 14:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  אשכול רשויות נגב מערבי
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  סמילו 8, נתיבות
טלפון 073-7269274
דוא''ל info@westnegev.org.il
אתר אינטרנט westnegev.org.il
מספר מכרז: 2/2018
אספקת, הצבת ואיסוף כלי אצירה לפסולת
הגורם הנוגע: אשכול רשויות נגב מערבי, 073-7269274
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
סיב"ט/היחידה לשיווק ומכירת מערכות וציוד צה"ל חומרים לשינוי יעוד, השמשה, מיחזור מכירת טובין 13.03.18
06.03.18
מכירת טובין
מספר מכרז: 40004755
תאריך פרסום: 14 פברואר 2018
מועד הגשה:
13 מרץ 2018 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  סיב"ט/היחידה לשיווק ומכירת מערכות וציוד צה"ל
ענף:  חומרים לשינוי יעוד, השמשה, מיחזור
מדינה:  ישראל
עיר:  באר יעקב/ צריפין
טלפון 08-6796403/4
דוא''ל sibat_sales@mod.gov.il
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 40004755
מכירת טובין
הגורם הנוגע: סיב"ט/היחידה לשיווק ומכירת מערכות וציוד צה"ל, 08-6796403/4
משרד הבטחון סיב"ט/היחידה לשיווק ומכירת מערכות וציוד צה"ל מכרז מס' 40004755 מכירת טובין: כתובתנו: היח' לשיווק ומכירת מערכות וציוד צה"ל, דרך באר יעקב/צריפין (ליד שער ירושלים). שעות הקבלה: בימים א', ב', ד' בשעות 12:30-8:30, ובימים א', ד' גם בשעות 15:00-13:30. לקבלת פרטים ורישום ניתן לפנות לטלפון מס' 08-6796403/4. אימייל לרישום לימי הסיור: sibat_sales@mod.gov.il אתר האינטרנט שלנו: www.online.mod.gov.il יש להוריד את טפסי המכרז באתר זה. במשרדנו לא תתקיים מכירת טפסים. ציוד להשמשה: מבנה מקלחת שונים, מיכלי סולר, יח' טרמואיל, ארונות חשמל, כבלי חשמל, מזגנים, גרורים - אשר לא יקבלו אישור רישוי תנועה בדרכים, גנרטורים, חדרי הסקה, מיכלי דלק שונים, צ'ילרים, ממיר, מטען, UPS, מסור סרט ורתכת. ציוד לשינוי יעוד / מיחזור חומרים: מטוסים - לגריטה ומחזור חומרים וגרט אלומיניום - למחזור חומרים. למכרז זה נקבעו ימי סיור: בתאריך 07.03.18, יום ד', בשעה 10:00 בבוקר - בבסיס ח"א/טכני - בשער הבסיס. בתאריך 08.03.18, יום ה', בשעה 10:00 בבוקר - בבסיס מז"י/מחנה בר-לב (ליד קרית מלאכי) - בשער הבסיס. ניתן להירשם עד 04.03.18 בשעה 12:00. יש להרשם בפקס מס' 0733231902 או אימייל לרישום לסיור: sibat_sales@mod.gov.il לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להירשם. מועד אחרון להגשת הצעות: יום ג' 13.03.2018, בשעה 10:00 בבוקר. ** כל המעוניין לקבל הודעות SMS בדבר פרסום מכרזים חדשים, עדכונים לעניין המכרזים וקבלת חומר שיווקי נוסף, מתבקש ליצור קשר עם החטיבה למכירת ציוד ומערכות צה"ל בפקס. 08-6796442 **
חברת החשמל רכש/ לירון חונן לקבלת שירות פינוי וסילוק של נוזלים המכילים חומ"ס 11.03.18
13.02.18
לקבלת שירות פינוי וסילוק של נוזלים המכילים חומ"ס
מספר מכרז: 102436650
תאריך פרסום: 12 פברואר 2018
מועד הגשה:
11 מרץ 2018 11:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ לירון חונן
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 0768632428
דוא''ל liron.honen@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102436650
לקבלת שירות פינוי וסילוק של נוזלים המכילים חומ"ס
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0768632428
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
אשכול גליל מערבי אספקת מכלי אצירה לרשויות מקומיות 21.02.18
13.02.18
אספקת מכלי אצירה לרשויות מקומיות
מספר מכרז: 02/2018
תאריך פרסום: 08 פברואר 2018
מועד הגשה:
21 פברואר 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  אשכול גליל מערבי
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  מעלות תרשיחא
טלפון 04-9576207
אתר אינטרנט www.wegalil.org
מספר מכרז: 02/2018
אספקת מכלי אצירה לרשויות מקומיות
הגורם הנוגע: אשכול גליל מערבי, 04-9576207
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
עיריית חדרה רכש ולוגיסטיקה למתן שרותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים 19.02.18
13.02.18
למתן שרותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים
מספר מכרז: 1/18
תאריך פרסום: 12 פברואר 2018
מועד הגשה:
19 פברואר 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית חדרה
ענף:  רכש ולוגיסטיקה
מדינה:  ישראל
עיר:  חדרה
טלפון 04-6303633
אתר אינטרנט www.hadera.muni.il
מספר מכרז: 1/18
למתן שרותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים
הגורם הנוגע: עיריית חדרה, 04-6303633
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
רשות שדות התעופה לוגיסטיקה- מיכאל ברגר לביצוע מתחם מאצרות להעברת חומ"ס במסוף נהר הירדן, עבור רשות שדות התעופה 22.01.18
07.12.17
לביצוע מתחם מאצרות להעברת חומ"ס במסוף נהר הירדן, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2017/070/0392/00
תאריך פרסום: 07 דצמבר 2017
מועד הגשה:
22 ינואר 2018 10:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  רשות שדות התעופה
ענף:  לוגיסטיקה- מיכאל ברגר
מדינה:  ישראל
עיר:  נתב"ג
טלפון 03-9750967
פקס 03-9711296
דוא''ל michaelgr2@iaa.gov
אתר אינטרנט www.iaa.gov
מספר מכרז: 2017/070/0392/00
לביצוע מתחם מאצרות להעברת חומ"ס במסוף נהר הירדן, עבור רשות שדות התעופה
הגורם הנוגע: רשות שדות התעופה, 03-9750967
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
רשות המים גב' רעיה בליי ייעוץ סטטוטורי 09.01.18
21.11.17
ייעוץ סטטוטורי
מספר מכרז: 100039704
תאריך פרסום: 20 נובמבר 2017
מועד הגשה:
09 ינואר 2018 12:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  07 דצמבר 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  רשות המים
ענף:  גב' רעיה בליי
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל Michrazim@water.gov.il
אתר אינטרנט http://www.water.gov.il
מספר מכרז: 100039704
ייעוץ סטטוטורי
הגורם הנוגע: רשות המים, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע“מ עו"ד מיטל ג'רבי התקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ ותכנון בנושא חקירת זיהום קרקע וגזי קרקע 08.01.18
13.12.17
התקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ ותכנון בנושא חקירת זיהום קרקע וגזי קרקע
מספר מכרז: 66/17
תאריך פרסום: 11 דצמבר 2017
מועד הגשה:
08 ינואר 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע“מ
ענף:  עו"ד מיטל ג'רבי
מדינה:  ישראל
עיר:  אור יהודה
טלפון 03-7355290
דוא''ל MeitaU@iroads.co.il
אתר אינטרנט www.iroads.co.il
מספר מכרז: 66/17
התקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ ותכנון בנושא חקירת זיהום קרקע וגזי קרקע
הגורם הנוגע: נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע“מ, 03-7355290
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
מקורות חברת מים בע"מ רכש ולוגיסטיקה- בלה בורוכוב לאספקה של מערכת סקרבר יבש 07.01.18
29.11.17
לאספקה של מערכת סקרבר יבש
מספר מכרז: ר-23/2017
תאריך פרסום: 28 נובמבר 2017
מועד הגשה:
07 ינואר 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מקורות חברת מים בע"מ
ענף:  רכש ולוגיסטיקה- בלה בורוכוב
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6230735
דוא''ל bborohov@mekorot.co.il
אתר אינטרנט http://www.mekorot.co.il
מספר מכרז: ר-23/2017
לאספקה של מערכת סקרבר יבש
הגורם הנוגע: מקורות חברת מים בע"מ, 03-6230735
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד הבטחון קבוצת רכש מספר 243 מטאטא מכני הנעה ידנית 03.01.18
07.12.17
מטאטא מכני הנעה ידנית
מספר מכרז: 1000520889
תאריך פרסום: 06 דצמבר 2017
מועד הגשה:
03 ינואר 2018 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הבטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר 243
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-9574598
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000520889
מטאטא מכני הנעה ידנית
הגורם הנוגע: משרד הבטחון, 03-9574598
מספר מכרז: 1000520889 מטאטא מכני הנעה ידנית הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 243, טלפון: 03-9574598 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
עיריית ירושלים פינוי ואיסוף קרטונים ממתקנים המוצבים ברחבי העיר 02.01.18
17.12.17
פינוי ואיסוף קרטונים ממתקנים המוצבים ברחבי העיר
מספר מכרז: מפ/2017/1
תאריך פרסום: 14 דצמבר 2017
מועד הגשה:
02 ינואר 2018 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית ירושלים
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט www.jerusalem.muni.il
מספר מכרז: מפ/2017/1
פינוי ואיסוף קרטונים ממתקנים המוצבים ברחבי העיר
הגורם הנוגע: עיריית ירושלים, לא פורסם
נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.

שימושון
אתרים שימושיים עבורך
אגודה ישראלית להגנת הסביבה (ע.ר.) הכוללת מדענים, עורכי דין, מתכננים ומומחי סביבה הפועלים ‏למען קידום נושאי איכות הסביבה, בריאות הציבור וצדק סביבתי בסדר היום הציבורי.
המרכז לתערוכות ואירועים, המציב סטנדרטים חדשים של מקצועיות ואיכות לכל ענף התערוכות, האירועים והכנסים.
המוסד עוסק בקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקומות העבודה
המשרד להגנת הסביבה הינו משרד ממשלתי, בראשו עומד שר והוא אחראי על אכיפת נושאי איכות הסביבה במדינת ישראל
ייעוד השירות המטאורולוגי הוא אספקת מגוון שירותים מטאורולוגיים ושירותים נלווים ברמה הגבוהה ביותר, הנדרשים לשמירה על חיי אדם ורכושו, לתמיכה בכלכלת המדינה וקידומה החברתי, לפיתוח בר-קיימא ולשמירה על הסביבה לדור זה ולדורות הבאים. זאת, באמצעות ניטור, הכרה, הבנה, ניתוח, וחיזוי מזג האוויר והאקלים באזורנו, תוך קיום קשרי שיתוף פעולה לאומיים ובינלאומיים ועמידה בתקנים לאומיים ובינלאומיים
התאחדות התעשיינים היא הארגון היציג והבלעדי של כל מגזרי התעשייה בישראל.
מכון התקנים הישראלי הוא הגוף הרשמי של מדינת ישראל לפיתוח, הכנה והטמעה של תקנים חדשים וכן אבטחת האיכות של מוצרים ושירותים על ידי בדיקות מעבדה ואישורי תו תקן.
הפורטל מקשר למשרדי הממשלה ויתר רשויות המדינה, שימושון, טפסים ושרותים

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2019